girisimciler icin

2024 Yılında İyi Bir Girişimci Olmak İçin 6 Adım

Yiğit Nail Çiğdem Girişimcilik

Kendi girişiminizi kurma hayaliyle sabah 9’dan akşam 6’ya kadar belirli bir rutinin içerisinde sıkışıp kaldığınızı mı hissediyorsunuz? Peki, size göre olmadığını düşündüğünüz geleneksel kariyer yolculuğundan kurtulmanın ilk adımı nedir? Tabii ki nasıl girişimci olunacağını iyi anlamak. Bu yazımızda size, çalışan olmaktan kendi işinizin sahibi olmaya geçişte ihtiyaç duyacağınız stratejileri anlatıyor olacağız.

Girişimci Nedir?

Mesai saatlerine ve sabit gelire bağlı yaşamı bırakmaya psikolojik olarak hazır hissediyor olabilirsiniz. Ancak girişimcilik basit bir iş kurmaktan çok daha fazlasıdır. Girişimcilik, pazardaki bir boşluğu bulmak ve o boşluğu kendine özgü bir vizyonla doldurmaktır. Fikirler, tutkular ve hedefler doğrultusunda sıfırdan iş kurmak olarak da tanımlanabilir.

Girişimciler, kurdukları işletmeyi yönetmekten daha fazlasını yapmak zorundadır. Yenilikçi ve yaratıcı olup, marka yüzü olmaları gerekir.  Marka yüzü olmak için iş konusundaki bilgi yeterli değildir. İşe yönelik vizyonunuz ile hedefleriniz arasında sağlam bir bağlantı gerekir. Bundan sonraki hayatınızda yalnızca işinize yönelik değil, aynı zamanda kişisel yaşamınızı ve işletmenizin dokunduğu kişilerin hayatlarını da şekillendirecek kararlar alacağınızı unutmayın.

“Girişimciler sektörlerine yeni anlayışlar kazandırırken, statükoya meydan okur ve özgün olabildikleri kadar değer yaratırlar.”

Günümüzde Girişimcilik Neden Bu Kadar Önemli Hale Geldi?

Girişimcilik yalnızca kişisel bir başarı hikayesi değildir. Aynı zamanda toplumu ve ekonomiyi şekillendirmede de önemli bir etkendir. Peki, girişimcilik günümüzde neden bu kadar önemli hale geldi? Girişimciliğin ülkelere ve dünyaya ne gibi faydaları var?

Yenilik: Girişimciler, pazardaki boşlukları doldurmak için yaratıcı çözümler sunarak yeni ürün ve hizmetlerin sunulması yoluyla aslında yeniliği teşvik ve temsil ederler.

İstihdam Yaratma: İstihdam, yeni işlerin başlamasıyla el ele yürür. Bu da girişimcilerin istihdamı artırmasına ve yerel ekonomileri desteklemesine sebep olur.

Rekabet: Girişimciler, giriş yaptıkları sektörde rekabeti arttırırlar. Bu da kalitenin yükselmesini ve fiyatların düşmesini sağlar. Bu bağlamda girişimcilerin, hem tüketicilere hem de bir bütün olarak ekonomiye büyük yararı dokunur.

Teknoloji: Günümüzde teknoloji sektöründeki girişimci sayısının artışı tesadüf olamaz. Girişimciler, sektörde devrim yaratan çözümleri geliştirmek için en son teknolojilerden yararlanarak 

Sosyal Değişim: Dünya genelinde birçok girişimci, fark yaratma arzusuyla hareket ediyor. Sosyal sorunları ele almaktan çekinmeyen yeni girişimler, hem yerel hem de küresel toplumda ihtiyaç duyulan olumlu değişikliklere yol açabiliyor.

Ekonomik Büyüme: Girişimciler gelir elde ederek, vergi ödeyerek ve gerek yerel, gerekse de küresel pazarlarda ticaret yaparak ülke ekonomilerini büyütüyor. Ülkemizde birçok girişim sınırları aşıyor ve iç piyasaya döviz getiriyor.

İyi Girişimcilerin 6 Özelliği

Girişimcilik yolculuğu, doğru zihniyeti geliştirmekten işin zorluklarını etkili bir şekilde aşmaya kadar giden bir yolculuktur. Bu süreçle ilgili temel adımları anlamak çok önemlidir.

1. Girişimci Zihniyetini Geliştirmek

Girişimcilik, pratikliğe, beceriye veya görev odaklı olmaya bağlı değildir. Şaşırtıcı gelebilir ama girişimcilik, sabırlı olmaya, uyumluluğa ve gelişim odaklı olmaya bağlıdır. Bu 3 özellik girişimcilerin başarısını önemli ölçüde etkiler.

