DİA ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

UYARI: LÜTFEN BU SÖZLEŞMEYİ DİKKATLİCE OKUYUNUZ. DİA YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TARAFINDAN GELİŞTİRİLEN DİA KURUMSAL YÖNETİM SİSTEMİ YAZILIMINI KULLANABİLMENİZ İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR BU SÖZLEŞMEDE BİLDİRİLMİŞTİR. DİA KURUMSAL YÖNETİM SİSTEMİNİ KULLANMAYA BAŞLADIĞINIZ ANDAN İTİBAREN SÖZLEŞMEYİ OKUDUĞUNUZU, ANLADIĞINIZI VE HÜKÜMLERİNİ KABUL ETTİĞİNİZİ BEYAN ETMİŞ OLUYORSUNUZ. SÖZLEŞME KOŞULLARINI KABUL ETMEDİĞİNİZ TAKDİRDE YAZILIMI YÜKLEMEYİN VE KULLANMAYIN.

 • Giriş
 • İşbu sözleşme; Dia Yazılım Sanayi ve Tic A.Ş ile ÜYE arasında elektronik ortamda onay verilerek veya tarafların e-imza ya da ıslak imza ile akdedilmesi üzerine yürürlüğe girecektir.
 • Üyeler, üyelik formunu doldurmak suretiyle Dia Kurumsal Yönetim Sistemine üye statüsü kazanırlar, üye işbu sözleşmenin içerdiği hükümleri okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve onayladığını sözleşme ile yüklendiği edimleri ifa edeceğini kabul ve taahhüt etmektedirler.
 • Taraflar ve Tanımlar
 • İşbu Sözleşme bir tarafta; Silikon Blok,  No:BK15-17 ODTÜ Teknokent 06531 Çankaya / Ankara adresinde mukim Dia Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş (bundan böyle “DİA” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta DİA Kurumsal Yönetim Sistemi yazılımını kullanmaya karar veren kişi, kurum ya da kuruluş (bundan böyle “ÜYE” olarak anılacaktır) arasında imzalanmıştır
 • DİA ve ÜYE ayrı ayrı  “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.
 • DİA Kurumsal Yönetim Sistemi: DİA’nın ÜYE’lerine hizmet verdiği DİA Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş’ye ait programdır.
 • ÜYE: Tüm lisans hakkı DİA’ya ait olan yazılımın kullanma lisans haklarını ve verilecek olan bulut bilişim hizmetlerini sözleşme şartları dahilinde sözleşme süresi boyunca satın alan gerçek ve/veya tüzel kişiliktir.
 • Sözleşmenin Konusu ve Amacı
 • İşbu sözleşme ile DİA Gerçek ve/veya Tüzel kişi Üyelerin stok, muhasebe vb. takibine yönelik ihtiyaçlarını karşılayan bir yazılım hizmeti sunmaktadır. İşbu sözleşme ile DİA, Üyelerine stok kontrolü, fiyat kontrolü, muhasebe, vb. işletmenin genel ihtiyaçlarına yönelik, çevrimiçi çalışan, Üyelere belli bir sunucu alanı kiralayan bir hizmet sunmaktadır. Sözleşme süresince, ÜYE tarafından Dia Kurumsal Yönetim Sistemini internet üzerinden kullanma hakkına, DİA tarafından yazılım, veri saklama, teknik destek hizmeti verilmesi ile tarafların diğer hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesi işbu sözleşmenin konusudur.
 • DİA’nın Hak ve Yükümlülükleri
 • DİA önceden kararlaştırılan ve taraflar arasında akdedilen Üyelik Teklifi ve ekindeki Üyelik Sözleşmesi Formu gereğince lisans ücreti ve yıllık bulut hizmet bedeli mukabilinde www.dia.com.tr sitesi üzerinden tanıtımını yaptığı ve bu sözleşmede açıklanan hizmetlerin sunulmasını, Üye’lerin hizmet sebebiyle yaşadığı teknik problemlerde, teknik destek sağlanmasını kabul ve taahhüt eder. Ayrıca DIA, ÜYE’lere ait son bir ay içerisindeki herhangi bir güne ait yazılım içerisinde bulunan verilerin yurt dışında bulunan bulut sunucularda birer yedeğini almayı kabul ve taahhüt eder.
