Dönemsel İşlemler Nasıl Yapılır?

Dönemsel İşlemler Nasıl Yapılır?

Dönemsel işlemleri veya dönem sonu işlemlerini belli bir tarih itibariyle işletmelerin mali tablolarını hazırlamaya ve bu mali tablolarda yer alacak bilgilerin doğruluğunu ve tutarlılığını tespit etmeye yönelik yapılan işlemler olarak tanımlayabiliriz.

Dönemsellik: İşletme sürekliliğinin sınırsız kabul edilerek, belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak belirlenmesidir. Aynı zamanda gelir ve giderlerinizin tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmesi, hasılat, gelir […]

Üretim Planlama ve Aşamaları Nelerdir?

Üretim Planlama ve Aşamaları Nelerdir?

Üretim, insan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mal ve hizmetlerin elde edilmesi için yapılan çalışmalardır. Toplumun ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen işletmeler mal veya hizmet üretmek için üretim fonksiyonlarını doğru planlamalı ve yönetmelidirler.

Günümüzün rekabetçi koşulları, artan ürün ve hizmet fiyatları, kısalan teslimat süreleri, sipariş ile imalat ve daha pek çok farklı sebep, işletmeleri üretim süreçlerini iyileştirmeye yönlendiriyor. Üretim süreçlerini doğru ve devamlılığı olacak şekilde […]

E-İrsaliye Nedir, Kimler Kullanmalıdır?

E-İrsaliye Nedir, Kimler Kullanmalıdır?

İrsaliye, bir malın satışı ile satıcı tarafından düzenlenen, üzerinde bir malın satış fiyatını gösteren bir belgedir. Bu belgeler mal veya ürün, hizmet satışının tamamlanmasından sonra verilmektedir. Fatura şeklinde düzenlenen belgelerde satışı gerçekleştiren işletmelerin bilgilerinin olması zorunlu hale gelmiştir. Bu bilgilerin eksik olması halinde irsaliye belgesi geçerli olmaz. İrsaliye’nin fatura özelliğini devam ettirebilmesi için bilgilerin eksiksiz girilmesi gerekmektedir.. İrsaliye belgesinin fatura […]

Sahadaki Ekibinizin, Satışlarını Mobilden Takip Etmenin Yolları!

Sahadaki Ekibinizin, Satışlarını Mobilden Takip Etmenin Yolları!

Saha satışı yapan ve özellikle çok sayıda firmaya yönelik satış aktiviteleri gerçekleştiren şirketler için sahadaki ekiplerinin, satışlarını mobil cihazlar üzerinden anlık takibi önem kazanmaktadır.

Günümüzde ve gelecekte iletişimin gücü ve önemi artmaya devam ederken, internet’in ve mobil cihazların yaygın olarak kullanımıyla alternatif iletişim mecralarının ortaya çıkışı, her iş alanında olduğu gibi satış alanında ve saha çalışmalarında da etkili rol oynamaktadır.

Satış ağı […]

Satışı Artırmanın En Etkili Yolları Nelerdir?

Satışı Artırmanın En Etkili Yolları Nelerdir?

Satışlarınızı arttırmak için, potansiyel müşterilerinizin istek ve ihtiyaçlarını doğru analizle belirleyerek, bu istek ve ihtiyaçları için müşteriyi memnun edecek çözümleri sunmanız gerekmektedir.

Satışın amacı, bir ihtiyacın doğru olarak tanımlanıp bu ihtiyacı karşılayacak çözümlerin ve  müşterinin elde edeceği faydaların doğru bir şekilde sunulmasıdır.

Bir şirketin başarıyla yürütmesi gereken en önemli faaliyeti olan satış farklı farklı, dinamikleri ile kendine özgü kurallara sahiptir. Satış; çok […]