donemsel ekonomide erp programinin onemi

Döngüsel Ekonomi Modelinde ERP Kullanımının 7 Faydası

Yiğit Nail Çiğdem ERP

Geleneksel işletme kültürü, üret, tüket ve at sistemini kullanır. Doğa dostu işletme kültürüne geçiş, ürünleri ve malzemeleri mümkün olduğunca uzun süre kullanımda tutmayı ve atık haline gelen her şeyden yeni kaynaklar yaratabilmenin yollarını bulmayı sağlar. Böylece sıfır atık kültüründe bir geri dönüşüm modeli oluşur.

Geleneksel ekonomi işletmelere, almayı, kullanmayı ve atmayı dayatmaktadır. Ancak döngüsel ekonomi kültürü, yapmayı, kullanmayı ve geri dönüştürmeyi gündeme getirmiştir. Doğa dostu işletmelerin sayısının yakın gelecekte çok daha fazla artacağı öngörülmektedir.

Uzmanlar 2029 yılına kadar döngüsel ekonominin, israfa dayalı geleneksel ekonominin yerini alacağını öngörüyor. Döngüsel ekonominin böylesine gündeme gelmesinin nedeninin, hem tüketicilerin hem de yatırımcıların tercihlerinin sürdürülebilirliğe kayması olduğu belirtiliyor.

ERP’yi Döngüsel Ekonomi Modelinin Merkezine Alma

Bir Kurumsal Kaynak Yönetimi (ERP) programı, üretim ve dağıtım alanlarında döngüsel ekonomiyi destekleyen ve üreticilerin döngüsellik uygulamalarını geliştirmelerine yardımcı olan çeşitli araçları bünyesinde barındırır.

Bu yazımızda döngüsel ekonomiyi destekleyen ERP özelliklerinden bahsetmeye çalışacağız.

1. Malzeme Listesi (BOM)

Ürün reçetesinin doğruluğu sağlanarak atık ürün miktarı ve ikmal sistemi üzerindeki yük azaltılır. 

Üründen hiçbir ödün vermeden geri dönüştürülmüş malzemeyi üretim süreçlerine dahil etmek isteyen üreticiler, ürün reçetelerini sürekli olarak kontrol etmek zorunda kalırlar. ERP programı sayesinde, malzemelerin miktarı, kalitesi ve maliyeti üzerinde tam kontrole sahip olunabilir. Aynı zamanda ürünü oluşturan malzemelerin hiyerarşisi de oluşturulmuş ve kontrol altına alınmış olur. 

Ürün reçetesinden alınan bilgiler, şirketlerin müşterilerine sattığı nihai ürünü oluşturan geri dönüştürülmüş malzemelerin yüzdesini izleyebilmesine ve raporlayabilmesine yardımcı olabilir.

2. Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP)

Hiçbir üretici, kullanmayacağı malzemeleri elinde stoklu tutmak istemez. ERP programlarında bulunan MRP özelliği sayesinde, üretim başlamadan hemen önce teslim edilebilen doğru ürünlerin siparişi otomatik olarak verilebilir. MRP sayesinde doğru zamanda temel malzeme ikmali sağlanacağı için, israfın önüne geçilir ve döngüsel ekonomiye katkı sağlanır. Malzeme ihtiyaç planlaması hakkında daha fazla bilgi almak için Malzeme İhtiyaç Planlaması Nedir? yazımızı okuyabilirsiniz.

3. Envanter yönetimi

Stoklanan ürünlerin son kullanma tarihi varsa ya da sıcağa / soğuğa duyarlıysa, zamanında kullanıldığından veya bozulmadığından emin olmak istenir. Doğru stok kontrolü ve envanter yönetim sistemiyle, stokların gerekli koşullarda depolandığından ve süresi dolmadan önce kullanıldığından emin olunabilir.

4. Ürün Yönetimi

Ana ürünlerin ve yan ürünlerin doğru yönetilmesi, daha az atık ve daha verimli makine kullanımı ile sonuçlanır. Böylece üretim esnasında hammaddelerin yeniden kullanımı için daha fazla fırsat doğar. Ayrıca işletmeler kullanmayacağı yan ürünleri, kullanabilecek diğer kuruluşlara satarak ekstra gelir elde edebilirler.

5. Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarikçilerle e-ticaret yapmanızı sağlayan bir platforma sahip olan işletmeler, işbirliklerini birçok farklı alanda geliştirebilirler. Örnek vermek gerekirse, tasarım veya üretim ekipleri bir ürün reçetesini geri dönüştürülmüş malzeme içerecek şekilde değiştirdiğinde, bu değişiklik tedarikçilere hızla iletilir ve yeni siparişler güncelleştirilebilir. Otomatik fiyat teklifi isteme özelliğiyle mevcut ve yeni tedarikçileri, geri dönüştürülmüş malzemeleri ürün portföylerine eklemeleri için teşvik etmek mümkün olur.

6. Satış ve Satın Alma İadeleri

Çoğu şirket, müşterilerinin ürün iadesi yapmalarını memnuniyetsizlik olarak görür. Dolayısıyla ürünlerin iadesinden söz dahi etmez. Ancak döngüsel ekonomide verimli ve geri dönüşüme uygun satış iadeleri, müşterilerin bitmiş ve geri dönüştürülebilen ürünleri aide etmelerini sağlar. Benzer şekilde ürünlerin şirketler tarafından geri dönüşüm için tedarikçilere iade etmesi de sağlanabilir. Bu süreçler için ERP programlarının özelliklerinden faydalanılabilir.

7. Sökme – Yeniden Üretim

İade edilen bir ürünü söküp, yeniden üretime hazır bileşen parçalarına ayırmak ve tekrar üretime sokmak için basit bir ERP özelliğine sahip olmak, üretim sürecindeki pek çok yükü büyük oranda azaltır.

Sonuç

Üreticiler döngüsel ekonomiye geçerken, ERP sistemini yeniden gözden geçirmeyi ve döngüsel ekonomiye geçişi destekleyip, destekleyemeyeceğini kontrol etmelilerdir. 

Döngüsel ekonomiye geçiş, uzun vadeli hedeflere öncelik vermeyi gerektirir. Bilgi eksikliklerinin giderilmesi ve üretim süreçlerindeki engellerin ortadan kaldırılması oldukça önemlidir. Böylece daha yenilikçi ve sürdürülebilir bir geleceğe ulaşmak için üretimin kapıları aralanabilir. Bu süreçte ERP programlarından büyük faydalar sağlanabilir.

Türkiye’nin en gelişmiş bulut ERP programı DİA hakkında bilgi almak için aşağıdaki formu doldurun, sizi en kısa sürede arayalım!