dijital donusum ne demek

Dijital Dönüşüm Ne Demek?

Gözde Sünbül Girişimcilik | Teknoloji

Günümüzde teknoloji, firmalara, operasyon süreçlerini yönetme, yeni iş modelleri keşfetme, yeni pazarlara açılma veya yeni müşterilere ulaşmayı kolaylaştırıyor.

Teknoloji, bir firmanın pazardaki gelişimini ve müşterileri ile arasındaki etkileşimi devam ettirebilmek için önemli bir rol oynarken, sorunları çözmek için yeni düşünme yolları geliştirerek, müşteri deneyimini değiştiriyor.

Dijitalleşen dünyanın sağladığı hız, belgelerimizi saklama, arşivleme gibi yöntemleri değiştirirken maliyet avantajı ve zaman kazandırarak rekabette bir adım öne geçmeyi sağlıyor.

Her şeyin temelinde olduğu gibi dijital dönüşümün de temelinde bilgi ve insan kaynağı var. Bilginizi ve kaynaklarınızı en verimli şekilde kullanmanızı sağlayan ise çağımızın gerekliliği olan dijital dönüşümdür.

Dijital Dönüşüm Nedir?

Dijital dönüşüm, teknolojinin günümüzde yaygınlaşan kullanımı ile iş yapış şekillerinin ve süreçlerin de geliştirilerek tüm birimlere entegre edilmesi ve çalışma şeklinin dijitalleştirilmesidir.

Dijital dönüşüm; yeni iş süreçleri, müşteri deneyimleri ve organizasyon kültürü oluşturarak veya mevcut olanları değiştirerek işleyiş biçimini derinden değiştirir. Sadece geleneksel yöntemleri geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda değişen pazar beklentilerine uyum sağlanmasına yardımcı olur. Dijital dönüşümün firmalara sağladığı en önemli avantajlar arasında; düşük maliyetler, gelişmiş verimlilik ve tüketiciler için yeni değer yaratma yer almaktadır.

Dijital Dönüşümün İşletmeniz İçin Avantajları Nelerdir?

Dijital dönüşüm, depoladığınız verilerden altyapınıza, sosyal mecralardaki hesaplarınızdan reklam ve pazarlama stratejilerinize; endüstriden eğitime, perakendeden hizmete, enerjiden sağlık sektörüne ve daha birçok farklı sektördeki firma ve alanlardaki süreçleri daha etkili  kullanmanızı sağlar.

İşletmeniz için dijital dönüşümün sağladığı en önemli avantajlar:

 1. Finansal kaynaklarınızı doğru kullanmanızı sağlayarak maliyetlerinizi düşürür.
 2. İşletme içi haberleşmeyi ve takibini kolaylaştırır.
 3. Müşterileriniz ve potansiyel müşterileriniz ile temas kurmanızı hızlandırır. Talepleri doğru değerlendirerek firma stratejilerinizi geliştirmenizi sağlar. Ayrıca elde ettiğiniz verilerinizi anlamlandırmada size yardımcı olur.
 4. Yeni pazarlara daha hızlı ulaşarak, rekabette öne çıkmanıza yardımcı olur.
 5. Verilerinizin depolanabilir ve saklanabilir, ayrıca her zaman ve her yerden ulaşılabilir olmasını sağlar.
 6. Bilgi güvenilirliğini artırır.
 7. Günümüzde cihazların yapay zeka teknolojisi ile birbirleriyle haberleşmesini sağlar.  Örneğin; üretim gibi işgücü gerektiren birçok sektörde robotlar haberleşerek işlem yapmaya başlamıştır.

Dijital Dönüşüm Hangi Alanları Kapsar?