 • DİA, çeşitli modüllerden oluşan, ÜYE’lerin Internet’e bağlı olan bir bilgisayar üzerinden DİA’nın sunucularına bağlanarak kullandıkları bir kurumsal yönetim sistemi yazılımıdır. ÜYE bir defaya mahsus olmak üzere istediği DİA paketlerinin Lisans Kullanım bedelini ödemekle yükümlüdür. Söz Konusu bedele ek olarak satın alma işleminden sonraki her yıl için, yazılımın güncel versiyonlarının kullanımı, aylık bazda ve son bir ayın verilerine geri dönülebilecek şekilde yurt içi veya yurt dışı bulut sunucuda veri yedekleme hizmeti, sunucu bakım ve işletim hizmetleri için yıllık bulut hizmet bedelini ödemekle yükümlüdür. Yıllık bulut hizmet bedeline telefon ile destek hizmeti dahil değildir.
 • Yazılım’da sunulacak hizmet ve modüller ÜYE’ye DİA veya DİA Yetkili İş Ortağı tarafından sunulan DİA Sistem Üyelik Teklifi’nde belirtilmiş olup, üye dilediği takdirde bu modülleri birlikte ve/veya ayrı olarak modül zorunluluklarına dikkat ederek satın alma ve kullanma hakkına haizdir. Üye; iş bu modülleri sözleşme tarihinde olduğu gibi mevcut hali ile kabul etmiştir.
 • DİA haklı bir gerekçe ve/veya sektör ile ilgili kanuni bir engel bulunması, kanunun tanımış olduğu mücbir sebepler, işbu sözleşme maddeleri aykırı davranılması halinde herhangi bir Üyenin sözleşmesini askıya alma, durdurma, iptal etme hakkına haizdir.
 • DİA, ÜYE’nin ismini ve logosunu sitesinde ve/veya satış ve pazarlamaya ilişkin materyallerinde referanslar adı altında kullanabilir.
 • DİA sözleşme konusu yazılımın, bunları oluşturan program ve dokümanların, modüllerin bunların taşındığı elektronik ya da optik ortamların ÜYE’nin bütünüyle özel ihtiyaçlarını karşılayacağını taahhüt etmez. DİA söz konusu yazılım ve bu yazılımları oluşturan program ve dokümanların kullanılması, uygulanması, kurulması ve/veya DİA’dan alınan hizmetler neticesinde oluşabilecek her türlü sonuçtan, dolaylı ya da doğrudan oluşabilecek maddi, manevi, hukuki, mali kazanç ve/veya veri kayıplardan, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
 • DİA kapsamı, zamanlaması ve şartları kendi inisiyatifinde olmak üzere, yazılımları oluşturan program ve dokümanlarda, hata düzeltme, geliştirme yapma, günün şartlarına uyarlama, kanuni değişikliklerle uyumlu hale getirme amaçlı güncellemeler ve değişiklikler yapabilir. Planlı yapılacak güncelleme ve bakımlar üyeye en az 3 gün öncesinden haber verilmelidir. Acil müdahelelerde bu süre aranmaz. Güncelleme ve sistem bakımı yapılırken, DİA programı belli süreler kullanıma kapatılabilir. ÜYE, güncelleme ve sistem bakımlarında programın belli süreler kullanıma kapatılmasına muvafakat ettiği, iş bu sebeple herhangi bir zarara uğraması halinde tüm menfi ve müspet zararlarından peşinen feragat ettiğini gayri kabil rücu kabul beyan ve taahhüt etmektedir.
 • DİA Bulut Bilişim hizmetini çalıştığı veri merkezleri vasıtası ile vermektedir. DİA, İnternet altyapısında meydana gelebilecek herhangi bir problem ve/veya ÜYE’nin kendi uygulama sunucusuna erişimini engelleyecek sorunlardan sorumlu değildir.
