2022 e fatura ve e arsive gecis zorunlulugu nedir

VUK 535 İle Gelen E-Belge Geçiş Zorunluluğu Şartları

Yiğit Nail Çiğdem E-Dönüşüm

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), elektronik belge kullanımının artmasını amaçlayarak 535 Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde yeni bir değişiklik yaptı. 22 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan değişikliğe göre, e-fatura ve e-arşiv geçiş zorunluluğu için belirlenmiş ciro limitleri aşağıya çekildi. Aynı zamanda e-faturaya geçmesi gereken sektörlere yenileri de eklendi. Döviz alım/satım belgesi ve e-gider pusulası uygulamalarına yönelik düzenlemelerin de bulunduğu 535 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yeni neler getiriyor?

E-Fatura

Yeni tebliğde e-fatura yönelik değişikliklerin başında, e-faturaya geçişi zorunlu olması gereken mükellef grupları için ciro limitlerinde değişiklikler yapıldı. Bununla birlikte yeni faaliyet alanları belirlendi ve e-fatura uygulamasına dahil edildiler.

Tebliğde belirtilen maddelere göre:

  • Brüt satış hasılatı 2021 yılı için 4 milyon TL, 2022 ve sonrasındaki yıllarda 3 milyon TL üzeri mükelleflere,
  • Kendi e-ticaret sitesinden veya herhangi bir pazaryeri sitesinden ya da herhangi bir elektronik ortam üzerinden ürün veya hizmet satışı yapan mükelleflerden 2020 ve 2021 yılları için 1 milyon TL, 2022 ve sonrasındaki yıllarda 500 bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı olan mükelleflere,
  • Gayrimenkul veya motorlu taşıt, imal, alım, inşa, kiralama ya da satım işlemleri yapanlar veya aracılıkta bulunan mükelleflerden, 2020 ve 2021 yılları için 1 milyon TL, 2022 ve sonrasındaki yıllar için 500 bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı olanlara,
  • Kültür ve Turizm Bakanlığı ve belediyelerden yatırım ya da işletme amacıyla belge alarak konaklama hizmeti sunan otel işletmelerine,

E-fatura ve e-arşiv fatura uygulamalarına geçiş zorunluluğu getirildi.

E-Arşiv Fatura

E-fatura uygulamasına zorunlu ya da gönüllü olarak geçiş yapan mükellefler için e- arşiv fatura uygulamasına geçiş de zorunlu olduğu için, yeni tebliğ ile birlikte e-arşiv fatura kullanıcılarında da ciddi bir artış yaşanacak. Diğer yandan yeni tebliğ ile beraber fatura tutarının belli bir tutarı aşıyor olması sebebiyle, faturanın kağıt belge yerine e-arşiv fatura olarak hazırlanması zorunluluğuyla ilgili limitlerde de önemli değişiklikler yapıldı.

Yeni tebliğin önemli düzenlemelerinden birisi olan bu düzenleme ile birlikte, fatura düzenleyen tüm vergi mükelleflerini ilgilendiren değişiklikler oldu. E-arşiv faturada belirlenen tutarlar vergi mükellefi olmayanlara yapılan satışlarda 30 bin TL, vergi mükelleflerine yapılan satışlarda 5 bin TL idi.

Yeni tebliğ ile beraber vergi mükellefi olmayan nihai tüketicilere 5 bin TL, vergi mükelleflerine ise işlemin yapıldığı yıla ait, fatura düzenleme zorunluluğuna ilişkin tutarı (2022 yılında 2 bin TL)  aşması halinde e-arşiv fatura olarak düzenleme zorunluluğu getirildi.

E-Ticaret

E-ticaret kapsamında gerçekleştirilen satışlarda sevkiyat anında ürünün yanına sevk irsaliyesini koymayı istemeyen işletmeler için özel kodlu belge düzenleyebilme imkanı getirildi. Böylece ürünlerin dağıtım süreçlerinde ifşa olmasının önüne geçilmesi ve sevkiyat güvenliği açısından önemli bir adım atılmış oldu.

Demir / Çelik Sektörü

Demir ve çelik sektörü için imalat, ithalat veya ihracat faaliyetlerinde bulunan mükelleflere, e-fatura uygulamasına dahil olup olmadığına bakılmaksızın e-irsaliye uygulamasına zorunlu olarak dahil olmalarına yönelik yeni bir düzenleme yapıldı. Önceden demir çelik sektörü için e-irsaliye uygulamasına dahil olma zorunluluğu oluşması için, e-fatura uygulamasına kayıtlı mükellef olması gerekiyordu.

E-İrsaliye

E-irsaliye uygulamasına zorunlu geçiş sürecinde dikkate alınan ciro limiti düşürüldü.

E-fatura uygulamasına dahil olan kullanıcılar için e-irsaliye uygulamasına geçiş zorunluluğu için daha önce dikkate alınan 25 milyon TL ve üzeri ciro sınırı, 2021 hesap dönemi dahil olmak üzere 10 milyon TL ve üzeri olarak değiştirildi.

E-Döviz Alım/Satım Belgesi

“Döviz ve Kıymetli Maden Alım/Satım Belgesi” bundan böyle e-belge olarak elektronik ortamdan düzenlenebilir hale geldi. Aynı zamanda bu belgenin düzenlenebilmesi ile birlikte, ilgili kişiye kağıt veya elektronik ortamdan gönderilebilmesine ve elektronik ortamda belgenin korunabilmesine de imkan sağlandı.

E-Gider Pusulası

E-gider pusulası uygulamasında elektronik ortamda hazırlanan ve elektronik sertifika ile imzalanan e-gider pusulalarında, düzenleyenin ıslak imza atma şartı kaldırılmıştır. Böylece e-gider pusulasının en az bir örnek kağıt çıktısına sadece muhatabın imza atması yeterli hale gelmiştir. Düzenleyenin kağıt çıktı üzerine ıslak imza atma zorunluluğu, 22.01.2022 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 535 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile kaldırılmıştır.

Türkiye’nin en gelişmiş bulut tabanlı ERP / muhasebe programı yazılımı olan DİA, şirketinizin dijital dönüşümüne rehber olmaya devam ediyor. E-fatura ve e-arşiv fatura gibi tüm e-belge işlemlerinin tek tıkla kolay ve hızlıca yapılabildiği DİA’ya geçmek için son tarihi beklemeyin. Aşağıda yer alan formu doldurun, sizi arayalım.