Bizden Haberler

DİA haber bülteni yazılım yenilikleri ve ek modüllerle ilgili duyurular.

Mart 2018 Yazılım Bülteni

Siparişlere “Ödemeli” Seçeneği Sonucu Kasa Fişi Oluşturma Özelliği Eklendi. Sipariş fişlerine “ödemeli” alanı eklendi. Bu alan işaretlenmesi durumunda kasa alanı açılarak ödeme işlemi sonucu kasa fişinin oluşması sağlandı. Aynı işlem içerisinde kredi kartı gibi farklı tahsilat yöntemi de kullanılabilmektedir. Sipariş ve Fatura Gibi Fişlerde Kopyalama İşleminde Kopyalamanın Yapıldığı Tarih Gelmesi Sağlandı. Sipariş, İrsaliye, Fatura gibi fiş türlerinin liste ekranlarında bulunan [F12 Diğer] butonu […]

Şubat 2018 Yazılım Bülteni

Restoran Yönetimi Yemeksepeti Entegrasyonu Sağlandı. Restoran Yönetimi Yemeksepeti entegrasyonu sağlandı. Gerekli lisans verildikten sonra kullanıcılardan Yemeksepeti Entegrasyon Parametresi aktif edilerek entegrasyon tanımlamaları yapılabilmektedir. Entegrasyon tanımları detaylı bilgi için; https://sites.google.com/a/ly.com.tr/dia-kb/home/restoran/yemek-sepeti-entegrasyonu?pli=1 İrsaliye Kalemleri Listesi Raporuna Stok Model Alanı Eklendi. İrsaliye Kalemleri Listesi <scf9001a> raporu satır alanlarına Stok model alanı eklendi. Malzeme Fişine Ürün Resimlerinin Gelmesi Sağlandı. Malzeme Fişi <scf2701a> tasarımına eklenen resim ve alan özelliklerinden seçilen Malzeme Resmi ile […]

Ocak 2018 Yazılım Bülteni

Cari Hesap Mutabakat Formunda Birden Fazla Cari için Tek Bir Mutabakat Formu Oluşturulabilmesi Sağlandı. Cari Hesap Mutabakat Formu nda “Cari Bakiyeleri Birleştir” parametresi eklendi. Bu parametre seçimi ile aktif olan çoklu seçim alanının, birden fazla cari hesap seçimi ile tek bir mutabakat formu oluşturuldu. Bu şekilde rapor alındığında ilk seçilen cari kartın bilgileri getirilirken, seçilen tüm carilerin bakiye toplamının raporda gösterimi […]

Aralık 2017 Yazılım Bülteni

Teklif ve Sipariş Modellerine Teslimat Tarihi Eklendi. Teklif ve Sipariş fişlerinde Diğer sekmesine Teslimat Tarihi alanı eklendi. Bu alanda güncelleme yapıldığında kalemlerdeki Teslimat Tarihlerininde güncellenmesi sağlandı. Seri-Lot Listesi Seri Listesi ve Lot Listesi Olarak İki Ayrı Ekrana Ayrıldı. Seri-Lot listesi ayrılarak, Seri Listesi ve Lot Listesi ekranları oluşturuldu. Bu geliştirmeyle seri-lot listesiyle bağlantısı olan ekranlarda değişiklik yapılarak türe göre Seri Listesine veya Lot […]

Kasım 2017 Yazılım Bülteni

Stoklarda Özel Matrah Hesaplaması İçin Çalışma Yapıldı. Stok Kartı ekranındaki Özel Vergi sekmesinin adı Özel Vergi/Matrah olarak güncellendi. Bu sekme altına “Özel Matrah” ve “Son Tüketici Fiyatı” alanı eklendi. Bu alan seçilerek ve Son Tüketici Fiyatı alanına fiyat bilgisi girilerek hesaplama yapılması sağlandı. Özel matrahın sadece Toptan Satış türündeki Faturalarda ve İrsaliyelerde hesaplanması sağlandı. Toptan Satış Faturalarında ve İrsaliyelerde kalemler tablosundaki kolonlara […]