 • Dumanla haberleşmeden mektuplaşmaya kadar gelen posta gönderimi, dijitale taşındı. Bugün bir çok firma e-posta ile haberleşiyor.
 • Maliyetleri yüksek operasyonel süreçlerinizi analiz ederek, tasarruf sağlayacak teknolojilerle birimlerinizi entegre ederek verimliliğinizi artırabilirsiniz. Kağıt olarak düzenlenen birçok belge artık elektronik yani dijital ortamda oluşturuluyor, gönderiliyor, kaydediliyor ve saklanıyor. E-fatura, e-arşiv, e-irsaliye, e-müstahsil makbuzu, e-serbest meslek makbuzu(E-SMM), e-defter, e-mutabakat ve daha fazlası artık dijitalde.
 • E-imza ile dijital ortamda gönderdiğiniz anlaşma dokümanlarında imzayı atanın kim olduğunun anlaşılabilmesi, dijital veri alışverişini güvenli hale getiriyor.
 • CRM yazılımları ile her müşterinizi ayrı segmente edip, verilerini analiz ederek talepleri konusunda öngörüde bulunabilirsiniz. Böylelikle ölçülebilir veriler elde ederek işletmeniz için satış fırsatları yakalayabilirsiniz.
 • Verimlilik sağlayacak yazılımlarla iş akışlarında aksama olmadan çalışma imkanı bulabilirsiniz. Örneğin; stok ve depo yönetimi yapan bir işletmeyseniz; depolarınızdaki ürünlerinizin kayıtlarını; irsaliye, fatura, sevk ve muhasebe gibi tüm süreçlerinizi tek bir yazılım kullanarak süreçlerinize entegre ederek nerede olursanız olun anlık takip edebilirsiniz.
 • Geleneksel ticaret; günümüz sağlık koşulları da düşünüldüğünde avantajlı hale gelen e-ticarete geçti. E-ticaret ile fiziksel mağazalara gerek duymadan alışverişlerinizi, ürün veya hizmet satışlarınızı gerçekleştirebilirsiniz.

Dijital dünyaya güçlü bir başlangıç yapmak için DİA ile tanışın:

Dijital Dönüşümde Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Tüm firma ve teknoloji profesyonellerinin dijital dönüşüm sürecinde dikkat etmesi gereken en önemli başlıklar:

 • Firma kültürünüzü dijitalleşme sürecinize entegre edin.

Dijitalleşme ile işletmenizdeki birçok süreç gelişirken iş yapış biçimleriniz de değişeceğinden önceden firma yönetici ve çalışanlarınızın buna adaptasyonunu sağlamalısınız.

 • Dijital dönüşüme adım atması için firma yöneticilerinize eğitimler verin.

Entegre yazılımlarla süreçlerinizi birbirine entegre edip uzakta olsanız da tüm işlemlerin yapılabileceğini firmanızın yönetici ve çalışanlarına vereceğiniz eğitimlerle anlatmalısınız.

 • Dijitalleşen işletmede iş gücünüzü etkin kullanabilmek için plan yapın.

Dijitalleşme işletmeye birimleri arasında iletişimi artırma avantajı da sağlar. İşlerinizi hızlı ve güvenli yürütmede dijitalleşme size yardımcı olurken işgücünüzü farklı alanlarda yoğunlaştırmanıza yardımcı olur.

Verimli Bir Dijital Dönüşümün Olmazsa Olmazları Nelerdir?

Dönüşümün amacını belirleme:

Dijital dönüşümün sadece teknoloji ile ilgili olmadığı söylense de, teknoloji en önemli bileşenlerden bir tanesi. Dijital teknoloji çoğu işletmede verimliliği arttırabilir. Ancak, iş süreçlerinize yeni teknolojileri dahil ederken, amacınızın ne olduğunu göz önünde bulundurmak önemlidir. Sadece yenilik yada rakibe ayak uydurmak adına verimliliğinizi arttırmayacak teknolojilerle vakit kaybetmeyin. Teknolojik tüm değişiklikler veya faaliyetlerinize eklenen yeni yazılımlar sonuç odaklı olmalıdır.

Müşteri deneyimini geliştirme:

İş operasyonlarını iyileştirmenin yanı sıra, iyi bir dijital dönüşüm müşteri odaklı da olmalı. Artık müşteriler hizmet veya ürünlerini satın aldıkları markalardan mükemmel müşteri deneyimi bekliyor. Yaptığınız geliştirmelerin müşteri deneyimini olumlu yönde etkileyip etkilemediğini mutlaka değerlendirin. Dönüşümün amacı; müşterilerinize daha iyi hizmet verebilmek için ekiplerinizin süreç ve operasyonel faaliyetlerini kolaylaştırmak ve işin sonunda markanızı rakiplerden ayıracak etkili müşteri deneyimleri sunmak olmalıdır.

