komandit sirket nedir nelere dikkat edilmelidir

Komandit Şirket Nedir? Genel Özellikleri Nelerdir?

Yiğit Nail Çiğdem Muhasebe

Komandit şirket, Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan 5 tür şirketten birisidir. Peki, komandit şirket nedir? Komandit şirketi anonim, limited, kollektif ve kooperatif şirketlerden ayıran özellikleri nelerdir?

Komandit Şirket Nedir?

Komandit şirket, iki veya daha fazla sayıda kişi tarafından ticari faaliyetlerde bulunmak amacıyla kurulur. Müşterek olarak aynı ticari unvan altında işletmek temel hedeftir. Komandit şirketlerin hak ehliyetleri işletme konusu ile sınırlıdır ve tüzel kişiliğe sahip olurlar. Ortaklardan bir kısmının sorumlulukları kısıtlıyken, diğer bir kısmının ise sınırsız durumdadır. Komandit şirketler kendi içerisinde ikiye ayrılırlar:

 • Adi komandit şirket
 • Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket

Adi Komandit Şirket Nedir?

Adi komandit şirketler, ticaretle uğraşan bir unvan ile işletme amacı güdülerek kurulur. Ortaklardan birisinin sorumlulukları sınırlıyken, diğer ortakların sorumlulukları sermayeyle sınırlandırılmış haldedir. Adi komandit şirketlerde direkt olarak ticaretle uğraşmadan gelir elde etmek mümkün olur. Bu da ticari zekası olan ancak sermayesi olmayan insanlara ticari faaliyetlerde bulunabilme fırsatı verir.

Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket Nedir?

Bu şirket türünde sermaye paylara bölünür. Ortaklardan biri ya da daha fazlası, şirketin alacaklarına karşı kollektif şirket ortağı olurlar. Diğer ortaklar ise anonim şirketlerdeki gibi pay sahibi olurlar. Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde ortakların sayısı en az beş olmalıdır. Aynı zamanda ortaklardan en az birinin komandite ortak olması gerekir.

Komandit Şirket Özellikleri

Komandit şirket bir şirket türüdür. Bu türün en büyük özelliği, ortakların bir kısmının sorumlulukları sınırlı olurken, diğer bir kısmının sorumluluklarının sınırsız olmasıdır. Böylece sermayesi olan ancak ticari bilgisi olmayan biri ile, ticari bilgisi olan ama sermayesi olmayan biri birlikte kazanç elde edebilir.

Komandit Şirket Nasıl Kurulur?

Bir komandit şirket kurabilmek için en az iki adet ortak bulunmalıdır. Ortaklar için belli başlı unvanlar bulunur. Sorumlulukları kısıtlı olmayan ortaklar için komandite, kısıtlı olanlar için de komanditer ifadesi kullanılır. Komanditer ortaklar tüzel ya da gerçek kişilerden oluşabilir. Komandite ortak ise gerçek kişiden oluşur. Bu iki türden ortakları olmayan şirketler, komandite şirket başvurusu yapamazlar. Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin ya da adi şirketlerin ticari unvanları, komandite ortaklardan en az bir tanesinin isim, soyisim, şirket türü gibi ifadelerinden oluşmalıdır.

Komandit Şirket Kuruluş Süreci

İlk olarak komandit şirket başvurusu yapılır. Başvuru esnasında kanuni defter, Ticaret Sicil Memurluğu’na takdim edilecek belgeler ve vergi dariresine verilecek evraklar tamam olmalıdır.

Ticaret Sicil Memurluğu’na verilecek belgeler

 • Kurucular tarafından imzalanmış dilekçe
 • Sözleşme (Noter onaylı)
 • Ortakların nüfus cüzdanı fotokopileri
 • Ticaret Sicil Memurluğu’ndan alınan taahhütname
 • İmza yetkisi verilmiş kişinin tescil beyannamesi (Noter onaylı ve imzalı)
 • Merkez Bankası’na yatırılmış sermaye fotokopisi

İstenilen kanuni defterler

Komandit şirketlerde kanuni defter tutmak zorunludur. Bu defterlerin noterde tasdik edilmesi de gerekir. Bu defterler genel olarak şunlardır:

 • Pay
 • Defteri kebir
 • Yevmiye
 • Envanter
 • Genel kurul toplantı ve müzakere defteri
 • Yönetim kurulu karar defteri

Vergi Dairesine Verilmesi Gereken Evraklar

 • Matbu dilekçe
 • İmza sirküleri
 • İkametgah belgeleri
 • Nüfus cüzdanı fotokopileri
 • Kontrat fotokopisi

Tüm belgeler tamamlandıktan sonra komandit şirket kurma başvurusu yapılabilir. Başvuru sonrasında ticari oda kaydı, esnaf ve sanatkarlar odası kaydı, sanayi odası kaydı gibi süreçler tamamlanmalıdır. Oda kayıtları bittikten sonra SGK işlemleri yapılır ve işe giriş bildirgeleri verilir.

Türkiye’nin en gelişmiş bulut tabanlı ERP yazılımı DİA, tüm şirket türlerinin uçtan uca ihtiyaçlarını karşılamaktadır. İster küçük, ister büyük bir işletme olun, DİA hakkında daha fazla bilgi almak için formu doldurun, sizi arayalım.