Ekim 2017 Yazılım Bülteni

Stok Alış Satış İstatistik Raporundaki Parametre Değerlerinin Tasarıma Gelmesi Sağlandı. Stok Alış Satış İstatistiği Raporunda, parametrelerde seçilen alanların tasarıma gelmesi sağlandı. İlgili raporun Rapor Alanlarına parametre başlıkları eklendi. Örneğin; Cari, Cari Grup Kodu, Cari Özel Kod 1,2,3,4,5 alanları gibi.. Cari Kart Yabancı Uyruklu Şahıslarda TC No Alanının Default “11111111111” Değeri Gelmesi Sağlandı. Cari kart şahıslarda Yabancı uyruklu denildiğinde TC Kimlik No alanının default […]

Eylül 2017 Yazılım Bülteni

Cari Kart Bakiye Raporuna Muhasebe Hesap Kodu Filtresi Eklendi. Cari Kart Bakiye Raporu filtreler alanına “Muhasebe Hesap Kodu” filtresi eklendi. Raporun belli veya belirli aralıktaki hesap kodları ile çalışması sağlandı. Cari Hareketleri Ekranında Satır Açıklaması Kolonuna Senet Borçlu Bilgisinin Gelmesi Sağlandı. Cari Hesap Hareketler ekranında kolonlarda bulunan Satır Açıklaması kısmına Senet Borçlu Bilgisinin gelmesi sağlandı. Cari Takip Ekranında Faturalanmamış İrsaliyeleri Dahil Et Seçeneği Parametrelere […]

Ağustos 2017 Haber Bülteni

Cari Kartına Birden Fazla Resim Ekleyebilme Özelliği Sağlandı. Cari Kart < scf1101> resim listeleme ekranı tamamen değiştirildi. Toplu ekleme, liste görünümü, urlden ekleme işlemleri eklendi. Tekil ve çoğul görünüm sayfaları eklendi. Personel Modeline Devreden Personel Alanı Eklendi. “Personel kartı Genel Bilgiler sekmesine Devreden Personel alanı eklendi. Bu sayede başka şubeye geçiş yapan personel için Personel Kart, Devreden Personel alanından eksi kartı seçilerek, personelin işten […]

Temmuz 2017 Haber Bülteni

Alınan ve Verilen Sipariş Karşılama Raporlarına Yeni Kolon Eklendi. Alınan ve Verilen Sipariş Karşılama raporlarının satır alanlarına fiili stok miktarı eklendi. Bu sayede fiili stok verisi ile tasarlanan raporlarda, stokların fiili durumunun da takip edilebilmesi sağlandı. e-Fatura ve e-Arşiv Faturalarında Geçmişe Dönük Numara Kontrolü Sağlandı. e-Fatura ve e-Arşiv senaryosu olan bir fatura kesilirken, aynı seri içerisindeki bir önceki fatura numarasından geçmiş tarihli fatura […]

Haziran 2017 Haber Bülteni

Satış Elemanına Cari Bazında Prim Verilmesi Eklendi. Prim uygulanmak için kullanılan “Stok Filtresi” gibi “Cari Kart Filtresi” alanı eklendi. Bu alanda, Cari kodu, Cari Özel Kodları ve Cari Grup Kodları bulunmaktadır. Boş olarak kaydedilmekte ve boşken işleme almaması sağlanmıştır. Listelerde Sıralama Öncelikleri Düzenlendi. Liste ekranlarında kolona basıldığında, kolon içerik türü metin alanı ise küçükten büyüğe, numerik alan ise büyükten küçüğe göre sıralanması sağlandı. Teklif […]

Mayıs 2017 Haber Bülteni

Sgk Tavan Aşımında Prim Kontrolleri Eklendi. Sgk prim tavan aşımına ilişkin hesaplamalar ve ilgili alanlar eklendi. Çek-Senet(bcs2101) için Dinamik Alan Eklendi. Çek-Senet(bcs2101) için kullanıcıların evrakla ilgili ekstra alanlar açıp bunları raporlarda kullanabilmesi için Dinamik Alanlar(sis7000)’a Çek-Senet tablosu da eklendi. Banka Fişi Zorunlu Alanları, Kredi için Güncellendi. Banka kredisi oluşturulurken bilgi gelmeyen Banka Fişi zorunlu alanlarına bilgi girişi yapılabilmesi sağlandı. Hizmet Maliyet Dağıtım Ekranı(scf2890)’nda Yeni Evraklar Eklendi. Hizmet […]

