Dijital Dönüşüm Ofisi ve Görevleri Nelerdir?

Dijital Dönüşüm Ofisi ve Görevleri Nelerdir?

Dijital Dönüşüm Ofisi, 24.10.2019 tarihli ve 30938 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yerini alan dört ofisten birisidir.

Dijital teknolojilerin geliştirilmesi konusunda dünyada öncü ülkeler arasına girmek ve verimlilik ile beraber rekabet gücünü yükseltebilmek için Dijital Dönüşüm Ofisi çalışmalarına başladı.
Dijital Dönüşüm Ofisi Görevleri Nelerdir?
Dijital Dönüşüm Ofisi, ekonomik ve sosyal hayat ile kamu hizmetlerinin dijitalleşmesi için aracılık edecek, kurumlar arası işbirliğini artırarak […]

Proforma Fatura Nedir? Nasıl Düzenlenir?

Proforma Fatura Nedir? Nasıl Düzenlenir?

Proforma Fatura, Ticaret ve Vergi Hukuku içerisinde herhangi bir düzenlemesi bulunmayan, mali bir yükümlülüğü olmayan teklif faturası, ön fatura veya geçici fatura özelliğini taşıyan faturalara verilen isimdir. Her firma bir malın veya hizmetin satışını gerçekleştirmeden önce teklifini oluşmak veya planlamasını yapmak için kendi ihtiyaçlarına uygun düzenlediği bir teklif faturası yani proforma fatura kullanır.
Proforma Faturada Hangi Bilgiler Olmalı?
Proforma faturada standart bir […]

VUK 509 Tebliği ile Firmaları Neler Bekliyor?

VUK 509 Tebliği ile Firmaları Neler Bekliyor?

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından firmaların muhasebesel işlemlerini günümüz teknolojisi ile buluşturarak çevreci bir yaklaşım ile yapılan düzenlemelerden biri olan e-devlet uygulamaları firmaları büyük bir külfetten kurtarmıştır. Böylelikle firmalar fatura, defter, irsaliye gibi işlemlerini elektronik ortamdan gönderebilir, arşivleyip, saklayabilir hale gelmiştir.

19 Ekim 2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 509 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile e-Fatura […]

E-Mutabakat Nedir? Nasıl Kullanılır?

E-Mutabakat Nedir? Nasıl Kullanılır?

İş ilişkisi içerisinde olan firmalar aralarında alacak ya da borçlarının olup olmadığının kontrolünü mutabakat ile nasıl sağlarlar? Mutabakat’ın yoğun operasyonel süreçleri E-Mutabakat ile nasıl çözüm buluyor? 

Kelime anlamı uzlaşma, anlaşma olan mutabakat muhasebe alanında çok sık kullanılmaktadır.  Firmalar muhasebe hesaplarını her ayın 5’ine kadar tek tek kontrol edip KDV hariç tutarda 5.000 tl’yi geçen faturalarının toplam tutarlarını ve fatura adetlerini Maliye Bakanlığı’na […]

Proje Yönetimi Yazılımı Nedir?

Proje Yönetimi Yazılımı Nedir?

Proje verilen bir hedefe, belirlenen süre içinde, verimli ve uygun bir şekilde ulaşabilmesi için iş gücü, malzeme vb. kaynakların yönetimi, tahsisi ve zamanlama sürecini kapsamaktadır. 

Proje yönetimi ise kaynakların etkin kullanılması, belirtilen takvimlerde yürütülmesi ve tamamlanması sürecidir. Firmalar proje yönetimi yazılımları ile organizasyon ve planlamalarını yapabilirler.
Proje Yönetimi Yazılımının Avantajları?
Proje yönetimi yazılımları ile firmalar tahminleme ve planlama, zamanlama, maliyet kontrolü ve bütçe […]