bulut erp programlarin sirketlere faydalari

Bulut ERP Programların Şirketler İçin 7 Faydası

Yiğit Nail Çiğdem ERP | Girişimcilik

Bulut kurumsal kaynak planlama (ERP – Enterprise Resource Planning) platformları, organizasyonel bir görünürlük sağlamak, tek bir platformdan kritik veriler elde etmek, uzaktan çalışan işgücünün arasında işbirliği sağlamak gibi günümüzün belirsiz iş ortamında, firmaların hızlı kararlar almalarına destek olmaktadır. Bu makalede sizlere, bulut ERP sisteminin şirketinize sağlayacağı 7 faydayı anlatmak istedik.

2020 yılının başlarında pandemi nedeniyle ekonomi neredeyse durma noktasına geldi. Çok sayıda şirket, bu sürece uyum sağlayabilmek için ciddi bir çaba gösterdi. İş gücü problemleri, tedarik zincirlerinde yaşanan aksaklıklar, ekonomiyi ciddi anlamda etkiledi.

Bu da bize gösterdi ki bir şirketin iş modelini, süreçlerini ve teknolojisini geliştirmesi için bir pandemi yaşanması gerekmiyor. Tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklar, felaketler, doğal afetler gibi nedenlerle de pandemide yaşanana benzer problemler yaşanabiliyor. Bu nedenle şirketlerin verimlilik üzerine her zaman kafa yormaları gerekiyor.

Hem pandemi hem de doğal afetler gibi olağanüstü durumlarda, ya da sadece günlük aksaklıklarda çözüm; bulut ERP teknolojisidir. Bulut ERP programına geçiş yapan şirketler, bu tarz riskleri minimuma indirmeyi başarıyor.

Belirsizlikler İşin Doğasında Var

Kriz dönemleri, öngörülemeyen koşullar ve alınması gereken hızlı kararlar her zaman işin doğasında vardır. Gelecek vaadeden bir şirket bile olsanız, baş etmeniz gereken pazar daralmaları, demografik değişimler, değişen resmi zorunluluklar ya da bütünüyle yönetimsel problemlerle karşı karşıya kalınabilir.

Bu problemler özellikle eskiyen teknolojilere güvenmeye devam eden ya da değişime direnen şirketleri daha çok zorluyor. Giriş seviyesinde yerleşik muhasebe programları kullanan şirketlerle, bulut teknolojisine geçiş yapmış şirketler arasında da benzer farklılıklar görülüyor. Günümüzde eski ve geleneksel muhasebe ve kaynak yönetimi sistemlerinin yerini bulut ERP yazılımları aldı.

Pandemi nedeniyle çoğu şirket, uzaktan çalışma sistemine geçiş yapmak zorunda kaldı. Geleneksel ve artık eskimiş yazılımlarla evden çalışmaya çalışmak, şirketleri bir hayli zorladı. Bununla beraber eski sistemlerden kaynaklı olarak yüksek oranda güvenlik endişeleri ortaya çıkmaya başladı. Yavaşlık, erişim sıkıntıları, işbirliği eksikliği derken, üretim seviyesinde azalma gözlemlendi. Ofiste nispeten kolayca halledilebilen işler, evden çalışırken zorlayıcı bir hale geldi.

Bulut ERP işte tam da bu noktada devreye girdi ve çoğu problemin üstesinden gelmeyi başardı. Herhangi bir yerden internet bağlantısı olan her çalışan, tıpkı ofisteymiş gibi işlerini halledebilir hale geldi.

ERP’nin Kuruluşlara Yardımcı Olduğu 7 Yol

Siyasi koşullar, doğal afetler gibi olağanüstü koşullarda bile başarılı olan şirketler, diğerlerinin yapamadığını yapan ve değişime hızlı adapte olan şirketlerdir. Böyle şirketler işleyişlerini ve iş süreçlerini hızlıca değiştirebilme ya da tüm iş modellerini yeni fırsatlara göre organize edebilme becerisini gösterirler. Yine aynı şekilde, paydaşlarıyla iletişimde olmayı, güncel bilgiler ışığında doğru kararlar almayı ve kriz esnasında ekip üyeleriyle birlikte hareket etmeyi bilen şirketlerdir. Dolayısıyla her şirketin yapısını entegre etmesi gereken en büyük özellik, esnekliktir.

Yatırım, muhasebe, müşteri hizmetleri, tedarik zinciri yönetimi, envanter kontrolü, depo yönetimi ve sipariş süreci, bulut ERP yazılımı üzerinden basitçe yönetilebilir. Bulut ERP, operasyonel süreçleri iyileştirir, şirket iç yapısını görünür kılar, üretkenliği artırır ve örgütsel performansı geliştirir.

DİA Türkiye’nin en gelişmiş bulut ERP programıdır. DİA’yla ilgili bilgi almak için hemen formu doldurun, sizi arayalım.

Esneklik konusunda herhangi bir sorunu kalmayan ve gelişmeye açık olan şirketler neden bulut ERP sistemlere geçiş yapmayı ertelememeli?