Nisan 2017 Haber Bülteni

Kar Zarar Raporu Ne İşe Yarar, Nasıl Hazırlanır? Kar Zarar Raporu ne işe yaradığı ve nasıl hazırlandığı anlatılmaktadır. Promosyon Nedir, Nasıl Tanımlanır? Promosyon’un ne olduğu, nasıl tanımlandığı ve yeni eklenen promosyon çeşitleri anlatılmaktadır. Stok Depo Envanter Raporu Nasıl Alınır? Stok Depo Envanter Raporu’nun nasıl alındığı anlatılmaktadır. Yönetim Analiz Ekranı Ne İşe Yarar? Yönetim Analiz ekranının ne işe yaradığı anlatılmaktadır. Tablo Biçimlendirme Nedir, Nasıl Uygulanır? Liste sayfalarındaki tablolar için Tablo […]

Mart 2017 Haber Bülteni

Acente Kontratı Ekleme  <ote2101>’de Filtreler Eklendi. Acente Kontrat Ekleme <ote2101> ekranında Fiyatlandırma sekmesindeki Fiyat Anlaşmaları tablosuna Oda Tipi ve Pansiyon filtreleri eklendi. İşlem Raporu<scf9020a>’na Yeni Alan Eklendi. Otelde konaklama yapan müşterilerden, konaklamaya istinaden Kasa üzerinden yapılan Odadan Tahsilat ve Odaya Ödeme işlemlerinin İşlem Raporu<scf9020a>’nda görünmesi için eklendi. E-Arşiv Tasarımlarına Seri-Lot Bilgisi Eklendi. E-arşiv tasarımına ürünlerin seri ve lot bilgileri eklendi. Servis Formu<shy1001> Ekranına, Yeni Alanı Eklendi. Servis Formu<shy1001> […]

Şubat 2017 Haber Bülteni

Doluluk Grafiği Ekranına <ote1900> Yeni Parametre Eklendi. Doluluk Grafiği <ote1900> ekranının parametre alanına, “Otel Blok” adlı yeni parametre eklendi. Muhasebe Modülü Olmadan da Masraf Merkezinin Zorunlu Olması Sağlandı. Muhasebe modülü olmayan sunucularda da Masraf Merkezi kullanımı için, Sistem Parametreleri <sis0100>’ndeki “Zorunlu Alanlar” parametrelerinden scf.51.36, scf.51.37, scf.51.38 ve scf.51.39 nolu parametrelerin çalışması sağlandı. Cari, Muhasebe, Banka, Kasa ve Malzeme Hareketlerine Yeni Alanlar Eklendi. Kasa Hareketleri <scf3010>, Banka Hareketleri […]

Ocak 2017 Haber Bülteni

Devirden Gelen Çeklerde Borçlu Cari Hesabın Getirilmesi Sağlandı. Devirden gelen çeklerde, Bordro yazdırınca en son hangi firmaya göre ciro yapıldıysa ya da çek hangi firmaya iade edildiyse borçlu kısmına o firma isimlerini gelmesi sağlandı. Çek-Senet Bordrosundaki Açıklamaların Banka Fişine Gelmesi Sağlandı. Çek yada Çeklerin Bankada Tahsil işleminde Bordro açıklamalarına yazılan açıklamaların Banka Fişi açıklamasına gelmesi sağlandı. Çek-Senet Raporları Filtrelerine Cari Kart Seçimi Eklendi. Müşteri Çek-Senetleri […]

Aralık 2016 Haber Bülteni

Cari Risk Limit Kontrol Raporu <scf1100f> Eklendi. Cari Risk Limit Kontrol Raporu <scf1100f> sisteme eklendi. Rapor tasarım editörü içerisinden tasarım eklenebilir ve düzenlenebilir hale getirildi. Hızlı Satış Ekranı <scf2201>’nda Cari Bakiye Bilgisi Gelmesi Sağlandı. Hızlı Satış Ekranı <scf2201>’nda işlem yapılırken cari seçildiğinde, carinin bakiye bilgisi, kulanıcının cari yetkisi varsa hızlı satış ekranına gelmesi sağlandı. Toplu Fiyat Güncelleme<scf2630> Ekranına İndirim Kolonları Eklendi. Fatura listesinde [F12 Diğer] altından “Sabit […]