 • DİA, Hizmet Seviye Anlaşması (SLA) uyarınca ÜYE’lerden gelecek farklı servis ihtiyaçlarına aşağıdaki süreler içinde cevap vermeyi taahhüt etmektedir:DiaDestek Servisi: ÜYE, DİA Kurumsal Yönetim Sistemi kullanımı ile ilgili olarak yaşadığı soru ve sorunlar ile ilgili olarak DiaDestek Çağrı Merkezi’nden ücretli olarak hizmet alabilir. Bu servis üzerinden gelen talepler haftaiçi mesai saatlerinde en geç 4 saat içinde ele alınır ve en geç 24 saat içinde cevaplanır.Üyelik ve Şifre İşlemleri Servisi: ÜYE, yeni bir modül lisanı veya ek kullanıcı lisansı gibi ek lisans ihtiyaçları bu servis kapsamında DİA Satış Departmanı tarafından haftaiçi mesai saatlerinde en geç 24 saat içinde ele alınır ve 48 saat içinde cevaplanır.Potansiyel Müşteri Servisi: Potansiyel bir DİA Üyesinin www.dia.com.tr web sitesi veya DİA Çağrı Merkezi üzerinden bilgi talep ettiği servisidir. DİA Satış Departmanı tarafından haftaiçi mesai saatlerinde en geç 24 saat içinde ele alınır ve 48 saat içinde cevaplanır.Sistem Ulaşılabilirlik Servisi: ÜYE, DİA’dan online olarak DİA ve DİA’nın hizmet aldığı veri merkezleri altyapısı üzerinden hizmet almaktadır. Bu servis ÜYE’nin DİA sunucularına ulaşılabilirliğinin seviyesini kontrol eder. DİA Arge Sistem Departmanı tarafından ÜYE’nin DİA altyapısı nedenli sorunlarda en geç 1 saat içinde müdahele edilir ve en geç 8 saat içinde ulaşılabilirliğinin sağlanması hedeflenmiştir. Aylık olarak DİA Sistem Ulaşılabilirlik hedefi %98’dir.
 • DİA, ÜYE tarafından üretilen ve DİA tarafından iş bu sözleşme kapsamında depo edilen bütün bilgilerin günlük yedeklerini, belirli bir kullanıcı ismi ve şifre ile ÜYE tarafından ulaşılabilen, güvenli bir web adresinde indirilebilir şekilde sunmakla yükümlüdür. DİA, ÜYE’nin verilerini için işbu sözleşmede belirtilen yıllık bulut hizmeti bedeline dahil olarak yedekleme hizmeti vermekle yükümlüdür. DİA’nın 10 (on) günden daha eski yedekleri (her biri üyelik tarihinden itibaren o güne kadar ki tüm verileri ayrı ayrı içerir) muhafaza etme yükümlülüğü bulunmamaktadır.
 • DİA, işbu Sözleşme kapsamında yükümlülüğü olan ÜYE verilerinin yedeklenmesi işlerinde hata düzeltme ve veri kaybını önlemek amacıyla ÜYE verilerin bir yedeğini alabilir.
 • ÜYE’nin Hak ve Yükümlülükleri
 • DİA Kurumsal Yönetim Sistemine üyelik; taraflar arasında önceden kararlaştırılarak Üyelik Teklifi ve ekindeki Üyelik Sözleşmesi Formunun imzalanması ve iş bu sözleşmede belirtilen ve/veya sitede duyurulan belirli bir lisans ücreti ve yıllık bulut hizmet ücretine tabidir. ÜYE, üyelik ücretini kararlaştırılan zamanda ve DİA tarafından beyan edilen ödeme kanalları ile fatura karşılığında ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Yıllık Bulut Hizmet Bedeli, yazılımın lisans kullanım hakkının alınması tarihinden bir yıl sonra, her üyelik yılı başlamadan yıllık periyotlar dahilinde lisans teklifinde belirtilen ücretler dahilinde tahsil edilir. ÜYE’ye kesilen Yıllık Bulut Hizmet ücreti sonraki yıl için bir o yılki TÜFE oranı veya en az %10 oranında artırılarak uygulanacaktır. DİA maliyetlerden kaynaklanan makul sebepler göstermesi halinde Yıllık Bulut Hizmet bedelinde farklı oranda zam uygulama hakkına sahiptir.
 • Yıllık Bulut Hizmet bedeli ÜYE’ye DİA tarafından programın kullanılması ile ilgili eğitim veya teknik destek verileceği anlamına gelmemektedir. Yıllık Bulut Hizmet bedelinin zamanında ödenmemesi halinde; ÜYE’ye ödeme yapması için elektronik yolla bilgilendirme maili gönderilir, buna rağmen ödemenin 7 günlük süre içerinde yapılmaması halinde herhangi bir  ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın işbu sözleşme feshedilerek ÜYE’ye sağlanan hizmet sonlandırılır.