Sabırlı Olmak: Girişimciler için sabırlı olmak, iş dünyasındaki zorluklarla ve aksaklıklarla motivasyonunu kaybetmeden başa çıkma anlamına gelir. Sabırlı olmak, bir işi kurmanın ve büyütmenin kaçınılmaz iniş ve çıkışlarını sorunsuz bir şekilde yönetebilmeyi sağlar. Karşılaşılan engelleri birer çıkmaz sokak gibi algılamayı değil, iş stratejisini güçlendirmek için birer fırsat gibi görmeyi sağlar.

Uyumluluk: Bir girişim, sürekli değişen pazar dinamiklerine ayak uydurabilmek ve uyum sağlayabilmek zorundadır. Uyumlu olmayan başaran bir girişimci, pazar geri bildirimlerine, teknolojik gelişmelere veya yeni fırsatlara yanıt olarak iş stratejilerini gerektiği gibi değiştirmeye hazır olur. Değişim kaçınılmazdır ve girişimciler değişimi en başından kabullenmiş olmalılardır.

Gelişim Odaklı Olmak: Gelişim odaklı bir girişimci, yaşayacağı her tecrübeyi öğrenmek ve gelişmek için bir şans olarak görür. Karşılaşılan engeller birer derse dönüşür ve alınan her geri bildirim, daha fazla gelişmek için itici güç olur. Girişimciler, işlerini ileriye taşıyacak yeni stratejilere ve fikirlere her zaman açık olmalıdır.

2. Özgün Olmak

Özgün olmak, girişimcinin kendisini nelerin harekete geçirdiğini bilmesini sağlamayı, ideal fırsatları ortaya çıkarmanın anahtarı olan tüketici taleplerini okumayı, trendleri takip etmeyi ve yetersiz hizmet alan pazarlar hakkında fikir sahibi olmayı sağlayacak pazar araştırmalarını değerlendirebilme gücünü açığa çıkarmayı sağlar. Eğer girişimci kendisine özel bir bakış açısına, hareket tarzıma ve karar mekanizmasına sahipse, içerisinde bulunduğu pazarda farklılaşabilir ve yapmayı sevdiği şeylerle pazarın ihtiyaçlarını tek bir potada eritebileceği iş konseptleri oluşturabilir.

Özgün olunan noktaları bilmek ve bu noktaları doğru iş fikirleriyle birleştirebilmek, ürün geliştirme, markalaşma, pazarlama ve operasyon süreçlerinde rehberlik edecek olan netliği girişimciye kazandırarak, doğru kararları alma konusunda yardımcı olur. Böylece girişimci her zaman hedef kitlesiyle daha güçlü bağlantılar kurmasına yardımcı olacak özel çözümleri üretebilir hale gelir.

3. İş Planı Yapmak

Yazılı bir iş planı oluşturmak, girişimin başarısını temelden etkiler. Sürekli geliştirilen bir iş planı, genellikle kredi verenlerin ve yatırımcıların ilgisini çekmekle ilişkilendiriliyor olsa da, finansman ihtiyacı olmasa bile hayati öneme sahiptir. Peki, bir iş planına eklenebilecek temel bileşenler nelerdir?

Vizyon ve Misyon: Bu bölümde işin temel amacını, uzun vadeli vizyonunu ve değerler ile hedefleri özetlemek gerekir.

Pazar Stratejisi: Daha önce yapılan bir pazar araştırmasının işe yaratacağı nokta tam da burasıdır. Pazarın derinlemesine bir analizini yapmak, pazara giriş ve daha sonra büyüme stratejilerini bu bölümde özetlemek doğru olacaktır.

Finansal Plan: İş planında mutlaka finansal plan olmalıdır. Başlangıç maliyetleri, karlılık gibi finansal tahminler yapılmalı ve girişimin ileride duyacağı finansman ihtiyaçları gibi net hedefler bu bölümde belirlenmelidir.

Operasyonel Çerçeve: Yönetim yapısı, personel ve teknoloji ihtiyaçları da dahil olmak üzere girişimin nasıl işleyeceği ana hatlarıyla belirtilmelidir.

4. Finansman Bulmak

Her girişimciye bir başlangıç finansmanı gerekir. İlk başlangıç maliyetleri, devam eden harcamalar ve beklenmedik maliyetlere karşı finansman bulmak, derinlemesine yapılmış bir finansal plana bağlıdır. Finansman stratejisi, işin ölçeğini, risk toleransını ve öngörülen büyümeyi yansıtmalıdır.