Kasım 2016 Haber Bülteni

Toplu Bilgi Güncelleme<scf2550> Ekranına Fatura için Yeni Özellik Eklendi. Faturalara, toplu olarak satış elemanlarının, Toplu Bilgi Güncelleme<scf2550> ekranında, prim hareketleri de dikkate alınarak atanması sağlandı. Sipariş Tahminleme<scf6210> Ekranına Kolon Sıralama Eklendi Sipariş Tahminleme<scf6210> ekranındaki listede kolonlarda artan/azalan sıralama yapılabilmesi sağlandı. Üretim Emri<ure3001a> Çıktısı’na Reçete Detayları Eklendi. Üretim Emri Çıktısı<ure3001a> raporunun parametre ekranına, rapordaki reçetelerin detaylarını görebilmek için “Reçete Detaylarını Göster” özelliği eklendi. Hızlı Satış ve Tahsilat<scf5000> […]

Ekim 2016 Haber Bülteni

Rapor Tasarımında Alanlara Arama Eklendi. Rapor tasarımı ekranlarında, sol taraftaki rapor alanları, satır alanları kısmının üstüne bir alan arama özelliği eklendi. Çek Senet Hareketleri , İşlem Sıralaması Tarih Saati Gelmesi Sağlandı. Bordro, çek, senet hareketleri ile ilgili ekranlarda önce “Bordro No”ya göre sıralayan yerler “Tarih ve Saat”e sonra “Bordro No”ya göre olacak şekilde değiştirildi. Çek-Senet Hareketleri ekranındaki sıralamaya da saat dahil edildi. Genel Analiz […]

Eylül 2016 Haber Bülteni

Toplu Bilgi Güncelleme’de Cari Hesap Kartlarına Yeni Alanlar Eklendi. Toplu Bilgi Güncelleme ekranında cari kartların “Kaynak” ve “Sektörler” alanlarının toplu güncellenebilmesi sağlandı. Servis Form Listesi Raporuna Yeni Parametre Eklendi. Servis formları listesi raporunun tasarım alanlarına “Form Durumu” parametresi eklendi. SİF de Kampanya İskontolarının Bağlı Olduğu Malzemeye Göre Değişmesi Sağlandı. Sipariş, İrsaliye ve Fatura satırında indirimli bir satırdaki stoğu değiştirdiğimizde satırdaki indirimlerin sıfırlanması sağlandı. Konsinye Ürünlerinin, Faturada […]

Ağustos 2016 Haber Bülteni

Geçici Gelir ve Geçici Kurumlar Vergileri Beyannamelerine Yeni Alan Eklendi. Geçiçi Gelir ve Geçici Kurumlar Beyannamelerinde, Ekler bölümünün Gelir Tablosu başlığı altındaki dipnot bölümü yanına, tanımlanan Gelir Tablolarındaki dipnotunu getirecek ”Dipnot Yükle” butonu eklendi. Satış Elemanı Prim Kartına Yeni Alanlar Eklendi. Satış Elemanı Prim Kartında , Prim Uygulanacak Stok Kart Filtresi alanına Stok Markası seçeneği ve Özel Kod 6-10 aralığı eklendi. Liste Ekranlarındaki Sistem […]

Temmuz 2016 Haber Bülteni

TSİF Fişlerinde Anabarkod’un Gösterilmesi Sağlandı. Teklif, Sipariş, İrsaliye ve Fatura girişi ekranlarında “Bilgi” kolonunda stok kartına ait özel kodlarla beraber gösterilebilmesi için Sistem Parametreleri içerisinden <scf.12.74> parametresi üzerine [anabarkod] ibaresinin tanımlaması yapılarak, Teklif, Sipariş, İrsaliye ve Fatura fişleri içerisindeki bilgi kolonuna anabarkod bilgisinin gelmesi sağlandı. Banka Fişi Kalemi Raporu ‘nda Filtrelere Yeni Alanlar Eklendi. Banka Fişi Kalemi Raporu ‘na filtreleme kısmına Masraf Merkezi […]

Haziran 2016 Haber Bülteni

Stok Kartına Yeni Zorunlu Alan Eklendi. Stok Kart Detayı içerisindeki “2 Diğer” sekmesinde bulunan “Kar %” alanının zorunlu yapılabilmesi için Sistem Parametrelerine eklenmiştir. Otel Modülü’nde Misafir Kartı’na Yeni Zorunlu Alan Eklendi. Otel Modülü içerisindeki Misafir Bilgileri ekranındaki, “Telefon 1”, “Cep Tel” ve “E-Posta” alanlarının zorunlu yapılabilmesi için Sistem Parametrelerine eklenmiştir. Personel Puantajı Yapılırken Eksik Gün Uyarısı Gelmesi Sağlandı. Personel Puantajı yapılırken eksik gün girildiğinde Pop-Up […]