 • ÜYE sözleşmesinin devam edebilmesi için yıllık bulut hizmet bedelini ödemekle yükümlüdür.
 • ÜYE, üyelik formunda beyan ettiği bilgilerin gerçeği yansıttığını kabul ve taahhüt eder. ÜYE bu bilgilerin gerçeğe aykırı olmasından kaynaklanacak hukuki ve ceza sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder. ÜYE gerçeğe aykırı bilgi vermesi sonucunda; DİA’nın zarara uğraması halinde tüm menfi ve müspet zararlar ÜYE’ye rücu edilecektir.
 • ÜYE, DİA’nın hizmetlerini kullanırken elde ettiği bilgileri, üçüncü kişilerle paylaşmayacağını, reklam, promosyon ve spam amaçlarla kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder.
 • ÜYE, DİA Kurumsal Yönetim Sistemine ilişkin üyelik bilgilerinin, üyelik şifresinin gizliliği için gerekli tedbirleri alır, (Üyelik şifresi hiçbir şekilde ard-arda gelen sayılardan oluşturulmamalıdır. Üyelik şifresi 19 ve 20 sayıları ile başlamamalı ve her 2 ayda bir değiştirilmelidir.) Üyelik şifresinin üçüncü şahısların eline geçmesinden kaynaklanacak hukuki sorumluluk tamamen ÜYE’ye aittir. Üyelik şifresinin 3. Kişilerin eline geçmesi neticesinde 3. Şahısların ve/veya ÜYE’nin uğrayacağı tüm maddi veya manevi zararlar ÜYE’ye ait olacaktır. İş bu sebeple; DİA herhangi bir şekilde 3. gerçek veya tüzel kişilere tazminat ödemesi halinde, ÜYE’ye zararını rücu edebilecektir.
 • ÜYE, DİA Kurumsal Yönetim Sistemine ulaşmak için kullandığı bilgisayarın güvenliğini sağlamak ve bunun için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. DİA Kurumsal Yönetim Sistemine bağlanırken kullanılan bilgisayara bulaşabilecek ve/veya bilgisayarda bulunabilecek her türlü virüs, arka kapı programı, solucan vb kötü yazılımların doğurabileceği sonuçlardan DİA sorumlu tutulamaz. İş bu sebeple; DİA Kurumsal Yönetim Sistemine herhangi bir zarar gelmesi halinde, Üye tüm menfi ve müspet zararlarını tazmin etmekle mükelleftir.
 • ÜYE, DİA Kurumsal Yönetim Sisteminin çalışmasını durdurucu veya engelleyici işlemlerde (spam, virus, truva atı, ddos, kötü niyetli diğer yazılımlar, vb.) bulunmayacağını veya bu yönde işlemlerde bulunan üçüncü kişilerle irtibat içerisinde olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • ÜYE’nin uygulama sunucusu vasıtasıyla yarattığı veri içeriğinin sorumluluğu ÜYE’ye aittir. DİA hiçbir şekilde bu verilerin içeriğinden sorumlu tutulamaz.
 • ÜYE, işbu sözleşme ile aldığı hakları ücretli ya da ücretsiz bir başka kişi ya da kuruma devredemez, temlik edemez, kiralayamaz, kullandıramaz. Aksi durumlarda, DİA ÜYE’nin sözleşmesini fesh ederek verilen hizmeti haber vermeksizin geçici ya da kalıcı olarak durdurma hakkına sahiptir. Böyle bir durumda oluşabilecek zararlardan ve kayıplardan DİA sorumlu tutulamaz.
 • ÜYE, uygulama sunucusuna ulaşmak için İnternet bağlantısına (geçici ya da kalıcı) sahip olmakla yükümlüdür. İnternet bağlantısı kullanımından kaynaklanan giderlerden ÜYE sorumludur. ÜYE’nin veya DİA’nın hizmet aldığı veri merkezlerinin İnternet bağlantısı sorunları nedeni ile hizmet alamaması ve/veya hizmetinin aksaması durumundan DİA sorumlu tutulamaz.