1. Mevzuata Uygundur ve Sürekli Güncellenir

Sürekli değişen kural ve düzenlemelere uymak hem kamu hem de özel sektör için zordur. E-fatura zorunluluğu gibi resmi zorunluluklar, şirketleri bir şekilde teknolojik yeniliklere yönlendirse de, halen bulut ERP programlarına geçiş yapmakta zorlanan şirketler var. 

Bulut ERP sistemleri, değişen kurallara ve düzenlemelere bağlı olarak kendilerini otomatik güncellerler. Böylece şirketlerin muhasebe standartlarına göre programlarını düzenlemek için çabalamasına gerek kalmaz. Pandemiye ve yeni kurulan ekonomik düzene uyum sağlamak ve vakit kaybı yaşamamak isteyen şirketler, bulut ERP sistemine geçiş yaparak, herhangi bir düzenlemeye ya da kural değişikliğine bağlı olarak ortaya çıkan problemlerden kendilerini koruyabilirler.

2. Tüm Departmanlar Arasında İşbirliği Sağlar

Şirketler gelişim gösterdikçe, yazılıma yönelik satın alma eğilimleri artış gösterir. Her biri belirli bir işlevi ya da desteği gerçekleştirmek için tasarlanmış yazılımlar, tek bir departman için farklı firmalardan alınır. Bu sistemleri entegre edebilmek çok karmaşık ve maliyetlidir. Kritik zamanlarda müşteriler, siparişler, depo, kapasite gibi bilgileri alabilmek için, farklı farklı programlara bakmak gerekir. En basit örnekle müşteri hizmetleri bir CRM programı, muhasebe departmanı muhasebe programı kullandığında yeni müşteri olmuş bir kişinin fatura bilgilerinin CRM programında da görülebilmesi için bu iki program arasından entegrasyon sağlanmalıdır. Bu da oldukça karmaşık ve zaman alıcı bir süreç anlamına gelmektedir.

Öte yandan birbirinden farklı yetkili kişilere verilmiş olan birbirinden farklı yazılımlar, kimin daha doğru veriye sahip olduğu konusunda tartışmaların yaşanmasına, bu da ekiplerin birbirleriyle aralarında kopukluklar yaşamalarına neden olabilir.

Bulut ERP çözümleri sayesinde, gerçek zamanlı olarak en doğru veri elde edilebilir. Bütün ekipler için tek bir çözüm sunuluyor olması da, bilginin doğruluğunu kesin kılar ve ekipler arasında kopukluklar oluşmasının önüne geçer. Örneğin gerçek zamanlı envanter kontrolü sağlanması, satış ve pazarlama ekibi için promosyonlar geliştirebilme özgürlüğü sağlar. Böylece hem stok kontrolü sağlanır hem de gelirler artar. 

Uzaktan Çalişan Personelin Etkin Yönetilmesi

3. Uzaktan Çalışan Personelin Etkin Yönetilmesini Sağlar

İşletmeler, uzaktan çalışmanın yollarını ararken, üzerine pandemi nedeniyle sokağa çıkma yasakları ve tam kapanmalar geldi. Böylece uzaktan çalışma sistemine sıcak bakmayan ve bu konuda teknoloji yatırımı yapmayan şirketlerde ciddi zorlanmalar yaşadılar. Hiçbir hazırlığı olmayan şirketler, evden çalışma sürecinde organizasyonlarını yönetmekte zorlandılar. Geleneksel sistemleri kullanan şirketlerden bulut ERP sistemiyle tanışanlar, çabucak sürece uyum sağladılar ve evden çalışırken de verimliliği sağlamayı başardılar. 

4. Hızlı Aksiyon Almayı Sağlar

Bulut ERP sistemleri kullanan şirketler, farklı ortamlarda yaşanabilecek değişiklikliklere karşı hızlı aksiyon alabilirler. Yerleşik sistemler kullanan şirketlerde, çalışanların oluşturdukları raporlar farkında olunmadan zaman aşımına uğramış olabiliyor. Ancak modern bir ERP sistemi kullanan şirketlerde, bilgiye anında ve gerçek zamanlı olarak ulaşmak mümkün olduğu için, tepki verme hızı da artıyor.
Aynı şekilde çalışanlar da, istedikleri veriye yetkileri olduğu sürece anında ulaşabilir ve böylece daha hızlı kararlar alabilirler. Şirket içi verilere hızlı ulaşmak, yeni fırsatlara hızlı tepki vermeyi de artıracağından, şirket içi verimlilik de artar.

5. Operasyonel Riskler Azalır

Uygun muhasebe ve satın alma departmanı olmadan şirketler, kolayca tuzağa düşürülebilir. Bununla beraber gücünü kötüye kullanan çalışanlara sahip olunması halinde, aldatılabilir uygulamalar üzerinden şirketler zor durumlara düşebilirler. Ancak iyi bir bulut ERP programı kullanıldığında, bu riskler minimuma iner. Çünkü satın alma verilerini gerçek zamanlı olarak izlemek ve geçmişle karşılaştırmak tek tıkla mümkün olur.

