Defter Beyan Sistemi Nedir?

Defter Beyan Sistemi Nedir?

Defter Beyan Sistemi; Serbest meslek erbaplarının, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin, basit usule tabi olan esnaf ve sanatkarların tuttukları defterlerini, vergi beyannamelerini, bildirim ve dilekçelerini elektronik ortamda oluşturarak, düzenleme ve saklama imkanı veren sistemdir. Defter Beyan Sistemi mükelleflerin elektronik ortamda belgelerini kolaylıkla kayıt ederek, hızlı işlem yapmalarını sağlamaktadır.

Belge düzenlenebilmesine imkan tanıyan Defter Beyan Sistemine GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) […]

KOSGEB 2019 Girişimcilik Programı Destekleri

KOSGEB 2019 Girişimcilik Programı Destekleri

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme programı olan KOSGEB, Türkiye’deki işletmelerin ekonomideki varlığını artırarak, yeni buluş ve fikirlerle ürün veya hizmet üretiminin artırılmasını, başarılı işletmelerin kurulmasını, ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümlenmesi amacıyla kurulmuştur.

1 Ocak 2019 Girişimcilik desteği ile teknolojik alanlarda faaliyet gösterecek girişimcilere daha fazla KOSGEB desteği sağlanacağını, KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt duyurdu.
KOSGEB 2019 Girişimcilik […]

Personel Özlük Dosyası Nedir?

Personel Özlük Dosyası Nedir?

İşletmelerin insan kaynakları veya personel müdürlüğü departmanlarının eleman alımı sırasında İş Kanunu’na göre personelin getirmesi gereken belgeler ile çalıştırılacağı süre boyunca ıslak imzalı olarak bulundurulması gereken belgelerin toplandığı dosyaya özlük dosyası denilmektedir.

4857 Sayılı İş Kanunun 75. maddesinde yer alan “İşletme her çalıştırdığı personel için bir özlük dosyası düzenler.” maddesi ile işletmeler her bir çalışanı için ayrı ayrı tüm bilgilerinin bulunduğu […]

E-Ticaret Siteleri için Etkili SEO Tavsiyeleri

E-Ticaret Siteleri için Etkili SEO Tavsiyeleri

İnternet kullanımının 1995 yılından sonra artmasıyla günümüzde sıkça duyduğumuz E-Ticaret kavramı; mal ve hizmetlerin üretim, tanıtım, satış, sigorta, dağıtım ve ödeme işlemlerinin bilgisayar ağları üzerinden yapılmasıdır.

Ticaretin e hali yani; elektronik, dijital, online olarak ürün ve hizmet satın alma/satma faaliyetlerini sanal mağazalar aracılığı ile yapılmasına da diyebiliriz.

Türkiye’de ve dünyada geleneksel pazarlama yöntemlerine ve satış faaliyetlerine e-ticaret’i de ekleyen küçük (KOBİ), orta […]

Dönemsel İşlemler Nasıl Yapılır?

Dönemsel İşlemler Nasıl Yapılır?

Dönemsel işlemleri veya dönem sonu işlemlerini belli bir tarih itibariyle işletmelerin mali tablolarını hazırlamaya ve bu mali tablolarda yer alacak bilgilerin doğruluğunu ve tutarlılığını tespit etmeye yönelik yapılan işlemler olarak tanımlayabiliriz.

Dönemsellik: İşletme sürekliliğinin sınırsız kabul edilerek, belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak belirlenmesidir. Aynı zamanda gelir ve giderlerinizin tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmesi, hasılat, gelir […]