tahakkuk fişi nedir, nasıl ödeme yapılır

Tahakkuk Fişi Nedir? Nasıl Ödenir?

Yiğit Nail Çiğdem Muhasebe

Tahakkuk fişi, vergi mükelleflerine bilgilendirme amaçlı verilen bir resmi belgedir. Tahakkuk kelimesi, “yerine getirme, gerçekleştirme” anlamına gelir. Bu yazımızda tahakkuk fişi nedir ve tahakkuk fişi nasıl ödenir sorularının yanıtlarını verdik.

Tahakkuk Fişi Nedir?

Vergi tahakkuku terimi, tebliğ ve tarh edilen bir verginin, ödenmesi gerektiğini ifade eder. Vergi tahakkuku söz konusu olduğunda, tebliğ edilen vergi miktarı, mükelleflere tahakkuk fişi ile gönderilmektedir. Bir başka deyişle mükellefin ödeyeceği vergi, tahakkuk fişi aracılığıyla tahakkuk edilir.

Tahakkuk fişi, borçluya vergisini ödemesi gerektiğini belirtir. Bir diğer bilgilendirmesi ise, ödenmesi gereken verginin son tarihine geldiğidir. Tebliğ edilmiş olan vergi borcu, bütün bilgileriyle tahakkuk fişine yazılır ve borçluya beyan edilir.

Vergi mükellefine tahakkuk fişi gönderildikten sonra ödeme süreci başlar. Eğer borçlunun bir itirazı yoksa ve vergisini ödemezse, haciz süreci başlatılır.

Tahakkuk fişi tebliği, kimi zaman beyan üzerinden yapıldığı gibi, kimi zaman da ihbarname ile de yapılabilmektedir. Kanunlarda yer alan özel durumlar söz konusu olduğunda, vergi çizelgesinin ya da bir başka deyişle tekalif cetveli ilanı ile de yapılabilmektedir.

Vergi Tarhı Nedir?

Vergi tarhı, mükellefin ödemesi gereken vergi borcunun hesaplanması ve ortaya net bir sonuç çıkarılmasıdır. Vergi sistemi içerisinde aşağıda yer alan 5 adet tarh usulü bulunmaktadır:

 • Beyanname usulü
 • Kesim usulü
 • Takdir usulü
 • Karine / dış belirtiler usulü
 • Kaynakta vergileme usulü

En sık kullanılan tarh usulü ise beyanname usulüdür. 

Tahakkuk Fişinde Yer Alan Bilgiler

Bir tahakkuk fişinde mutlaka bulunması gereken bilgiler şu şekildedir:

 • Vergi matrahı
 • Vergi hesabı
 • Vergi miktarı
 • Tahakkuk fişi tanzim tarihi
 • Mükellefin gerçek kişi olması halinde isim soy isim bilgileri
 • Mükellefin tüzel kişi olması halinde unvanı
 • Vergi mahkemesi davası ve düzeltmeye dair hüküm bilgileri
 • Tahakkuk fişi sıra numarası
 • Vergi beyannamesi tarihi
 • Vergi dönemi
 • Mükellefin adres bilgileri

Tahakkuk Fişi Neye Yarar?

Tahakkuk fişi, vergilerle ilgili kanunlar dahilinde beyana bağlı alınan vergilerin tarh ile tahakkuk edilmesidir. Vergi dairelerinde beyanname alınırken tahakkuk fişi de tanzim edilmektedir. Tanzim edilen tahakkuk fişinin bir aslı mükellefte, diğer aslı da mükellef adına beyanname hazırlayan vergi dairesine verilir. Böylece vergi tahakkuk edilmiş olur. Vergi tahakkuk fişinin vergi mükellefine verilmiş olan nüshası, aynı zamanda makbuz görevi de görür.

Tahakkuk Fişi Nasıl Alınır?

Zaman zaman mükelleflere gönderilen tahakkuk fişleri, mükelleflerin eline geçmeyebilir. Böyle durumlarda tahakkuk işlemi durmaz ya da durdurulmaz. Tahakkuk fişi mükellefin eline geçmemişse, mükellefin kayıtlı adresine posta yoluyla gönderilir.

Tahakkuk Fişi Nasıl Ödenir?

Vergi beyannameleri tahakkuk fişleri ile gönderilmektedir. Tahakkuk fişi ile vergi ödemek için 3 farklı yol izlenebilir:

 • Vergi dairesine gidip ödeme: Beyanname ile beraber gönderilen tahakkuk fişiyle vergi dairesine gidip, vezneden vergi ödemesini yapmak mümkündür.
 • Bankaya gidip ödeme: Yine tahakkuk fişiyle bankaya gidip, vezneden tahakkuk fişi aracılığıyla vergi ödemesi yapılabilir. Ancak burada gidilen bankanın kamu bankası olması gerekir.
 • İnternet üzerinden ödeme: Online vergi dairesinden veya kamu bankalarının mobil uygulamalarından vergi ödemek mümkündür. Oldukça basit bir şekilde bankaya gitmeden veya sıra beklemeden vergi ödenebilir.

Gelir ve gider takibini bulut teknolojisi farkıyla kolayca yapmak ve DİA ile işinize özgürlük katmak için formu doldurun, sizi en kısa sürede arayalım.