malulen emeklilik sartlari

2023 Malulen Emeklilik Şartları

Yiğit Nail Çiğdem Diğer

Malulen emeklilik, bir çalışanın sağlık sorunları nedeniyle çalışma gücünü tamamen veya önemli oranda kaybetmesiyle ortaya çıkan emeklilik türüdür. Bu yazımızda, 2023 yılında Türkiye’de malulen emeklilik başvuruları için geçerli olan şartları ve prosedürleri ele alacağız. Çeşitli nedenlerle malulen emeklilik başvurusu yapmayı düşünen bireyler için yol gösterici nitelikteki yazımıza başlayalım…

Sağlık Durumu ve Engellilik Oranı

Malulen emeklilik için en önemli kriter, başvuru sahibinin sağlık durumudur. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), başvuru sahibinin sağlık sorunlarını değerlendirerek, bir engellilik oranı belirler. Malulen emeklilik için engellilik oranının %60 ve üzerinde olması gerekir. Engellilik oranı, sağlık raporu ve ilgili sağlık kuruluşlarının değerlendirmeleri sonucunda belirlenir.

Prim Ödeme Süresi

Malulen emeklilik için başvuran kişinin sigorta prim ödeme süresi de dikkate alınır. Genel olarak malulen emeklilik için en az 10 yıl prim ödemiş olmak gerekir. Ancak, bazı özel durumlar ve meslekler için bu süre farklılık gösterebilir. Özetle, SGK’nın belirlediği prim ödeme süresi şartlarını karşılamış olmak yeterlidir.

Sürekli İş Göremezlik Durumu

Malulen emeklilik başvurusu için başvurusu sahibinin sürekli iş göremezlik durumu da dikkate alınır. Sürekli iş göremezlik, kişinin herhangi bir işte çalışamayacak durumda olması anlamına gelir. Bu durum sağlık raporu ve SGK’nın yapacağı değerlendirme sonucunda belirlenir.

Başvuru ve Değerlendirme Süreci

Malulen emeklilik başvurusu, SGK’ya yapılır. Başvuru sahibi kişi, sağlık raporları ve gerekli belgelerle birlikte başvuru yapar. SGK, başvuruyu inceleyerek sağlık durumunu ve engellilik oranını değerlendirmeye alır. Değerlendirme sonucunda başvuru sahibi, malulen emeklilik hakkına sahipse, emekli maaşı bağlanır.

Diğer Destekler ve Haklar

Malulen emeklilik hakkı kazanan insanlar, emekli maaşı dışındaki bazı hak ve yardımlardan da faydalanabilirler. Bunlar arasında sağlık hizmetleri, ilaç temini, ulaşım kolaylıkları, vergi indirimleri, engelleri haklarının bazılarından faydalanma gibi imkanlar bulunur. Malulen emeklilik durumunda, bu desteklerin ve hakların nasıl kullanılacağı konusunda SGK veya ilgili kamu kurumlarından bilgi alınması gerekmektedir.

Başvuru Sürecinde Yardım Alma

Malulen emeklilik başvuru süreci karmaşık olabilir ve başvuru sahipleri için zorluklar ortaya çıkabilir. Bu yüzden başvuru sürecinde uzman sağlıkçılardan ve hukukçulardan destek almak faydalı olabilir. Dolayısıyla başvuru esnasında ilgili sağlık kuruluşları, emeklilik danışmanları veya avukatlardan yararlanılabilir.

Sonuç

Malulen emeklilik başvurusu yaparken dikkat edilmesi gereken diğer birkaç önemli nokta ise şunlar:

  • Sağlık raporlarının tam ve eksiksiz olması
  • Raporların güncel ve yakın tarihli olması
  • Başvurunun zamanında yapılması

2023 yılında malulen emeklilik başvurusu yapacak olan bireyler, sağlık durumu, engellilik oranı, prim ödeme süresi ve sürekli iş göremezlik durumunu dikkate almalılar. Başvuru süreci titiz bir şekilde takip edilmeli ve gerektiğinde uzmanlardan yardım alınmalıdır.

Malulen emekli olmaya hak kazanan vatandaşlar, emekli maaşının yanı sıra çeşitli desteklerden ve yan haklardan da faydalanabileceklerini unutmamalılar.

Başvuru sürecinde doğru bilgilere ve belgelere sahip olmak, hakları en iyi şekilde korumaya yardımcı olacaktır. Genel olarak malulen emeklilik şartlarını taşıyan vatandaşlar, başvuru sürecine gereken özeni göstermeleri halinde emeklilik haklarını kolaylıkla kazanabilirler.