Şirket kültürünün modernizasyonu:

Dijital yenilikçiler sadece süreçlerini değil şirket kültürlerini de değiştirmelidir. İşletmenin tüm çalışanları, üzerinde çalışılan konunun sonucunda ne tür değişiklikler olacağıyla ilgili bilgiye sahip olmalı, fikirlerini paylaşmalı, şirketteki değişiklikleri geliştirmek için risk alabilmelidir.

Temel ihtiyaçlara odaklanma:

Ekipleriniz ve kaynaklarınızın sınırlı olduğunu unutmayın ve sadece temel ihtiyaçlarınıza odaklanın. “Olsa iyi olur” diyeceğiniz özellikler için enerji veya zaman harcamayın aksi durumda dönüşüm yolculuğunda asıl amacınızı ve hevesinizi kaybedebilirsiniz.

Dönüşüm yol haritanızı hazırlarken böyle bir tehlikeyi göz önünde tutup temel ihtiyaçları öncelikli tutun.

Doğru yol haritası:

Dijital dönüşüm girişiminde bulunurken, rakiplerinizin neler yaptığı, müşterilerin neler beklediği ve mevcut gelişen teknoloji ortamının kapsamı dikkate alınmalıdır.

Şirketler Dijital Dönüşümleri Neden Erteler?

Dijital dönüşüm liderleri, dijital dönüşüm için zorlayıcı bir güç ihtiyacı hissetmezken, bazı işletmeler dönüşüme sonuna kadar ayak diriyor. Neden bazı işletmeler dönüşüm için son ana kadar bekler?

Şirket genelinde revizyon gerektirir:

Özellikle büyük kurumsal şirketler için bu kararı alabilmek ve uygulamaya koymak çok kolay değildir. Ayrıca, gerçek dijital dönüşüm genellikle çok kolay olmaz. Sadece yeni teknolojileri benimsemek değil, aynı zamanda bunları işletmeniz için işe yarar hale getirmek de zaman ve çaba gerektirir.

Şirket yöneticilerinin değişime inanması gerekir:

Dijital bir dönüşümün başarılı olabilmesi için, liderlerin tamamen hazır olması gerekir. Şirket genelindeki bir revizyon için ekiplerin dönüşüm sonrasına hazır hale getirilmesi özellikle köklü gelenekleri olan firmalarda kolay olmayabilir.

Yatırım Maliyeti:

Tüm sisteminizi dijitale aktarmak veya eski teknolojiyi geliştirmek bir yatırım gerektirir, ancak iyi bir dijital dönüşüm uzun vadede mutlaka karşılığını verir.

International Data Corporation’a (IDC) göre, 2019’daki tüm kurumsal harcamaların % 40’ı dijital dönüşüm için yapılmış. Dijital dönüşümle ilgili teknoloji ve hizmetlere harcanan miktarın 2022 yılına kadar tüm dünyada 1.97 trilyon dolara ulaşması bekleniyor.

Sektöre özel bir teknoloji gerektirir:

Bazı şirketler yaptıkları işin niteliği nedeniyle oldukça özel bir teknolojiye ihtiyaç duyarlar.

Ya teknoloji henüz yaygın ya da ticari olarak mevcut değil ya da maliyeti çok yüksektir. Her iki faktör de dijital dönüşümde gecikmelere neden olabilir.

Şirket mevcut durumdan memnundur:

Özellikle küçük işletmelerde daha çok görülür. Mevcut durum iyi gidiyorsa değişime ihtiyaç olmadığı düşünülür. Birçok işletmenin sonunda dönüşmesinin nedeni, mevcut sistemlerinin pazarda artık kabul edilebilir olmamasıdır. İşletmenin çalışma modeli artık rekabet edip müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayamadığında, değişim kaçınılmaz olur.

Dijital Dönüşümde İnsan Faktörü

Yukarıda bahsettiğimiz gibi dijital dönüşüm sadece teknoloji ile ilgili değildir: Değişim, müşteri beklentileri ile olduğu kadar inovasyonu ve teknolojik uyarlama ve ilerlemeleri yaratıcı bir şekilde kullanabilen insanlar tarafından da gerçekleştirilmektedir.

