Yapay Zeka ve Bulut Bilişimin Ortak Geleceği

Yapay Zeka ve Bulut Bilişimin Ortak Geleceği

Yiğit Nail Çiğdem Teknoloji

Yeni bulut bilişim (cloud computing) ve inovasyon dalgası, yapay zeka (AI) aracılığıyla yükseliyor. Bulut teknolojilerinde yapay zeka kullanımı otomasyon sağlarken, bilgisayar ve ağ kaynaklarının kullanımını da optimize ediyor. Yapay zeka ve bulut, bilgisayarları, insanlar gibi öğrenmeye, davranış sergilemeye ve tepki vermeye teşvik ederek daha fazla insana benzer hale getirmek için birlikte çalışıyor. Yapay zeka, eğilimleri tespit etmek ve kararlar almak için geçmiş verilerden faydalanmak için yoğun olarak bulut teknolojisinden faydalanıyor. Sonuç olarak yapay zeka, süreç otomasyonu yoluyla insan hatalarını azaltarak işletmelerin karar verme süreçlerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Uzmanlar, 2024 yılına kadar bütün BT harcamalarının yarısından fazlasının dijital dönüşüm ve inovasyona aktarılacağını düşünüyorlar. Bu da aslında yapay zeka ve bulut bilişim yatırımlarının artacağını gösteriyor. Ayrıca önümüzdeki 10 yıl içinde, geçmiş 100 yılda görülenden daha fazla dijital devrim görmemiz de bekleniyor. Bu denli büyük bir inovasyon alanı ve hızlı teknoloji gelişimi olmasının arkasında muhakkak bulut bilişimin sağladığı özgürlüğün yeri çok fazla.

Üretkenliği arttırmak ve müşterilere daha iyi hizmet vermek için bulut teknolojisinden ve yapay zekadan yararlanan çeşitli BT çözümleriyle, aslında bulut ve yapay zekanın da ne denli büyük bir dönüşüm yaşadığını görebiliyoruz. Zaten günün sonunda amaç yeni fırsatlar ve gelir elde etmek olduğu için, iş modellerinde devrim yaratan son teknolojilerin de gelişim yaşaması kaçınılmazdır.

Yapay Zeka

Yapay zeka, akıllı cihazları ve özellikle de bilgisayar programlarını geliştiren bir sanat ve bilim olarak kabul edilir. İnsan zekasını araştırmak için bilgisayarları kullanmaya benzer. Yapay zeka algoritmaları, veri sınıflandırmasına yardımcı olarak iş süreçleri için takip edilebilirlik sağlarken, diğer taraftan maliyetleri ve harcanan zamanı da azaltır.

Yapay zeka sistemleri büyük miktarda veri toplayarak, daha sonra bu verileri gelecekteki yaşanacakları tahmin etmek için kullanabilir. Yapay zeka işletmeler için çok önemli. Çünkü, işletmelerin geleceğe yönelik kararları almalarında değerli bilgiler sağlayabilir.

Bulut Bilişim

Bulut bilişim, bir bulut hizmet sağlayıcısı tarafından uzak bir veri merkezinde depolanan programlar, sunucular, veri depolama, geliştirme araçları, ağ hizmetleri ve isteğe bağlı internet erişimini ifade eder.

Bulut bilişim geleceğin teknolojisi çünkü, işletmelerin BT giderlerini azaltıyor, verimliliği arttırıyor ve daha basit, uygun maliyetli bir büyüme sağlıyor.

Yapay Zeka Nasıl Bulut Bilişim ile Gelişti?

Yapay zeka, nesnelerin interneti gibi çığır açan teknolojilerin ortaya çıkışı göz önünde bulundurulduğunda, yeni çağın temeline oturtulan bulut bilişimi zaten etkiliyor.

Öte yandan bulut, iş dünyasında öyle bir role sahip hale geldi ki, büyük miktardaki verileri incelemede elde edilen deneyim, gelecekte hem insanlığa hem de yapay zekaya ciddi faydalar sağlayacak. Yapay zekanın bulutla gelişimi, bulutta saklanan büyük verilerin daha kısa sürelerde yönetilebilmesi anlamına gelecek.

Bir araştırmaya göre, küresel yapay zeka ve bulut bilişim hizmetlerinin 2025 yılına kadar 60 milyar dolar değerine ulaşacağı öngörülüyor. 2017 yılının sonunda pazarın 2,5 milyar dolar değerinde olduğu göz önünde bulundurulursa, yapay zeka ve bulut bilişim pazarının en hızlı büyüyen teknoloji pazarı olduğu ortaya koyulabilir.

Yapay zekanın bulut bilişim ile gelişimine en güzel örneklerden birisi de, bulut altyapısıyla hizmet veren ERP programlarındaki kullanımıdır. Özellikle ERP’lerdeki raporlama özellikleri artık yapay zeka destekli hizmet veriyor. Bu da hem yapay zekanın bulut bilişime değer katmasına hem de bulut bilişimin yapay zekanın gelişimini desteklemesine imkan veriyor.

