İşverenlerin Çalışanlarına Karşı Yükümlülükleri Nelerdir?

İşverenlerin Çalışanlarına Karşı Yükümlülükleri Nelerdir?

Yiğit Nail Çiğdem Diğer | Girişimcilik

Türkiye’de çalışma ve hukuk sisteminin hem çalışanları hem de işverenleri korumaya yönelik bir takım yükümlülükleri bulunmaktadır. Bu yazımızda işverenin çalışana karşı yükümlülükleri nelerdir sorusunun yanıtını bulmaya çalışacağız.

Gerçek kişi veya tüzel kişi fark etmeksizin bütün işverenlerin çalışanlarına yönelik bir takım yükümlülükleri bulunur. İş hukuku genel olarak, kanunlarla çalışanların haklarını korumaya yönelik bir yapıya sahiptir. Elbette işveren haklarını da korumaktadır ama daha çok işveren yükümlülüklerini belirler. Peki, işverenlerin çalışanlarına karşı yükümlülükleri nelerdir?

Ücretlerin Eksiksiz Ödenmesi

Bir işverenin, çalışanının iş sözleşmesinde yer alan ücret miktarını her zaman zamanında ödemesi gerekmektedir. Çalışan ücretleri, yasaların belirlemiş olduğu sınırların altında olamaz. Bir işin karşılığı olan ücreti almak, çalışanların yasal hakkıdır.

İşverenler, fazla mesai ücretlerini, ikramiyeleri ve sözleşmede yer alıyorsa primleri ödemekle de yükümlüdür. Bir diğer konu da maaşların nasıl ödeneceğidir. Yasalar, maaşların bankalar aracılığıyla ödenmesi gerektiğini belirtmektedir. Maaşlar genel olarak ayda 1 yatırılır. Bazı işletmelerde çalışan sözleşmelerine haftalık ödeme maddesi eklenir ve maaşlar haftalık olarak yatırılabilir.

Çalışan Sağlığını ve Güvenliğini Sağlama

İşverenlerin en çok dikkat etmesi gereken konularında başında yer alan iş sağlığı ve güvenliği, en önemli işveren yükümlülüklerinden birisidir. Meslek hastalıkları ve iş kazaları gibi maddi ve fiziksel zararlara sebep olabilecek hemen hemen her şey, işverenler tarafından engellenmelidir.

İşverenlerin bu yükümlülüğü kolayca yerine getirebilmesi için iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarıyla beraber çalışmaları gerekir. Aynı şekilde çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği alanında gereken eğitimler verilmelidir.

Bütün Çalışanlara Eşit Yaklaşma

İşverenlerin, çalışanları cinsiyetleri, inançları, etnik kökenleri ve bu tarz diğer unsurlar çerçevesinde ayırması tümüyle yanlıştır. Ücretlerde, çalışma koşullarında, patron – çalışan ilişkilerinde ve diğer koşullarda eşitlik sağlanmalıdır. Bunlara dikkat etmek işverenlerin yükümlülüğü olsa da, çalışan performansını yükselten etkenler olması bakımından işverenlerin de faydasınadır.

Mesleki Eğitimler Verme

İşverenler, çalışanlarına çeşitli iş kazalarına karşı gerekli eğitimleri vermekle yükümlüdür. Eğitimler hem işverenleri hem de çalışanları koruyucu göreve sahiptir.

Koordinasyon Sağlama

Çalışma hayatında departmanlar veya birimler gibi ekipler bulunur. Bunlara operasyon da denmektedir. Operasyonların başında her ne kadar yöneticiler bulunsa da, işleyiş ve koordinasyondan işverenler sorumlu olurlar. Görev dağılımını doğru yapmak, sorumluluklar vermek, farklı departmanların uyum içinde çalışmasından emin olmak, işverenlerin yükümlülüğüdür.

Çalışan Haklarına Saygı Duyma

İşverenler çalışanlarının yasalar önünde belirlenmiş haklarına saygı duymak zorundadır. Çalışanlar için belli başlı sosyal güvenceler bulunur ve bunlar çalışanların mağdur duruma düşmesini engellemek için hazırlanmıştır. İşverenlerin de İş Kanunu’nda belirtilen bu haklara saygı göstermesi gerekir. Çalışanların haftalık tatilleri, yıllık izinleri ve bu tarz diğer hakları vardır. Bu hakların kullanılması engellenmemeli ve özlük haklarından faydalanmanın önüne geçilmemelidir. Öte yandan işverenlerin çalışan hakları konusunda denetim yapma sorumluluğu da bulunmaktadır.

Bireysel Gelişimi Destekleme ve Motivasyonu Artırma

Günümüz iş dünyasında çalışan motivasyonunun yeri çok artmıştır. Buna bağlı olarak çok sayıda araştırma, anket, proje gibi çalışma yapılmıştır ve işverenler bu çalışmalardan faydalanarak çalışanlarının bireysel gelişimini desteklerken, motivasyonlarını da artırabilir.

Bunun için işverenler çeşitli kitaplardan veya seminerlerden faydalanabilirler. Ayrıca işverenler için beden dili öğrenmek veya etkili iletişim eğitimleri almak da büyük faydalar sağlayacaktır.

Bir diğer konu da işverenlerin, çalışanlarının yaptıkları işler üzerindeki bilgisini artırmasıdır. Bir çalışan kendi işinin işvereni tarafından da bilindiğini gördüğünde, buna büyük saygı duyar. Aslında bu da dolaylı yoldan çalışan motivasyonunu artırıcıdır.

Sonuç

İyi bir işveren olmak için uzun yılların getirdiği tecrübe çok büyük öneme sahiptir. Ancak herkes yıllar içinde tecrübe sahibi olmayı beklememelidir. Çalışanların değer gördüklerini hissetmeleri ve tüm haklarının işverenleri tarafından korunduğunu bilmeleri, işyerindeki verimliliği de artıracaktır.

Çalışan performansını artırmanın yolu, huzurdan ve mutluluktan geçer. Bu yüzden işverenler, hem yasalarla belirlenmiş yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirmeli, hem de çalışan gelişimi ve işyeri motivasyonu üzerinde çalışmalar yapmalıdır.

Türkiye’nin en gelişmiş bulut tabanlı muhasebe programı / ERP yazılımı olma özelliğine sahip olan DİA, hem çalışanlar için hem de işverenler için çok sayıda avantaj sağlıyor. DİA hakkında bilgi almak için aşağıdaki formu doldurun, sizi arayalım!