Üretim Yöneticisi Nedir ve İş Tanımı Nedir?

Ürün Yönetimi Nedir? Ürün Yöneticisi Ne Yapar?

Yiğit Nail Çiğdem ERP

Günümüz iş dünyasında satın alma süreçleri, müşterilerin beklentileri ve daha birçok farklı konuda büyük değişimler yaşandı. Bu değişimlerin en başında da artan teknoloji yatırımları ve bulut sistemlere geçişler yer alıyor. Firmaların kendi iç yapılarında yaşanan bu büyük değişim, ürün yönetimi süreçlerini de etkiledi. Bu yazımızda sizlere, ürün yönetimi nedir sorusunun yanıtlarını anlatırken, ürün yönetimi eğitimi almak isteyenler için ürün yöneticisi ne yapar sorusunun cevaplarını da paylaşacağız.

Firmalar ekonomik faaliyetlerini devam ettirirken, rekabette oldukları firmalara karşı avantaj sağlamak, müşterileriyle olan bağlarını güçlendirmek ve ellerinde bulunan ürünlerden maksimum verim almak ister. İşte tam da bu noktada ürün yönetimi öne çıkmaktadır. Ürün yönetimini iyi şekilde yürütmeyi başaran şirketler, doğru dönemlerde doğru ürünleri pazara sürerek başarı elde ediyor.

Ürün Yönetimi Nedir?

Son yıllarda hemen hemen her sektörde kendisini gösteren hızlı değişim ve artan rekabet ortamında ürün yönetiminin önemi iyice arttı. Ürün yönetimi sayesinde şirketler, mallarını ve hizmetlerini piyasaya sürerken hem kaliteli hem de düşük maliyetli adımlar atabiliyor. Bir şirketin kendi içerisindeki üretim süreçleri, ürünlerin organizasyon içerisindeki hareketleri, sürdürülebilirliği ve kontrolü tümüyle ürün yönetimi kapsamının içerisinde yer alıyor.

Bir şirketin ürünlerinin satışı ile ilgili çalışmaları dışarıdan basitmiş gibi gözükebilse de, arka planda çok daha büyük bir ürün yönetimi çalışması yürütülür. Ürün yönetiminin en önemli parçaları ürün, marka ve sektördür. Yine aynı şekilde ürün yönetimi süreçlerinin içerisinde tedarik yönetimi süreci de bulunur. Şirketlerin tedarikçilerini iyi incelemeleri, tespit etmeleri, doğru iletişimi kurmasıyla beraber başlayan süreç, stok planlamasının yapılmasıyla ve fiyatların belirlenmesiyle devam eder. İşte tüm bu süreçleri şirketin ürün yöneticisi yönetir. Günümüzde bazı şirketlerde bu pozisyon için kategori yöneticisi ya da marka yöneticisi gibi isimler de kullanılmaktadır.

Ürün Yönetim Süreci

Bir ürünü yönetmenin tek bir doğru yolu yoktur. Ürün yönetim süreçleri organizasyona, ürünün yaşam döngüsüne ve ürün ekibi üyelerinin kişisel tercihlerine göre gelişir. Ancak ürün yönetiminin genel disiplinlerine göre belli başlı fikir birliği sağlanmış süreçler bulunur. Bu yüzden katı bir bağlılık gerekmese de, belli başlı temel ilkeler çerçevesinde ürün yönetim süreci yürütülmelidir.

– Problemi tanımlama

Ürün yönetiminin temelinde problemleri tanımlayabilme ve çözüme kavuşturma vardır. Problemleri doğru tanımlayamayan şirketler ya pahalı ya da çok zaman alıcı çözümler üretmek zorunda kalırlar. İster bir şeyi A noktasından B noktasına taşımak olsun, ister insanları eğlendirmek olsun, hangi sektörde olduğunuzun bir önemi yoktur. Müşteriler her zaman daha iyisini ya da daha önce hiç sahip olmadığını ister.