Teknoloji görünüşte dijital olan her şeyin merkezinde yer alırken, insanı önceliklendirmeyen hiçbir dönüşüm başarılı olmayacaktır.

Dönüşüme yön veren pozisyonlar:

Dijitalleşmeden bağımsız olarak, şirketin geleceği için strateji oluşturacak ve değişim yönetimini idare edebilecek insanlara ihtiyaç duyuluyor.

Dijital dönüşümü düşünürken birçok işletmenin üzerinde durduğu konu, kimin yapacağı değil ne yapılacağıdır.Dijital dönüşüm sadece yeni teknoloji çözümlerini uygulayarak gerçekleştirilemez. Etkili bir dönüşüm için insan kaynakları esastır.

İşte bir işletmenin dijital dönüşüme etkili bir şekilde girmesi için gereken pozisyonlardan bazıları:

 • Yazılım mühendisi.
 • Veri mimarisi uzmanı
 • Veri bilimci
 • UX tasarımcısı
 • Bulut bilişim uzmanı
 • Ürün yöneticisi

Dönüşüme inanan iyi organize edilmiş bir ekibe sahip olmak, kullanabileceğiniz en önemli kaynaktır.

Müşteriye destek veren birimlerin “insan” olmasının beklenmesi:

Müşteriler bir dijital operatörle değil, bir insanla konuşmayı bekliyor. Sohbet botları ve diğer yapay zeka daha sofistike hale gelse bile, insanlar hala destek ihtiyaçları için insanlarla etkileşime girmeyi tercih ediyor.

Bir araştırmaya göre, tüketicilerin % 70’i bir müşteri temsilcisiyle konuşmayı tercih ediyor. Dijital dönüşümün hedefi tüketici odaklı olduğundan, bu tercihlerin farkında olmak önemlidir.

Yapay zeka, müşteri hizmetlerinde önemli bir yere sahiptir ancak insanla birlikte kullanıldığında etkilidir. İyi tasarlanmış bir dönüşümde, insan ve teknoloji birlikte düşünülmelidir.

Markalardan farklılaşmış hizmet beklentisi:

Rekabetin çok yoğun yaşandığı ve bilgiye hiç olmadığı kadar hızlı ulaşılan günümüzde müşteriyi bir ürünün en ucuz versiyonunu satın almak yerine aynı ürünü belli bir markadan satın almaya iten nedir?

Birçok müşteri artık kâr odaklı bir yaklaşımla satın alma yapmıyor, kendi inandıkları doğruları savunan, örneğin daha çevre odaklı, markalardan alışveriş yapıyorlar.

Dijitalleşmede Ne Aşamadayız?

Ticaret çarkları dönmeye devam ediyor ve işletmeler değişen sosyal trendlere ve yeni teknolojik yeniliklere ayak uydurmaya çalışıyorlar. Yeni teknolojilerle devam etmeyen işletmeler, ne kadar geç dönüşürse trendi yakalamakta o kadar zorlanıyor.

Çoğu şirket dijital dünyada var olmak zorunda kalıyor:

Müşteriler artık hangi ürünü satın alacakları ve hangi markanın daha iyi olduğuyla ilgili internet araştırması yapıyorlar. Tüketici davranışı anketleri, kullanıcıların % 62’sinin satın almadan önce internetteki müşteri yorumlarını okuduğunu ve % 47’sinin şirketin web sitesini ziyaret ettiğini gösteriyor. Dijitalde varlık sürdürmeyen işletmelerin tüketicinin güvenini kazanması artık çok zor. O nedenle günümüzde büyük işletmelerin dijital olarak varlık göstermesi zorunlu, küçük işletmeler de bu ihtiyacı hızla fark ediyorlar. Küçük işletmelerin üçte ikisinin bir web sitesi var.

Küçük işletmeler hızla online mağaza açıyor:

Fiziksel mağazasına bir online mağaza ekleyenlerin yanı sıra, birçok işletme de fiziksel mağazasına son verip faaliyetlerine tamamen e-ticaretle devam etmeyi seçiyor.

Bir online mağaza işletmek, fiziksel bir mağazaya göre çok daha az maliyetli olduğundan küçük işletmeler ve doğrudan tüketiciye yönelik markalar, yalnızca fiziksel mağazaya dönüşmeden önce online olarak başlamayı tercih ediyor.