Mayıs 2016 Haber Bülteni

Personel Kart Ekranına Dinamik Alan Eklendi. Personel kart detayına dinamik alan eklendi. Personel kartına yeni eklenen dinamik alanlar, Personel Listesi ve Personel Listesi Raporuna kolon olarak eklendi. Misafir Kontrol Listesi<ote9009a> Raporu, Satır Alanlarına Yeni Kolon Eklendi. Misafir Kontrol Listesi raporu tasarım alanlarına e-posta, cep telefonu, konaklama sayısı adlı kolonlar eklendi. Görev Takip Süreçleri Arası Geçişlerde Değişiklik Yapılması Sağlandı. Görev Takip süreçlerinin sıralı şekilde uygulanabilmesi için […]

Nisan 2016 Haber Bülteni

Cari Mütabakat Ba-Bs Formu Raporuna<scf9012b> “Vergi veya TC Kimlik Numarası Aynı Carileri Grupla” Kontrolü Eklendi. Cari Mütabakat Ba-Bs Formu Raporuna<scf9012b> “Vergi veya TC Kimlik Numarası Aynı Carileri Grupla” göre gruplama seçenekleri eklendi. Satış Elemanı Özet Kar – Zarar Pivot Tablosu Geliştirildi. Genel Analiz’de fatura bazında Kar-Zarar analizi yapabilecek hale getirildi. Fatura Kar-Zarar Analizi, Kar-Zarar raporu fatura ve stok bazında raporlarında maliyet sıfırsa kar-zarar […]

Mart 2016 Haber Bülteni

Rapor Alanlarında Veritabanı Modellerinin Kullanılabilmesi Eklendi. Raporlarda model alanlarının formüllerde, alt sayfa ve rapor toplamlarında kullanılabilmesi sağlandı. Ayrıca rapor modellerine dinamik alan desteği eklendi. Bu sayede örneğin fatura çıktısında fatura cari kartı içindeki tüm alanlara dinamik alanlar da dahil olacak şekilde erişim sağlanmış oldu. Toplam Geceleme Bilgisinin, Rezervasyon Kartı İçinden Alınması Sağlandı. Rezervasyon Kartı içinde, misafir seçildiğinde tablodaki bilgi kolonunda […]

Şubat 2016 Haber Bülteni

Departman Tahakkuk Özeti [per9019a] Raporu Satır Alanı Eklendi. Departman Tahakkuk Özeti [per9019a] raporu tasarımı, satır alanlarına “Mahsup Edilecek A.G.İ.” eklendi. Kasa Fiş Numarası Kontrolü İçin Parametre Eklendi. Farklı kullanıcılarla kasa fişleri ekranından fatura girişi yapıyor; kasa fişleri ve satış faturası fiş numaraları, kasa fiş numaraları toplu numara güncellense de birden fazla kullanıcı aynı anda aynı ekranı kullanarak kasa faturası eklediği için, mükerrerlik devam […]

Ocak 2016 Haber Bülteni

Misafir Kart [ote1100] Kodları için Sistem Parametreleri[sis0100] Eklendi. Misafir Kart[ote1100] kodlarını, üyelik kodu olarak kullanabilmek için [F5 Ekle] ile açıldığında Misafir Kart kodu alanının parametreye göre aktif veya pasif gelmesi sağlandı. Toplu Numara Güncelleme[sis2550] ekranında Misafir Kart Kodlarıiçin işlem türüne Misafir Kartları eklenip buna göre değiştirilmesi sağlandı. Kasa Fişi[scf3101a] Rapor Tasarımına Pos Kart No Alanı Eklendi. Kasa fişi[scf3101a ] raporuna, tahsilat işleminde seçilen […]

Aralık 2015 Haber Bülteni

Verilen Hizmet Faturasının, Hizmet Maliyet Dağıtımları[scf2890]’nda Seçilebilmesi Eklendi. Malzeme fişlerine Maliyet Türü eklendi. Raporlarda güncelleme yapıldı. Malzeme fişleri muhasebeleştirilirken fiş açıklamasında cari bilgisi getirildi ve karşı hesap çalıştırırken tanımlanan muhasebe bağlantı kodu yeni fiş türünde de gelmesi sağlandı. Stokkart Listesi[scf2300]’nde ve Toplu Bilgi Güncelleme[scf2550]’de; Arama Filtresi Terimlerin Tamamının Aranması Sağlandı. Stok Kart Listesi[scf2300]’nde ve Toplu Bilgi Güncelleme[scf2550]’de; aranan terimlerin tamamının bulunması için tablo […]

