Dijitalleşen İşletmelerde Verimlilik ve Tasarruf

Dijitalleşen İşletmelerde Verimlilik ve Tasarruf


Yaşadığımız dönem artık “dijital çağ” olarak adlandırılmakta. Ekonomik, kültürel ve sosyal alanlardaki çeşitli değişimler ile birlikte günümüzde sektörlerin ve ülke ekonomilerinin itici gücüne dönüşen dijitalleşme hayatı kolaylaştırırken, bilgiye hızlı erişim olanağıyla kurumlar için de sayısız fırsatlar sunuyor.

Bu dijital çağda birçok işletme, günlük çalışma hacmini arttırmak ve verimliliğini geliştirmek adına dijitalleşme sürecine giriyor. 20 sene öncesinin ihtiyaçları ile günümüzün ihtiyaçları oldukça […]

E-Müstahsil Makbuzu Nedir?

E-Müstahsil Makbuzu Nedir?


Kağıt müstahsil makbuzu ile aynı hukuki geçerliliğe sahip olan E-Müstahsil Makbuzu, defter tutan çiftçilerin veya toptancıların, defter tutmayan çiftçilerden satın aldıkları ürünler karşılığında düzenledikleri ticari belgelerdir. E-Dönüşüm uygulamaları ile birlikte kağıt olarak düzenlenen müstahsil makbuzu da elektronik ortama taşındı. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenen usul ve esaslara göre elektronik ortamda düzenlenmesi, muhafaza edilmesi, ibraz edilmesi ve raporlanması süreçlerine E-Müstahsil […]

E-Defter Saklama Zorunluluğu Nedir?

E-Defter Saklama Zorunluluğu Nedir?


E-Defter, E-Dönüşüm uygulamaları ile birlikte gelen hizmetlerden biridir. Daha hızlı ve düzenli bir denetim sağlamak, kayıt dışılığın izlenerek önlenmesi amacıyla kanunen tutulması zorunlu olan yevmiye ve büyük defterlerin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun bilgileri içerecek şekilde elektronik imzalı veya mali mühür ile onaylanarak elektronik olarak tutma zorunluluğu daha önceden bildirilmişti.

Elektronik ortamda tutulacak defterlerin virüs, siber saldırısı vb. saldırılara […]

Perakende Satışta Kampanya Yönetimi

Perakende Satışta Kampanya Yönetimi


Günümüzde tüketicilerin kampanya hassasiyeti artarken alışveriş sıklığı kampanya odaklı olarak artmaya başladı. Böylelikle dönüşürken büyüyen perakende satışta, rekabet yarışından kopmamak için kampanya yönetimi süreçlerini doğru takip etmek önemli bir hal almıştır.

Kampanyalar genelde firmaların satışlarını hareketlendirmek için belirli sürelerde geçici etkinlikler ile tüketiciyi özendirip izlenim bırakmak, pazar hacimlerini ve satışlarını artırmak için planlı ve geniş kapsamlı indirimli veya taksitli satış olarak […]

Dijital Dönüşüm Ofisi ve Görevleri Nelerdir?

Dijital Dönüşüm Ofisi ve Görevleri Nelerdir?

Dijital Dönüşüm Ofisi, 24.10.2019 tarihli ve 30938 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yerini alan dört ofisten birisidir.

Dijital teknolojilerin geliştirilmesi konusunda dünyada öncü ülkeler arasına girmek ve verimlilik ile beraber rekabet gücünü yükseltebilmek için Dijital Dönüşüm Ofisi çalışmalarına başladı.
Dijital Dönüşüm Ofisi Görevleri Nelerdir?
Dijital Dönüşüm Ofisi, ekonomik ve sosyal hayat ile kamu hizmetlerinin dijitalleşmesi için aracılık edecek, kurumlar arası işbirliğini artırarak […]