Banka kredileri ve melek yatırımcılardan, peer to peer (bankacılık anlayışından farklı olarak iki taraf arasında borçlanma sistemi) gibi yeni finansman seçeneklerine kadar her seçeneğin kendine özgü gereklilikleri, koşulları ve faydaları vardır. Bir önceki maddede de anlattığımız gibi iyi bir iş planına sahip olmak çok önemlidir. Yatırımların nasıl kullanılacağına dair net bir açıklamaya sahip olmak ve yatırımın potansiyel getirisini gerçekçi bir şekilde finansman sağlayıcıya sunabilmek anahtar role sahiptir.

5. Markalaşmak

İşletme için güçlü bir marka oluşturmak, harika bir logo hazırlatmak ve kalıcı bir slogan bulmaktan ibaret değildir. Söz konusu markalaşmak olduğunda, hem özgün hem de hedef pazarda yankı uyandıracak bir anlatı ve görsel kimlik yaratılması gerekir. Marka hikayesi, marka sesi ya da marka cinsiyeti gibi yeni trendleri takip etmek hedef kitle ile bağ kurmayı sağlayabilir.

Girişimciler, markalaşma sürecinde internet dünyasında nasıl göründüğüne de çok dikkat etmelidir. İyi tasarlanmış ve SEO açısından optimize edilmiş bir web sitesi, aslında yeni kurulan işletmenin en büyük güçlerinden biridir. Sektörle ilgili platformlarda aktif olmak ve ilgi çekici bir sosyal medya varlığı oluşturmak, pazarla girişimci arasındaki bağı güçlendirecek diğer etkenlerdir.

“Pazarlama sanatının büyük bir çoğunluğu marka oluşturma sanatıdır. Bir şey marka olmadığında, sadece satılan bir mal olarak kalır.” Philip Kotler

6. Büyümeyi ve Gelişmeyi Sürdürmek

Her şey bir girişimi kurduktan sonra başlıyor. Şimdi büyümeyi ve devamlı gelişmeyi kucaklama zamanı. Devam eden büyüme ve iyileştirme hali, girişimin uzun vadeli sürdürülebilirliğinin anahtarıdır. Bu noktada ilk maddeye geri dönüyoruz. Meraklı olmaya devam edildiğinde, asla yetinme duygusuna kapınılmadığında ve sürekli olarak gelişmeyi sürdürdüğümüzde, ‘girişimci zihniyetini geliştirmek’ en değerli varlığımız olacaktır.

Sayısal olarak işi büyütmek ya da verimliliği artırmak bir girişimi en üst düzeye çıkarmaz. Ancak her zaman rekabetçi olmayı başararak en üst düzeye çıkılabilir. Aşağıda yer alan yöntemler, büyümeyi ve gelişmeyi sürdürmenin yollarından sadece birkaçıdır:

  • İş stratejisini pazar eğilimlerine ve çevresel / ekonomik faktörlere göre düzenli olarak değerlendirin ve planlayın.
  • Ürün gruplarını genişletmek, yeni pazarlara girmek veya en son teknolojik gelişmeleri keşfetmek gibi yeni fırsat arayışlarında proaktif olun.
  • Müşterilerden ve çalışanlardan geri bildirim toplayın ve bu değerli bilgileri ürünlerinizi, hizmetlerinizi ve müşteri deneyiminizi geliştirmek için kullanın.
  • Tutarlı, bilinçli ve sağlam mali kararlar alabilmek için girişiminizin finansal durumunu yakından takip edin.
  • Yeni fırsatlar için diğer işletmelerle, sektör uzmanlarıyla veya sektörel kuruluşlarla ilişkilerini geliştirin.
  • Yukarıdaki maddeleri sık sık tekrar edin!

Özetle

Girişimcilik sabah 9 akşam 6 mesaisinden kurtulmanın da ötesinde, bir kendini keşfetme ve kararlılık yolculuğudur. Girişimcilik asla bir meslek değildir. Sonunda çok sayıda ödül sunan bir yaşam biçimidir. Bu yüzden doğru yaklaşım ve zihniyetle, girişimcilik hayalleri bir olasılık olmaktan çıkar ve ulaşılması kolay bir hedefe dönüşür.

Bir önceki yazımıza https://www.dia.com.tr/blog/girisimciler-icin-2024-trendleri/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Siz de değişime ilk adımı atmak ister misiniz?

Türkiye’nin en gelişmiş bulut muhasebe programı DİA hakkında bilgi almak için aşağıda yer alan formu doldurun, ekiplerimiz sizi en kısa sürede arasın!