 • ÜYE, DİA’dan verilerini ücretli olarak tamamen silinmesini talep edebilir. Bu talep, ÜYE tarafından mutlaka yazılı olarak bildirilmelidir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında verilerin imhası; silme, anonim hale getirme veya yok etme şeklinde yapılabilmektedir. ÜYE, veri anonimleştirme modülünü haiz ise, DİA’nın veri anonimleştirme işlemini gerçekleştirecek olup işbu anonimleştirme 6698 sayılı Kanun’da veyahut Kişisel Verileri Koruma Kurumu rehber ve mevzuatlarında tanımlanan anonim hale getirme kavramı ile birebir uyumlu olmasına dair bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Böyle bir talep sonrası oluşabilecek tüm sonuçlardan ÜYE sorumludur. ÜYE, kendisine ait sunucuya tekrar veri girerek kullanmaya devam edebilir. ÜYE’ye ait sunucuya tahakkuk edilen abonelik, idame, güncelleme ve benzeri ücretler aynen devam eder.
 • ÜYE, kullanmakta olduğu Dia Kurumsal Yönetim Sistemi hizmetinin belirli bir süre ile dondurulmasını, kullanıma kapatılmasını isteyebilir. Bu talep, ÜYE tarafından mutlaka yazılı olarak yapılmalıdır. ÜYE’ye ait sunucuya tahakkuk edilen bulut hizmet, abonelik, idame, güncelleme ve benzeri ücretler sunucu kapalı kaldığı veya hizmet dondurulduğu sürece aynen devam etmektedir.
 • DİA ÜYE’nin oluşturduğu verileri 3. şahışlarla paylaşamaz. Bu verilere aşağıdaki hallerde erişme hakkına sahiptir;
  1. ÜYE’nin isteği üzerine,
  2. ÜYE verisiyle ilgili özel yazılım hataları bulunması sebebiyle,
  3. DİA tarafından hatanın çözülmesi amacı ile incelenmesi gereken diğer ihtimallerde,
  4. ÜYE’nin yarattığı veriler ve kullanım şekli sisteme ve bu sistem dahilindeki başka kullanıcı/kullanıcılara sunulan hizmetin verilmesine engel olması hallerinde,
  5. ÜYE’nin lisans süresi bitmesi ve verilerin silinmesi hallerinde,
  6. İdari makamlardan, Mahkeme ve/veya Cumhuriyet Savcılığı kararı ile verilere erişimin yasal olarak istenilmesi hallerinde,
  7. Yedeklenen bilgilere erişim ihtiyacı durumunda;
 • Ücretlendirme
 • Ücretlendirme; Dia Kurumsal Yönetim Sistemine üye olunması halinde, üyelik bedelleri üye olunan modüller ve üye kullanıcı sayısı baz alınarak hesaplanmaktadır. DİA üyelik fiyatlarında, sektörün yaşadığı gelişmeler, hizmet maliyetleri uyarınca değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
 • İş bu sözleşmede belirtilen hizmetler dahilinde, Dia Kurumsal Yönetim Sistemini kullanabilmesi için Dia Lisans Teklifinde belirtilen toplam lisans bedelini ödemesi  ve sonraki yıllar için gene aynı lisans teklifinde belirtildiği şekilde yıllık bulut bedelini ödenmekle yükümlüdür. Bir sonraki yılın ücret artışı o yılki TÜFE oranı veya en az %10 oranında artırılarak uygulanacaktır.
 • ÜYE, Dia Kurumsal Yönetim Sistemi için ek kullanıcı sayısı talep ettiği takdirde, talep ettiği her ek kullanıcı için sahip olduğu lisansın ek kullanıcı lisans bedelini ödemekle yükümlüdür. Ek kullanıcı alınması durumunda, yıllık bulut hizmeti bedelinin de değişeceğini kabul etmektedir.
 • ÜYE’nin lisanslı her kullanıcısı için veri boyutu yıllık 1.000.000 (bir milyon) kayıt sayısı ile sınırlıdır. Kayıt sayısı, üyeye ait veritabanı tablolarındaki satır sayısıdır. Örneğin, 5 kullanıcı lisansına sahip bir ÜYE için limit 5.000.000’dur. ÜYE, limit aşımı durumunda ekstra bedel ödemeyi kabul eder.
 • Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları
 • DİA, hizmet verdiği yazılım programının tek başına mali ve manevi hak sahibi olup sözleşme konusu Kurumsal Yönetim Sisteminin (işleme, çoğaltma, umuma arz etme, yayma vb) tüm fikri haklarını tek başına kullanma yetkisine haizdir.
 • DİA, Kurumsal Yönetim Sisteminin ile ilgili olarak oluşturulan tüm logoların eser sahibidir. ÜYE, iş bu sözleşme gereğince sunulan hizmeti sözleşme süresi boyunca kullanma hakkına sahiptir.
 • Yazılımları oluşturan tüm programların, betiklerin (scripts) ve dokümanların (basılı ya da sanal ortamda olan hepsinin) tüm telif ve yasal hakları DİA’ya aittir.
 • İşbu sözleşmenin; akdedilmesi ile sadece sözleşme süresi boyunca DİA  Kurumsal Yönetim Sistemini kullanma hakkı ÜYE’ye sağlanmaktadır. Yazılımın işleme, çoğaltma, umuma arz etme, yayma vb hakları DİA’ya aittir. ÜYE, hiçbir şekilde; eser sahibinin yazılı izni olmadan yazılım üzerinde değişiklik yapamaz, kodlarını değiştirmez, kodları işleyemez, çoğaltmaz, farklı yazılımların üretiminde kullanılması için kodların bir kısmını kullanamaz, elektronik ya da optik ortamda farklı şekilde transfer edemez, programın kaynak kod haline getiremez, programların iç işleyiş yapısını ortaya çıkarmak maksadıyla yapılacak her türlü faaliyette bulunması yasaktır. Söz konusu ihlallerin tespiti halinde; ÜYE, DİA’nın uğrayacağı tüm menfi ve müspet zararları ödeyeceğini gayri kabil rücu beyan ve taahhüt eder.
 • Genel Hak ve Yükümlülükler
 • DİA ilk üyelik sonrası Standart Lisans müşterilerde 1 ay, Enterprise Lisans müşterilerde 2 ay süresince, toplamı 10 saati geçmemek üzere destek hizmetini telefon hattı üzerinden ücretsiz verir. Kullanıcı istemesi halinde ek telefon destek paketi satın alabilir.
 • DİA, ÜYE’nin talebi halinde, belirli bir tarihteki yedeklerinden yararlanarak ücreti karşılığı sistemin önceki bir hale dönmesi için azami gayreti gösterir. Bu talebin ÜYE tarafından yazılı olarak bildirilmesi zorunludur.
 • DİA ürün eğitimi, ÜYE’nin yer sağlayacağı bir ortamda DİA ve/veya DİA’nın Yetkili Bayisi tarafından da verilebilir. Eğitim elemanlarının konaklama, yemek ve ulaşım giderleri ÜYE tarafından karşılanır. ÜYE, DİA’dan eğitimlerde yaptığı harcamalarla ilgili ödeme talebinde bulunamaz.
 • ÜYE tarafından yazılımın kullanılacağı bilgisayarların donanım, işletim sistemi gibi bileşenlerinin eğitime uygun olması ÜYE’nin sorumluluğunda olup, gecikme ve sağlıksız çalışmasından DİA sorumlu değildir.
 • ÜYE, sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini 3. kişi, kurum ve kuruluşlara devir ve temlik edemez. DİA’dan yazılı izin alınmadan devir veya temlik gerçekleştirilmesi durumunda işbu sözleşme derhal feshedilecektir. Bu halde; ÜYE, DİA’nın uğrayacağı tüm menfi ve müspet zararları tazminle mükelleftir.
 • DİA sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini diğer kuruluş, şirket ve şahıslara devretmek hakkına haizdir.
 • ÜYE, DİA’nın herhangi bir sebeple sözleşmenin feshine bildirim yapmasından itibaren7 gün içinde, sistemde yer alan verilerini kendi bilgisayar sistemine almakla yükümlüdür. Bu süre zarfında verilerin yedeklerinin alınmaması halinde DİA tarafından üyelik modülünde yer alan tüm veriler silinecek olup ÜYE’nin fesih bildiriminden itibaren 7 gün içinde sistemde yer alan verilerini kendi bilgisayar sistemine aktarmaması sebebiyle doğabilecek problemlerden DİA sorumlu değildir.
