YENİ REKLAM FİLMİMİZ YAYINDA!

Günümüz iş dünyasında geleneksel yöntemler yerini giderek daha fazla dijital araçlara bırakıyor. Son yıllarda teknolojik yazılımlar etkinliklerini artırdıkça, hem verimlilik hem de iş yapış hızı artışı sağlanıyor. Bu da şirketlerin e-dönüşüm uygulamalarına olan ilgisini artırıyor.

Dijitalleşmeye dair araçlar, giderek tüm sektörlerde kullanılmaya başladı. Bu hızlı yükseliş, dijital dönüşümün ne denli parlak bir geleceğinin olduğunu da ispatlıyor. Her ne kadar e-dönüşüm uygulamalarına geçiş genel olarak gönüllü gerçekleşse de, bazı sektörler için e-dönüşüm uygulamalarına geçiş zorunlu tutuluyor. Peki, e-fatura ve e-arşiv 2021 yılında kimler için zorunlu tutuluyor?

E-Fatura Zorunluluğu 2021

 • 2020 ya da müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 5 milyon TL ya da üzeri olan mükellefler e-faturaya geçiş yapmak zorundadır.
 • 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli 1 sayılı listedeki malların imalatı, ithali, teslimi ve bunun gibi faaliyetleri sebebiyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan lisans alan mükellefler e-faturaya geçiş yapmak zorundadır.
 • Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na eklenmiş 3 sayılı listedeki malları imal, ithal ya da üretenler e-faturaya geçiş yapmak zorundadır.
 • Ürün ya da hizmetlerin alınması, kiralanması, satılması ya da dağıtımı işlemlerinin gerçekleştirilmesine aracılık etmek üzere internet ortamında 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına e-ticaret ortamını sağlayan gerçek veya tüzel kişi aracı hizmet sağlayıcıları, sanal ortamda gerçek ya da tüzel kişilere ait motorlu araç, gayrimenkul gibi ürünlerin satılması ya da kiralanmasına ilişkin ilanları yayınlayan internet sitelerinin sahipleri veya işleticileri ile internet ortamında reklamların yayınlanmasına aracılık faaliyetinde bulunan internet reklamcılığı hizmet aracıları e-faturaya geçiş yapmak zorundadır.
 • 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi hakkında kanun hükümlerine göre komisyoncu ya da tüccar olarak meyve ve sebze ticaretiyle ilgilenen mükellefler e-faturaya geçiş yapmak zorundadır.
 • E-fatura uygulamasına kayıt olan mükelleflerden, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 11. maddesi dahilindeki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, bahsi geçen faturalarını e-fatura olarak düzenlemek zorundadır.
 • E-irsaliye uygulamasına geçiş zorunluluğu sebebiyle e-fatura uygulamasına geçmek zorunda olanlar, e-irsaliye uygulamasına geçiş zorunluluğunun başladığı tarihten itibaren e-faturaya geçiş yapmak zorundadır.
 • E-arşiv fatura uygulamalarına geçiş zorunluluğu sebebiyle e-faturaya geçmek zorunda kalanlar, e-arşiv fatura uygulamasına geçiş zorunluluğunun başladığı tarihte e-faturaya geçmek durumundadır.

Öte yandan GİB, yaptığı analiz ya da incelemeler neticesinde riskli veya vergiye uyum düzeyini düşük gördüğü mükellefleri, faaliyet, sektör veya ciro tutarına bakılmaksızın, e-fatura uygulamasına geçmek zorunda tutabilir.

E-Dönüşüm Hangi Sağlık Kuruluşlarına Zorunlu Tutuluyor?

Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayınlayarak, 1 Temmuz’dan itibaren bazı sağlık hizmeti verenlere e-dönüşümü zorunlu tuttu.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 509 sıra numaralı değişikliğe göre, Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti verenlere ve medikal malzeme, ilaç, etken madde temini ile uğraşan mükellefler brüt satış hasılatına bakılmaksızın, 1 Temmuz 2021’den itibaren e-fatura uygulamalarına geçiş yapmak zorundalar.

Sağlık sektöründen e-faturaya geçiş yapmak zorunda olan mükelleflerin sıralı listesi ise şöyle:

 • Tıp merkezleri
 • Hastaneler
 • Eczaneler
 • Diyaliz merkezleri
 • Laboratuvarlar
 • Tetkik, tanı ve görüntüleme merkezleri
 • Tıbbi cihaz ile malzeme tedarikçileri
 • Ecza depoları
 • İşitme merkezleri
 • Kaplıcalar
 • Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan özel tedavi merkezleri
 • Optisyenlik müesseseleri
 • Beşeri tıbbi ürün hizmeti veren veya üreten tüzel kişiler ve onlara ait şubeler

E-arşiv fatura hizmetine geçmek zorunda olan mükellefler ise, e-fatura uygulamasına isteğe bağlı olarak ya da zorunlu olarak geçenler ve internet vasıtasıyla alım, satım, kiralama gibi işler yapanlar ile internet reklamcılığı hizmeti veren aracılar olarak belirlendi.

  DİA'yı ücretsiz denemek veya detaylı bilgi almak için hemen formu doldurun!
  Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma metnini okudum.
  Kampanyalar ve yeniliklerden haberdar olmak için tarafıma e-posta yoluyla ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul ediyorum.

  ilgilenebileceğiniz diğer yazılarımız

  Bir cevap yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmaz.

  You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  *

  BİLGİ AL