Ürün yönetimi, tüm bu soyut şikayetleri ya da istekleri çözüm arayan bir sorun bildirimine dönüştürmelidir. Ortaya çıkan bir sorunu çözmek, daha sonraki tüm süreçler için bir motivasyon haline gelir. Ürünle ilgili ortaya çıkmış ya da çıkma potansiyeli olan problemleri belirlemek ve çözüme kavuşturmak, ürünün sert piyasa koşullarındaki devamlılığını ve satışını artıracaktır.

– Yeni fırsatları değerlendirmek

Elbette ürüne yönelik problemleri çözmek önemlidir. Ancak bir ürünün problemleri hiç bitmiyorsa, yeni fırsatlara da açık olmak gerekir. Ürün yönetimi sürecinde potansiyel pazarlar devamlı değerlendirilmeli ve büyük bir fırsat görülmesi halinde mutlaka ele alınmalıdır.

– Muadil çözümleri araştırmak

Yeni bir pazar, fırsat ya da ürün fikri ortaya çıktığında yapılan en büyük hatalardan birisi, muadil çözümlerin araştırılmamasıdır. Bazen yeni bir ürün için dahiyane olduğu söylenirken, o ürüne hiç de gerek olmadan basit çözümler ortaya çıkabilir. Böyle durumlarda üzerinde çok büyük emek ve maliyet bulunan ürün hiçbir işe yaramaz hale gelebilir. Bu yüzden hem üretici ekiple hem de ürünü test eden kullanıcılarla beraber muadil çözümleri araştırmak çok önemlidir.

– Test ürünleri oluşturmak

Belirli bir ürünün, hizmetin ya da çözümün çekiciliği ve uygulanabilirliği konusunda fikir birliği sağlandıktan sonra sıra, ürünün kullanıcılar tarafından gerçek bir teste girmesine gelir. Bu noktada üretici ekipten bir test ürünü üretmesi istenebilir. Çünkü kullanılabilirliği kanıtlanmamış bir ürün için büyük kaynaklar harcamanın pek bir anlamı yoktur. Test ürünleri hem ürünün nasıl çalıştığını hem de pazar içerisinde nasıl konumlandırılabileceğini test eder. Hedeflenen, bu yeni ortaya çıkan ürünün pazarın istediği bir şey olup olmadığını görmek ve temel gereksinimleri yeterince karşılayıp karşılamadığına bakmaktır.

– Geri bildirim döngüsü oluşturma

Ürünün test süreci her ne kadar çok önemli olsa da, bir ürünün tüm ömrü boyunca alacağı geri bildirimler kadar değerli değildir. Piyasaya sürülen bir ürüne, kullanıcılarından gelen geri bildirimler, ürün yönetiminin en önemli konusudur. Müşterilerin gerçekten ne düşündüklerini, neye ihtiyaç duyduklarını ve nelerden hoşlanmadıklarını geri bildirimler sayesinde öğrenmek mümkündür. Çünkü müşteriler, bir masa etrafında toplanılıp yapılan teorik fikirlerden daha gerçek bir deneyime sahiplerdir.

Bu yüzden ürün yöneticileri, müşterilerden geri bildirim gelmesini kolaylaştırmalı ve geri bildirimler için teşvik edici çalışmalar yapmalılardır. Ancak müşterilerden gelen geri bildirimler elbette tek başına değersiz kalacaktır. Ürün yöneticisinin bir diğer büyük görevi de bu geri bildirimleri incelemek ve çözüm oluşturmaktır.

– Hedef ve strateji belirlemek

Ürün testi ve geri bildirimlerin iyi geçtiğini varsayarsak, bir hedef ve strateji belirlemenin zamanı geldi diyebiliriz. Üretim ekibi artık ilgi çekebilecek bir şey üzerinde çalıştıklarını biliyor demektir.. Bu yüzden ürünü geliştirmek, pazara sunmak, erişimini genişletmek ve genel bir strateji belirlemek gerekmektedir. Aynı zamanda istenen sonuçlar üzerine hedefler oluşturulmalıdır. Strateji, ulaşılabilir makul hedeflere yönelik ilerlemeye dayanmalıdır.