Yapay Zeka, Bulut Bilişim ile Nasıl Çalışır?

  • Yapay Zeka ve Hizmeti Altyapısı (AI ve IaaS)

Bulut altyapısı hizmeti, müşteriler tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. Müşteriler, hizmeti ne sıklıkta kullandıklarına ve özelleştirilebilir bir plana bağlı olarak ödemeler yaparlar. Eğer bir bulut altyapısı hizmeti yapay zeka destekliyse müşteriler, büyük yatırımlar yapmadan ve daha düşük risklerle yapay zekadan faydalanabilirler. Yapay zeka destekli bulut platformlarıyla çeşitli denemeler yapmak, işletmelerin gelişiminde önemli rol oynar.

  • Yapay Zeka ve Hizmeti Yazılımı (AI ve SaaS)

Bulut hizmet yazılımı, bilgisayara herhangi bir program indirmeden kullanılabilen yazılımlardır. Böylece ne bulut sağlayıcıları ne de kullanıcılar yönetim ve bakımdan sorumlu olmazlar. Bulut hizmet yazılımlarına internet üzerinden ve abonelik modelleriyle kolayca erişilebilir. Bulut hizmet yazılımı sağlayıcıları, yönetim ve bakımdan sorumlu olmadıkları için üstün ürünler ve kişiselleştirilmiş müşteri deneyimi sunma konusunda kendilerini geliştirmişlerdir.

  • Yapay Zeka ve Bulut Hizmet Platformu (AI ve PaaS)

Bulut hizmet platformları, web sitesi ve mobil uygulama tasarımı yapmak için hizmet veren kullanımı basit ve sürekli güncel alanlardır. Ancak yapay zekanın artan popülaritesi sayesinde, bulut hizmet platformları videolardaki nesneleri tespit etmek, tanınmış ünlülerin kalabalıklar içinde yüzlerini tanımak veya bir konuşmayı metin haline getirmek gibi alanlarda da hizmet verir hale geldi.

Yapay Zeka ve Bulut Bilişimin Ortak Trendleri

Yapay zeka ve bulut bilişim, bir araya geldiklerinde hayal gücünün sınırlarını zorlayan iki teknoloji olarak öne çıkıyor.

  • Yapay Zeka Destekli Hizmet Platformları

Firmalar, bulut altyapısına sahip bir yapay zeka hizmet platformu kullanarak, büyük yatırımlar yapmadan ve daha az riske girerek çeşitli iş geliştirmeleri yapabilirler.

  • Yapay Zeka Chatbotları

Yapay zeka chatbotları, doğal dili işleyerek insan gibi konuşabilen programlardır. Bulut bilişim sayesinde chatbotlar, bulut tabanlı platformlarda büyük miktarda veri depolayarak öğrenebilir ve gelişebilir. Yapay zeka sohbet robotları, işletmeler tarafından müşteri hizmetleri, satış ve insan kaynakları gibi iş süreçlerini otomatikleştirmek için giderek daha fazla kullanılmaktadır.

  • İş Zekası (BI)

BI hizmetleri, hedef kitlenin davranışları hakkında tam bir görüş elde etmek için bulut tabanlı yapay zeka teknolojilerini kullanırlar. İş zekası, veri madenciliği, süreç analizi, performans kıyaslaması ve açıklayıcı analitiği içerir.

  • Bilişsel Bulut

Bilişsel bulut bilişim, karmaşık ortamlarda insan beyni süreçlerini belirsiz çözümlerle simüle etmek için bilgisayar modellerinin kullanılması olarak tanımlanabilir. Yapay zeka ve işlemeye dayalı hizmetleri ifade eder. Makine öğrenimi, doğal dil işleme (Chatbotlar) ve insan – bilgisayar etkileşimi teknolojileri bilişsel bulutun bir parçasıdır.

  • Nesnelerin İnterneti (IoT)

Bulut IoT, IoT cihazlarını ve uygulamalarını birbirine bağlayan devasa bir ağ sağlayarak, nesnelerin internetine güç veren bir bulut hizmeti olarak tanımlanabilir. Temel yapı, sunucular ve IoT tarafından oluşturulan verilerin depolanmasıyla işlenmesi, bulut teknolojisi sayesindedir. Amazon’un IoT platformu veya Microsoft’un Azure platformu bunlara örnek olarak verilebilir.

Sonuç

Yapay zeka açıkça geleceğin teknolojisi. Bulut bilişim ise yapay zekanın ve diğer ortaya çıkabilecek tüm teknolojilerin merkezi olacak gibi. Uzmanlara göre, yapay zekanın bulut bilişim ile birleşimi, teknoloji dünyasının evriminde merkezi rol oynayacak. Genel olarak bulut sağlayıcıları, yapay zekayı araştırmaya ve geliştirmeye yatırım yapmaya devam edecek.

Türkiye’nin lider bulut muhasebe programı DİA hakkında detaylı bilgi almak için aşağıda yer alan formu doldurabilirsiniz.