Yeni Kurulan Şirketlerde CEO Her Zaman Kurucu Mu Olmalı?

Yeni Kurulan Şirketlerde CEO Her Zaman Kurucu Mu Olmalı?

Gözde Sünbül Girişimcilik

1990’larda, genç girişimcilerin başarı potansiyeli yüksek şirketleri kurma aşamasında desteklenmeleri gerektiği, ancak daha sonra büyüme aşamasına gelindiğinde yönetimi daha deneyimli birine teslim etmeleri gerektiği söylenirdi. Cisco, Yahoo ve eBay bu modelin iyi çalışan örneklerindendir.

Ancak 2000’lerden beri bu düşünce – tüm girişimciler için geçerli olmasa da – değişti. Yatırımcılar, Jeff Bezos ve Elon Musk gibi önemli girişimcilere bakarak, kurucu-yöneticilerin hızın ve cesur yeniliğin her zamankinden daha önemli olduğu günümüz dünyasında daha iyi performans gösterebileceğini düşünmeye başladılar. Artık girişimlere yatırım yapan firmalar, vizyon sahibi bir girişimciye şirket yönetmeyi öğretmenin, deneyimli bir yöneticiye vizyon sahibi olmayı öğretmekten daha kolay olduğunu düşünüyor. 

Ancak karşı argüman şu ki; girişimcilerin çoğu, başarılı şirketler kurma konusunda şirket yönetmekten daha iyidir. Bir firma kurmak girişimciler için heyecan vericidir. Küçük bir ekip, minimum yatırım, yeni bir ürün, yeni teknolojiler ve havada uçuşan fikirler…Ancak bir firmanın operasyonlarının günlük kontrolü bir CEO’nun işidir. Birçok çalışanı ve operasyonu nasıl yönetmeniz gerektiğini öğrenmeniz ve buna da en az iş kurmak kadar heyecan duymanız gerekli. Bu aşamada sormamız gereken soru:

CEO’nun Görev Tanımı Nedir?

  • Kurumsal kültürün oluşturulması ve sürdürülmesi;
  • Şirket stratejisinin belirlenmesi;
  • Yönetim ekibine liderlik etmek;
  • Yönetim kurulu ve / veya yatırımcılarla iletişim kurmak;
  • Şirketin kamuya açık yüzü olmak;
  • Şirketin ihtiyaçlarına, değerlerine ve hedeflerine göre temel konularda nihai kararlar vermek.

Girişimci CEO’ya Nasıl Dönüşür?

Şirketinizi kurmuş olmanız ona çok iyi liderlik yapabileceğiniz anlamına gelmez. Şirketinizin ihtiyaç duyduğu liderin özellikleri sizin özelliklerinizden farklı olabilir. Eğer o insan olmak istiyorsanız yeteneklerinizi sürekli geliştirmelisiniz. Bu konuda size ışık tutacak birkaç öneri:

Doğru geri bildirim aldığınızdan emin olun:

Şirket büyüdükçe tüm çalışanlarınızla ayrı ayrı konuşma imkanınız olmayacak. Şirketinizde neler olup bittiğinden doğru bir şekilde haberdar olduğunuzdan ve çalışanlarınızın sizinle rahatça iletişim kurabileceklerini bildiklerinden emin olun.

Başarı ve başarısızlığın ne olduğunu bilin:

Çalışanlarınızın da şirketteki her pozisyon için başarı ve başarısızlığın ne olduğunu bildiklerinden emin olun. Görüş bildirmek yerine şirketin sorunlarını sahiplenmeleri için yetki verin. Çalışanlarınızı inisiyatif sahibi olmaları konusunda cesaretlendirirseniz mikro seviyede bir yönetime ihtiyaç duymazlar.

Öğrenmeye devam edin:

Bu geçişi yaparken her zaman yeni beceriler öğrenmeniz gerekecek. Öğrenmek için motive olmanız çok önemli. Şirketi kurmak için çok önemli olan tutkunuzu ekibinize aktarmaya özel çaba sarf edin. 

