malzeme ihtiyac planlamasi nedir mip 4

Malzeme İhtiyaç Planlaması Nedir? Ne Değildir? Avantajları Nelerdir?

Gözde Sünbül ERP

MİY – Malzeme İhtiyaç Planlaması (Material Requirements Planning – MRP), üretilecek ürüne göre malzeme miktarlarının belirlendiği bir kurumsal kaynak planlama sistemidir.

ERP (Kurumsal Kaynak Planlama – Enterprise Resource Planning) sisteminin ana görevlerinden biri olan Malzeme ihtiyaç planlaması (Material Requirements Planning – MRP) satış siparişlerini son tarihlerine göre işlemede ve çoğunlukla müşteri memnuniyetinin sağlanması için önemlidir. Malzeme ihtiyaç planlaması, miktar ve tarih gereksinimlerinin karşılanmasını sağlar, tedarik için satın alma önerileri oluşturur ve iç üretimi bitmiş ürünler veya alt montajlar için iş emri önerileri üretmenizi sağlayan bir planlama sistemidir.

MRP Nedir?

MRP, firmaların malzeme odaklı yatırım faaliyetlerini azaltarak, üretim verimliliğini artırmayı ve müşterilere sunulan hizmeti geliştirmeyi hedefleyen bir yönetim kontrolü ve çizelgeleme yönetimidir. Günümüzde firmaların büyük bir bölümü mevcut maliyetleri düşürmek ve etkili büyüme gerçekleştirmek için MRP sistemlerine geçiş yapmaktadır.

MRP, stoklama giderlerini azaltırken, sektörel değişikliklere hızlı yanıt verebilmeyi de sağlamaktadır. MRP sistemlerinden faydalanan şirketler, kalite ve verimlilik açısından gelişeceği için, değişen iş yaşamı koşullarına uyum sağlama ve rekabet edebilme noktasında da avantaj sağlarlar.

MRP sistemlerinin bir diğer özelliği de, şirket verilerini doğru ve faydalı bilgilere dönüştürebilmesidir. Böylece veriler ışığında alınan kararlarla üretim verimliliğini artırmak da mümkündür.

MRP sistemleri, önceden tahmini mümkün olmayan ya da beklenmedik durumlara karşı önceden planlama ve programlama yaparak, oluşabilecek malzeme yetersizliğinin ya da fazlalığının önüne geçmektedir.

Firmalar, stokladıkları malzemeleri türlerine ve miktarlarına göre yönetebilmelilerdir. Böylece hangi ürünleri ne kadar üretmeleri gerektiğini görebilir ve müşteri taleplerini düşük maliyetlerle karşılayabilirler. Stok seviyesi kontrolü, öncelik belirleme ve kapasite ihtiyacı belirleme, MRP’nin en temel üç konusudur.

Malzeme İhtiyaç Planlaması ile Neler Yapılır?

Malzeme ihtiyaç planlamasını işletmeler; stok harcamalarını en aza indirmek, üretim etkinliğini artırmak ve alıcıya yapılan hizmeti geliştirmek amacıyla kullanabilecekleri gibi malzeme ihtiyaç planlamasını üretim planlamada ve stok kontrol faaliyetlerini gerçekleştirirken de kullanabilirler.

MRP sistemi eksiksiz bir planlamayı, etkili bir malzeme kontrolünü ve meydana gelebilecek değişikliklerde planların yeniden düzenlenmesini sağlamaktadır. Stok seviyesini en düşük seviyede tutarken, ihtiyaç duyulan malzemenin istenilen yerde ve zamanda hazır bulunmasını da sağlamaktadır.

MRP’nin Amaçları Nelerdir?

Malzeme İhtiyaç Planlaması’nın temel amacı, üretimdeki verimliliği artırmaktır. Üretim sürecinde ortaya çıkabilecek ihtiyaçları öngörmek, zamandan ve maliyetlerden tasarruf sağlamak, işçiliği ve ekipman kullanımlarını çok daha iyi seviyelere çekmek, bilgisayarlar sayesinde üretim süreçlerini otomatikleştirmek ve üretimde kaliteye ulaşmak diğer amaçlar arasında yer almaktadır. Envanter seviyesi optimizasyonu, üretim çizelgesi oluşturma ve hammaddelerin üretim için her daim hazır olmasını sağlamak da MRP’nin diğer amaçları arasındadır.

Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP) Avantajları Nelerdir?

  • Gerekli olan nihai ürün ve üretim kapasiteleri ile ilgili planlama yapılmasını sağlar.
  • Alt düzey ihtiyaçların belirlenmesine ve belirlenen ihtiyaçların zaman planlaması gerektiğini belirler.
  • Üretimi planlanan ürünün stok miktarının ve kalan miktarının takip edilmesini sağlar.
  • Kesinleşen sipariş ve satışların takip edilerek, analizinin yapılmasını sağlar.
  • Ürünlerin renk, beden, ölçü, boyut gibi varyantla ilgili ölçütlerinin belirlenmesini sağlar.
  • Stok ve depo maliyetlerinin analiz edilebilmesini sağlar.

DİA ile Malzeme İhtiyaçlarınızı Doğru Planlayın!

Malzeme ihtiyaç planlaması üretim operasyonlarının yönetim ve kontrolündedir. En önemli görevi ana üretim planındaki son mallar için, miktarlar ve tamamlanma sürelerini geriye doğru giderek ne zaman sipariş verilmesi gerektiğini belirlemesidir. Malzeme önceliklerini ve kapasite kontrolünü en iyi şekilde yapmak isteyen işletmeler ihtiyaçlarını doğru planlamalıdırlar. Hızlı bir şekilde operasyonlarınızı yönetmek ve süreçlerinizi başarılı şekilde ilerletmeniz DİA’da mümkün!

DİA ile sorunsuz operasyon yönetimi yapabilirsiniz: :https://www.dia.com.tr/uretim-yonetimi/