Kasım 2015 Haber Bülteni

Kasa Listesi Raporundaki[scf3000a] Ödeme Planları Alanının Toplamı Eklendi. Kasa Listesi raporunda “Ödeme Planları” detayındaki “Döviz Tutar” alanına alt toplam alınabilmesi sağlandı. Malzeme Hareketleri[scf 2110] Ekranına Yeni Kolonlar Eklendi. Fatura satır alanlarındaki “Birim Fiyat (Fiş Dövizi)” , “Tutarı (Fiş Dövizi)” kolonları, Malzeme Hareketleri [scf 2110] ekranı kolonlarına eklendi. Çek – Senet Giriş[bcs2101] Ekranlarında Satırı Portföy No Sırasına Getirmesi Sağlandı. Çek-senet girişinde [F12 Çek-Senet Çoğalt] çoğaltma işlemi […]

Ekim 2015 Haber Bülteni

Toplu Fiyat Güncelleme(scf2630) Ekranına Kolon Eklendi. Fatura Listesinde [F12 Diğer] buton menüsü içerisinden “Sabit Stok Fiyatlarını Güncelle” ile ulaşılan Toplu Fiyat Güncelleme(scf2630) ekranına “Fişteki Fiyat (İndirimsiz)” ve “İndirim Tutarı” kolonları eklendi. Vera Delta Yazar Kasa Entegrasyonu Vera Delta Yazar Kasa Entegrasyonu için yapılan işlemler; Hızlı Satış ve Restoran ekranında Vera Delta entegrasyonu gerçekleştirildi. Vera ürün gönderimi, eşleme, satış gönderimi, hata kontrolleri eklendi. Restoran, yazar kasaya gönderiminde […]

Eylül 2015 Haber Bülteni

Sistem Parametresindeki Minimum Satış Fiyatı’nın Siparişte Çalışması Sağlandı. Sistem Parametreleri’ndeki Minimum Satış Fiyatı (scf.18.12 ve scf.18.13 nolu parametreler) kontrolü Alınan Sipariş için de eklendi. Bordro Listesi Dökümü (per9030a) Raporuna Diğer ve Asgari Ücretli Kişi Sayısı Toplamları Eklendi. Bordro Listesi Dökümü (per9030a) Raporuna asgari ücretli ve diğer ücretli kişilerin toplamlarını gösteren alanlar eklendi. Bordro raporunda aylık ücretlerinin toplamı da eklendi. Kendi Çeklerimiz için Yaşlandırma Raporu […]

Ağustos 2015 Haber Bülteni

B2BC Denizbank ve Vakıfbank Sanal Posu Güncellendi. Versiyon değişiliği yapılan, Denizbank ve Vakıfbank Sanal Poslar için , Dia B2BC Pos Entegrasyon kullanımında güncelleme yapılmıştır. Personel Puantaj Listesi Ekranı (per2000) Kolonlarına Personel İşe Giriş ve Ayrılış Tarihleri Eklendi. Personel Puantaj Listesi ekranı (per2000) kolonlarına personellerin işe giriş tarihi ve işten ayrılış tarihi kolonları eklendi. Satış Fatura İade Nedenleri Seçimi ve Raporlanması Eklendi. Perakende ve Toptan Satış […]

Temmuz 2015 Haber Bülteni

Teklif İçin Ödeme Planı Zorunluluğu Eklendi. Sistem parametrelerine teklif fişi için ödeme planı zorunlu parametreleri eklendi. Rota Tanım Fişi Raporuna Yeni Alan Eklendi. Rota tanım fişi raporuna cari kodu eklendi. Restoran Modülü Güncellendi Restoran masa hesap fişinde döviz kurları listesindeki kur bilgileri fiş tarihine göre gelmesi sağlandı. Sipariş değiştirildiğinde ödeme ekranındaki kur bilgileride fiş tarihine göre gelmesi sağlandı. Sipariş, İrsaliye ve Fatura Ekranlarında Stok Seçimi Sonrası […]