Girişimcinin Profesyonel Yöneticiye Göre Avantajları

İnovasyon:

Günümüz dünyasında rekabette öne çıkmak için ürün inovasyonu çok önemli. Yöneticilerin ürün geliştirme konusunda iyi olmaları beklenir ama yeni bir ürün ortaya çıkarmak genellikle girişimcinin işidir. Yönetici kendisine yeni bir ürün önerildiğinde genellikle ”iyi olsa başkası tarafından şimdiye kadar yapılırdı” diye düşünür.

Bilgi:

Bir firma kurmak için gerekli orijinal yeniliği ortaya çıkarmak için, kurucuların ihtiyaç duyulan teknolojiyi, olası rakipleri ve pazarı kapsamlı bir şekilde anlamaları gerekir. Bunlar yenilikçi fikirlerin temelini oluşturur.

Değişime Açıklık:

Çoğu zaman, gerçek inovasyon, şirketinizin temel varsayımlarını ortadan kaldırmayı gerektirir ancak özellikle de şirket iyi performans gösteriyorsa, şirkette radikal değişimler yapmak profesyonel yönetici için zordur.

Uzun Vadeli Strateji:

Girişimcilerin girişimleri hayatlarının amacıdır. Başlangıçtan itibaren amaç, önemli bir şey inşa etmektir. Bu nedenle şirkete uzun vadeli bakarlar. Öte yandan, profesyonel yöneticiler kısa vadeli hedeflerle hareket etme eğilimindedir. Genellikle, girişimlere yapılan yatırım hemen karşılığını almaz. Profesyonel yönetici ilk dönemde kâr elde edilmeyeceği için yeniliklere yatırım yapmaktan kaçınma eğiliminde olabilir. 

Bir Girişimci Büyümekte Olan Şirketini Yönetmeye Her Zaman Uygun Mudur?

Bazı kurucular bir şirketin ürün ve yaratıcı kısmını ortaya çıkarmaya daha meraklıdır ve şirket büyüdükçe karşılaşacakları personel yönetimi, tahsilat gibi konularla ilgilenmek istemeyebilirler. Kurucular orijinal fikirler üretmek konusunda çok iyiyken, sadece fikir üretmeye odaklanmak şirketin büyümesinde engel haline gelebilir. Bu da yatırımcılar tarafından desteklenen firmalarda istemeyecek bir durumdur. 

Başarılı olan işletmelerin liderleri ilerleyen süreçlerde birçok zorlukla karşı karşıya kalır. İşletmesini büyük miktarlarda ürünü pazarlayıp satabilen ve müşterilere satış sonrası hizmet sunabilen bir şirkete dönüştürmelidir. Şirketin finansmanı da daha karmaşık hale gelir ve CEO’nun finans ve muhasebe yöneticileriyle yakın temas çalışması gerekir. Organizasyon daha yapısal hale gelmeli ve firmanın yöneticisi resmi süreçler ve yeni görev tanımlarıyla bir yönetim hiyerarşisi oluşturmalıdır. CEO’nun bu aşamada ihtiyaç duyduğu becerilerin artması   çoğu girişimcinin yeteneklerini sınırlarının ötesine taşır.

Tabi bu handikaplar her kurucu için geçerli değildir. Bazı kurucular şirket büyüdükçe kendilerini farklı alanlarda geliştirmek konusunda hem çok istekli hem de çok yetenekli olabilirler. Kendi alanlarında günceli yakalayan, stratejiye odaklanan ve doğru ekibi kurarak iyi bir görev dağılımı yapabilen kurucular başarılı olmaktadır. 

Günümüzde yatırımcıların çoğu, Kurucu-CEO’ların arkasında sıkı sıkıya duruyor. Ama önceliğiniz şirketinizin başarısı ise günümüzün trendlerine değil sizin ve şirketiniz için doğru olana odaklanarak karar vermelisiniz.