 • Taraflar arasında ve tarafların yetkililerince yapılan e-posta, anlık mesaj, ÜYE’nın hizmet aldığı sunucu kayıtları, ÜYE’nin ticari defterleri, DİA’nın sunucu kayıtları, tüm dijital delilleri ve faks gibi elektronik yazışma kayıtları, diğer elektronik yazışmalar kanunen geçerli delil sayılarak, usul hukuku bağlamında delil olarak kabul edilmiştir.
 • Tarafların iradesi dışında ortaya çıkan, resmi şekilde belgelenebilen ve işbu sözleşme ile yüklendikleri borçlarını yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin meydana gelmesi (örneğin grev, lokavt, iç savaş, savaş, terör eylemleri, deprem, yangın, sel vb doğal afetler, devletin karar ve eylemleri vb) mücbir sebep hali olarak değerlendirilecek olup, Tarafların mücbir sebep dolayısıyla yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getirememesi halinde sözleşme kendiliğinden askıya alınacak olup, mücbir sebebin 10 günden fazla uzaması halinde ise taraflar bir araya gelerek sözleşmenin devamı, askıya alınması, feshi veya bir başka şekilde tasfiye şeklini müzakere edecektirler. DİA’nın tasarrufu dışında meydana gelen sorunlardan dolayı hizmetin verilememesi halinde DİA’nın sorumluluğundan söz edilemez. Bu hallerde ÜYE, DİA’dan zarar tazmini, yoksun kalınan kar, ticari itibar kaybı gibi her ne ad altında olursa olsun hak ve alacak hakkının bulunmadığını, bu haklarından peşinen feragat ettiğini gayri kabil rücu beyan, kabul ve taahhüt eder.
 • İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmü veya hükümleri yürürlükteki kanunlara aykırı olması halinde herhangi bir surette geçersiz veya ifa edilemez bir hale gelirse, sözleşmenin diğer hükümleri geçerli ve yürürlükte kalacaktır. Bu durumda, Taraflar, geçersiz sayılan veya ifa edilemeyen kısım veya hükmün yerine, geçersiz bölüm veya hükmün amacına uygun yeni bir hüküm veya bölüm eklemek için ellerinden gelen azami çabayı sarf edeceklerdir.
 • Taraflardan herhangi birisinin sözleşme konusu edimlerini kısmen ya da tamamen sözleşme koşullarına uygun olarak yerine getirmemesi, sözleşme kapsamı işlerle ilgili olarak mahkemece veya idari mercilerce verilecek karar ve emirlere uymaması, sözleşmedeki herhangi bir maddeyi ihlal etmesi, karşı Taraf aleyhine iflas kararı alınması, konkordato ilan etmesi veya borçlarını ödemekte acze düşmesi, hallerinden herhangi birinin oluşması, karşı Taraf açısından bu sözleşmenin haklı sebeple feshi nedeni sayılacaktır. Bu durumların oluşması halinde, Taraflardan biri sözleşmeyi yapacağı yazılı bildirimle tek taraflı olarak haklı sebeple dilediği zaman fesih hakkına sahiptir.
 • İşbu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Hukuku uygulanacak olup İstanbul Anadolu Adliyesi Mahkemeleri ile İstanbul Anadolu Adliyesi İcra Daireleri yetkili ve görevlidir.
 • Taraflar yukarıda belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul ve beyan ederler. Yapılacak adres değişiklikleri diğer tarafa tebliğ edilmediği takdirde, yukarıdaki adreslere yapılacak her türlü tebligat diğer Tarafa yapılmış kabul edilecektir.
 • Taraflar, işbu Sözleşme’den doğan ve/veya doğabilecek her türlü tebliğ işlemleri için Sözleşme’de mevcut adresleri (işyeri adresi / KEP) kullanacaktır. Şayet Sözleşme’de yer alan adreslerde değişiklik olması halinde ilgili taraf değişikliğin meydana gelmesinden itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde karşı tarafa yazılı bildirimde bulunacaktır.

İşbu 8 maddeden oluşan Üyelik ve Hizmet Sözleşmesi ÜYE’ye lisansın tanımlanması gününden itibaren başlamak üzere akdedilmiş olup, ÜYE’nin Yıllık Bulut Hizmet Bedellerini ödemeye devam ettiği süreler için geçerli olacaktır.

————————————————————————————————