Çok kanallı (omni-channel) deneyim ihtiyacı artıyor:

Önceki maddede de bahsettiğimiz gibi son tüketiciye ürün satan işletmeler giderek daha fazla tamamlayıcı bir dijital varlık gösterme ihtiyacıyla e-ticaret sitesi açıyor. Müşteriler bir markayla olan ilişkilerini sadece fiziksel mağazalarla sürdürmek istemiyor; 24 saat boyunca ürünlerine erişebiliyor ve sorunsuz hizmet alabiliyor olmak istiyorlar. Ayrıca çok kanallı  (online mağazadan aldığı ürünü fiziksel mağazadan teslim almak ya da değiştirmek veya tam tersi gibi uygulamalar) bir deneyim ihtiyacı da hızla artarken, perakendecilerin henüz sadece% 7’si müşterilerine bu imkanı bunu sağlayabiliyor.

Dijital dönüşüm artık küçük işletmelerden büyük kurumsal firmalara kadar herkes için bir zorunluluk. Dijital dönüşümün ne anlama geldiğini ve işletmeniz için nasıl uygulanacağını anlamak, mevcut teknoloji ve müşteri odaklı piyasada rekabet etmenin anahtarı.

Dönüşümü benimseyen şirket liderleri mevcut işletim modellerini, süreçlerini ve teknolojilerini dikkate almak, ayrıca adapte olan rakiplere göre farklılık yaratmak zorunda.

İyi bir şekilde yapıldığında, dijital dönüşüm; şirketleri daha verimli ve müşteri beklentileriyle daha uyumlu hale getirerek işletmeye verim sağlar.

Dijital dönüşüme gerçekten inanan ve rakiplerine göre dönüşüme daha hızlı adapte olan bir işletme, bir sonraki adımı atması gerektiğinde rakiplerine göre daha çevik ve esnek olacaktır.

</p> <h2>Dijital Dönüşümle İlgili Sıkça Sorulan Sorular</h2> <p>

Dijital dönüşüm danışmanlığı, şirketler için dijital strateji geliştirme hizmetidir. Danışmanlar; üst düzey yöneticiler, bilişim, pazarlama ve satış ekipleri ile birlikte dijital teknolojiyi işlerini ve operasyonel süreçlerini geliştirmenin yeni yollarını uzun süreli pozitif etki yaratacak stratejiler geliştirmek ve şirkete bu kültürü yerleştirmek üzerine çalışıyorlar.

Şirketin dijital dönüşümünden etkilenecek herkes bu dönüşümün getirdiği faydalar konusunda destekleyici olmalıdır. Çalışma süreçlerini etkileyecek bir değişim içerdiği için bazı çalışanlar sürece rehberlik etmeli, bazıları da uygulanmasını desteklemelidir. 

Ama özellikle kim süreçte etkin rol oynayacak derseniz, müşterilerle birebir etkileşimde olacak müşteri ilişkileri, satış ve pazarlama departmanları ile şirketin teknoloji departmanları ve tabi üst düzey yöneticiler, dijital dönüşümün yol haritasını çizme ve süreci geliştirme konusunda daha aktif rol oynarlar.

Şirket genelinde revizyon ve şirket yöneticilerinin değişime inanmasını gerektirmesi, yatırım maliyetleri, sektöre özel bir teknoloji gerektirmesi ve bazı şirketlerin durumdan memnun olmaları ertelemelere neden oluyor ancak işletmenin çalışma modeli artık rekabet edip müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayamadığında, değişim kaçınılmaz oluyor.

DİA olarak şirketlere yetkili iş ortaklarımızla birlikte 16 yıldır bulut teknolojisi üzerinden kurumsal yazılım hizmeti veriyoruz. Türkiye’de henüz internet teknolojisi yeterince gelişmediği ve dijitalleşmeye yatırım yapılmadığı dönemlerden bu yana faaliyet gösterdiğimiz için onlarca farklı sektörde yüzlerce farklı firmayla bu süreci yönetme tecrübemiz oldu. CRM’den muhasebeye, e-devlet çözümlerinden üretim süreçlerinize ihtiyacınız olan her alanda çözümlerimizin firmanız uygulamalarına entegre edilmesinde danışmanlık veriyoruz.