Yönetim sistemini yakından tanıyın…

Personel Özlük Dosyası Nedir?

Personel Özlük Dosyası Nedir?

İşletmelerin insan kaynakları veya personel müdürlüğü departmanlarının eleman alımı sırasında İş Kanunu’na göre personelin getirmesi gereken belgeler ile çalıştırılacağı süre boyunca ıslak imzalı olarak bulundurulması gereken belgelerin toplandığı dosyaya özlük dosyası denilmektedir.

4857 Sayılı İş Kanunun 75. maddesinde yer alan “İşletme her çalıştırdığı personel için bir özlük dosyası düzenler.” maddesi ile işletmeler her bir çalışanı için ayrı ayrı tüm bilgilerinin bulunduğu […]

E-Ticaret Siteleri için Etkili SEO Tavsiyeleri

E-Ticaret Siteleri için Etkili SEO Tavsiyeleri

İnternet kullanımının 1995 yılından sonra artmasıyla günümüzde sıkça duyduğumuz E-Ticaret kavramı; mal ve hizmetlerin üretim, tanıtım, satış, sigorta, dağıtım ve ödeme işlemlerinin bilgisayar ağları üzerinden yapılmasıdır.

Ticaretin e hali yani; elektronik, dijital, online olarak ürün ve hizmet satın alma/satma faaliyetlerini sanal mağazalar aracılığı ile yapılmasına da diyebiliriz.

Türkiye’de ve dünyada geleneksel pazarlama yöntemlerine ve satış faaliyetlerine e-ticaret’i de ekleyen küçük (KOBİ), orta […]

Dönemsel İşlemler Nasıl Yapılır?

Dönemsel İşlemler Nasıl Yapılır?

Dönemsel işlemleri veya dönem sonu işlemlerini belli bir tarih itibariyle işletmelerin mali tablolarını hazırlamaya ve bu mali tablolarda yer alacak bilgilerin doğruluğunu ve tutarlılığını tespit etmeye yönelik yapılan işlemler olarak tanımlayabiliriz.

Dönemsellik: İşletme sürekliliğinin sınırsız kabul edilerek, belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak belirlenmesidir. Aynı zamanda gelir ve giderlerinizin tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmesi, hasılat, gelir […]

Üretim Planlama ve Aşamaları Nelerdir?

Üretim Planlama ve Aşamaları Nelerdir?

Üretim, insan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mal ve hizmetlerin elde edilmesi için yapılan çalışmalardır. Toplumun ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen işletmeler mal veya hizmet üretmek için üretim fonksiyonlarını doğru planlamalı ve yönetmelidirler.

Günümüzün rekabetçi koşulları, artan ürün ve hizmet fiyatları, kısalan teslimat süreleri, sipariş ile imalat ve daha pek çok farklı sebep, işletmeleri üretim süreçlerini iyileştirmeye yönlendiriyor. Üretim süreçlerini doğru ve devamlılığı olacak şekilde […]

E-İrsaliye Nedir, Kimler Kullanmalıdır?

E-İrsaliye Nedir, Kimler Kullanmalıdır?

İrsaliye, bir malın satışı ile satıcı tarafından düzenlenen, üzerinde bir malın satış fiyatını gösteren bir belgedir. Bu belgeler mal veya ürün, hizmet satışının tamamlanmasından sonra verilmektedir. Fatura şeklinde düzenlenen belgelerde satışı gerçekleştiren işletmelerin bilgilerinin olması zorunlu hale gelmiştir. Bu bilgilerin eksik olması halinde irsaliye belgesi geçerli olmaz. İrsaliye’nin fatura özelliğini devam ettirebilmesi için bilgilerin eksiksiz girilmesi gerekmektedir.. İrsaliye belgesinin fatura […]