Haziran 2015 Haber Bülteni

Fatura Listesinde, Fiş İçinde Değiştirilen Ek Alan İsimleri Gözükmesi Sağlandı. Fatura giriş ekranında “Ek Alan” isimlendirmesi kontrol edildi ve alınan parametrelerin listede gözükmesi sağlandı. Çek-Senet Tahsil İşleminde Tahsile Verilen Banka Bilgileri Çek-Senet Bordro Tasarımına Eklendi. “Çek-Senet Bordrosu Fişi” raporunun, rapor alanlarına “Tahsil Teminat Banka Hesap Adı”, “Tahsil Teminat Banka Hesap Kodu”, “Tahsil Teminat Banka Hesap Numarası”, “Tahsil Teminat Banka Hesap Şubesi” ve “Tahsil […]

Mayıs 2015 Haber Bülteni

B2B’den Servis Formlarının Listelenmesi Sağlandı. B2B’de Carinin kendi hesap hareketlerinden, teknik servis formları ve detayları listeleyebilmesi eklendi. Bu bilgileri çıktı alması sağlandı. Hızlı Satış Ekranına “E-fatura” Kolonu Eklendi Hızlı satış ekranından satış yaparken, satış yapılan carinin e-fatura senaryo tipinin görünmesi için e-fatura kolonu eklendi. E-fatura mükellefiyeti olan cari için E-fatura fatura numarasının gelmesi sağlandı. Alınan Sipariş Karşılama Raporuna Varyant Bilgileri Eklendi Cari kod, ünvan, stok […]

Nisan 2015 Haber Bülteni

B2B Sipariş Listesine Sevk ve Kalan Miktar Eklendi. B2b Siparişler Listesi ve Sipariş Ayrıntı sayfasına, carinin verilen sipariş durumunu takip edebilmesi için Miktar alanı yanına Bekleyen Miktar ve Sevk Edilen Miktar alanları eklendi. Firma Kartı Listesine Kayıt Tarihçesi Eklendi. Firma kartına kayıt tarihçe özelliği eklendi. İlgili özelliğin kayıt tarihçe takibi listesi ekranındaki kayıt türü kısmından seçilip bakılabilmesi sağlandı. Servis Formu Maliyet Analiz Raporu Eklendi. Servis […]

Mart 2015 Haber Bülteni

B2B’de Bayi Ödeme Yaptığında, Çıktının Bayiye Mail Olarak Gitmesi Tamamlandı. B2B’de bayi, firmaya ödeme yaptığında kendi mail adresine ödeme bilgilendirme çıktısının gitmesi sağlandı. Rezervasyon Ekranına Eski Müşteri Takibi Eklendi. Rezervasyon ve Konaklama ekranında eski müşteri rezervasyon ya da konaklama yapıyorsa kolonlara eski müşterinin en son geliş tarihi eklendi ve o satırda farklı renkte görünmesi sağlandı. Personel İşe Girişte Mezuniyet Yılı ve Bölümü Otomatik Gelmesi […]

Şubat 2015 Haber Bülteni

Stok Kartı İçerisindeki Tüm Fiyat Alanları Zorunlu Yapılabilir Hale Getirildi. Stok kartı fiyatları ile ilgili olarak Stok Kart 1-5 arası fiyat alanları parametrelerden zorunlu yapılabiliyordu. Yeni çalışma ile stok kart 6-10 arası fiyat alanları da zorunlu yapılabilir hale getirildi.   Malzeme Fişi Yazdırma İşleminde “Aynı Fiyatlı Kalemleri Tek Satır Olarak Bas” Özelliği Eklendi. Malzeme Fişi(scf2701A) ekranına parametre bölümüne Fatura ve İrsaliye de olduğu gibi […]

Ocak 2015 Haber Bülteni

İrsaliye-Fatura Listesi Raporu (scf9001b) Tasarım Alanlarına kargo firması kolonları Eklendi. İrsaliye-Fatura Listesi (scf9001b) Tasarımına girildiğinde, faturaya girilen kargo firması tasarımda görülemiyordu. İrsaliye-Fatura Listesi Tasarımına kargo firmasıkod ve ünvanı kolonları eklendi. Toplu İşlem’e (scf4800) Faturalandırılması Ekranına E-Fatura Kolonları Eklendi. Toplu İşlem (scf4800) ekranında, satış irsaliyelerinin faturalandırılması ekranına, Cari Kart Listesi (scf1100) ekranındaki, “E-Fatura” ve “E-Fatura Kontrol” kolonları, carilerin E-Faturaları da bu alandan faturalandıracağı için […]