6. Karlılığın Kontrol Altında Tutulmasını Sağlar 

Şirketler için en önemli konu, hiç kuşkusuz karlılıktır. Bulut ERP sistemleri sayesinde kar eden ürünleri tespit etmek çok kolaydır. Böylece şirketler, karlılığı düşük olan ürünlerin üretimini azaltma ve karlılığı yüksek olan ürünlerin üretimini artırma gibi kararları kolayca alabilirler. Gelecekte elde edilecek çok daha büyük başarılar önceden öngörülebilir ve maliyetler buna göre ayarlanabilir. Her yönetici, ürün hatlarının karlılık potansiyelini en iyi şekilde anlamak ve buna göre ayarlamalar yapmak ister. Bulut ERP sistemi kullanmayan üreticiler, bu tarz analizleri yapmakta zorlanır ve değişiklikler için geç kalırlar.

Benzer şekilde bulut ERP sistemleri sayesinde müşteri analizleri de anında yapılabilmektedir. Böylece karlılığı yüksek müşteriler belirlenebilir ve bu müşterilere yönelik yeni fırsatlar değerlendirilebilir. Bununla beraber, kar oranı düşük müşterilerin belirlenmesi ve bunlara yönelik hangi değişikliklerin fayda sağlayacağı da kolayca analiz edilebilir.

Hizmet sektöründe faaliyet gösteren birçok şirket, bulut ERP programları kullanarak, projeye dayalı kararları rahatlıkla alıyor ve en yüksek karlılığı sağlayabiliyor.

7. Şirketlerin Büyümesini ve Kolay Adapte Olmasını Sağlar

Elektronik tablolar ya da yerleşik temel muhasebe sistemleri kullanan şirketler, büyüme konusunda problemler yaşarlar. Bir şirketin kendi içerisinde yeni bir şirket açması, yeni lokasyonlarda şubelere sahip olması ya da farklı para birimlerini de kullanmaya başlaması problemleri büyütür. Öte yandan şirketin yeni bir iş koluna giriş yapması halinde, yeni ürünlerin görülürlüğü ve sisteme uyarlanabilirliği zor olur.

Bulut ERP sistemleri sayesinde artış gösteren yeni verilerin organize edilebilmesinde sorun yaşanmaz. Şirket ne kadar büyüyor, farklı lokasyonlarda bulunuyor ya da farklı iş kollarına giriş yapıyor olursa olsun, sistemde herhangi bir aksaklık yaşanmaz, hızla uyum sağlanır. Artan talep ve ürün ihtiyacı, bulut ERP yazılımı üzerinden kolayca yönetilebilir.

Şirketiniz Bulut ERP’ye Hazır mı?

Geleneksel muhasebe ve yönetim sistemlerinde kalmak konusunda ısrarcı olan firmalar, yokuş yukarı çıkma mücadelesini sürdürecekler. Çünkü kendisini 30 yıldır geliştiren ve günümüzde bulut teknolojisiyle birlikte çok büyük kolaylıklar sağlayan bulut ERP sistemleri, her şirketin kolayca ulaşabileceği bir ürün haline geldi. İster başlangıç, ister orta ya da ileri seviye bir şirket olsun, her şirket için yine o şirkete uygun ERP sistemleri mevcut.

Bu yazıda büyüyen şirketlerin, bu büyümeye karşın nasıl bir yol izlemesi gerektiğini anlatmaya çalıştık. Aynı zamanda pandemiye bağlı olarak oluşan zorlayıcı ekonomik ortamda, bulut ERP sistemlerinden faydalanarak nasıl hayatta kalabileceklerini de gösterdik.

Verileri hızlıca hazır hale getiren, otomatik olarak güncellenen ve kontrollerin kolayca yapılabilmesini sağlayan bulut ERP yazılımları, hızlı aksiyon alabilmeyi kolaylaştırarak, şirketleri sektöründe lider hale getiriyor. Zaman alıcı ve karmaşık görevler, manuel bir şekilde tek tek yapılacağına, bulut ERP sistemleri üzerinden otomatik olarak saniyeler içerisinde halledilebiliyor. Böylece şirketler, büyük çıkmazların içerisine düşmek yerine, üretkenliği ve karlılığı artırmaya yönelik adımlar atabiliyorlar.

Pandemi sürecinde ister ofisten, ister uzaktan çalışılıyor olsun, bulut ERP sistemleri sayesinde verilerin analiz edilmesi, eğilimlerin belirlenmesi ve hep daha iyisi için çalışılması mümkündür. Birbirini tekrarlayan ve büyük zaman kayıplarına neden olan görevlerle uğraşmak yerine, stratejik girişimlerde bulunmanın önünü açar.

Türkiye’nin en gelişmiş Bulut ERP Programı DİA’yı hemen denemek için tıklayın.