– Yol haritası oluşturma

Tüm bu süreçlerin ardından artık uygulanabilir bir ürün konseptine, ölçeklenebilir bir geri bildirim yönetimi sistemine ve sağlam stratejilere sahipsiniz demektir. Sıra ürünü artık gerçeğe dönüştürmek için işe koyulmaya gelmiştir.

Ürün yöneticileri, hangi geliştirme faaliyetlerinin ürünün en önemli hedeflerine daha hızlı ve verimli şekilde ulaşmasına yardımcı olacağına karar vermek için çeşitli önceliklendirmeler yapmalılardır. Böylece kısa vadeli hedeflere hızlıca ulaşmak da mümkün olur. Ürünün genel hedeflerine ulaşabilmek için ilk öncelikler belirlendikten sonra, yine ürün yöneticisi tarafından yol haritası oluşturulmalıdır.

Ürün Yöneticisi Görev Tanımı

Ürün yöneticisinin görev tanımı en merak edilen konulardan birisidir. Bir ürün yöneticisi, ürünlere ait fikir aşamasını ve ön çalışma sürecini yürütür. Daha sonra ürünün pazarlamasını ve satış sonrası hedefe koyulan başarının ortaya çıkmasını sağlamakla da görevlidir.

Ürün yönetimine dair ilk çalışmalar, 20. yüzyılın başlarına dayanmaktadır. Ancak günümüzde geçmişten gelen geleneksel yöntemlerden tümüyle uzaklaşma ve dijitalleşme öne çıkmıştır. Artık tümüyle müşteri memnuniyeti odaklı bir hal alan ürün yönetimi, tüketicilerin istek ve talepleriyle birlikte değişime uğramıştır. Dolayısıyla da ürün yöneticisinin görevleri ve yaptıkları da günümüz şartlarına göre değişikliğe uğramıştır.

Ürün Yöneticisi Ne Yapar?

Ürün yöneticisi eğitimi almak isteyenler için bir başka merak konusu da ürün yöneticisinin görevleri konusudur. Sorumluluğu altında bulunan ürünlerin, firma yönetim biçimine ve hedeflerine yönelik olarak yönetilmesini sağlamakla görevli olan ürün yöneticisinin başlıca görevleri ise aşağıdakiler gibidir:

 • Ürünlerden alınabilecek maksimum verimi alabilmek için faaliyetler yürütmek
 • Ürünler arasından en güçlü ürünü öne çıkarmak ve bu amaç için doğru stratejileri belirlemek
 • Ürünleri deneyerek, deneyimlerini şirket yöneticileriyle paylaşmak
 • Piyasaya yönelik yaklaşımlarda bulunmak ve sektör takibinde bulunmak
 • Ürünlere yönelik yeni stratejiler oluşturmak ve doğru fiyatlandırmaları yapmak
 • Segment yöntemlerine dair araştırmalar yapmak
 • Hedef kitlelerin tanımlarını hazırlamak
 • Sektördeki rekabeti ve yenilikleri takip etmek
 • Operasyonel süreci izlemek ve ortaya çıkan sorunlara çözüm bulmak
 • Müşteriler ile çalışanlar arasındaki ilişkileri yakından takip ederek iyi bir koordinatörlük sergilemek
 • Ürünlerin lansmanlarının hazırlık süreçlerini yürütmek
 • Ürün lansmanlarında sorulan soruları yanıtlamak

Ürün yöneticilerinin görevleri elbette sektöre, ürüne ve şirket büyüklüğüne göre farklılık göstermektedir. Kurumsallaşmış büyük bir şirketin ürün yöneticisi olmak ile yeni kurulmuş bir şirketin ürün yöneticisi olmak arasında büyük farklar bulunur. Ürün yöneticisi maaş miktarları da aynı şekilde sektöre, ürünlere ve şirket büyüklüğüne göre farklılıklar gösterir.