509 sira nolu vuk tebligi e fatura e arsiv

VUK 509 Tebliği ile Firmaları Neler Bekliyor?

Yiğit Nail Çiğdem E-Dönüşüm

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından firmaların muhasebesel işlemlerini günümüz teknolojisi ile buluşturarak, çevreci bir yaklaşım ile yapılan düzenlemelerden biri olan e-devlet uygulamaları firmaları büyük bir külfetten kurtarmıştır. Böylelikle firmalar fatura, defter, irsaliye gibi işlemlerini elektronik ortamdan gönderebilir, arşivleyebilir ve saklayabilir hale gelmişlerdir.

19 Ekim 2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 509 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile e-Fatura ve e-Arşiv uygulamalarına geçme zorunluluğu yayımlanmıştır.

509 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile e-Belge zorunluluğu için ciro limiti 10 Milyon TL’den 5 Milyon TL’ye indirildi ve birçok sektör bu kapsama girdi.

Geçiş süreleri ve kapsama giren mükellefler hakkında detaylı özet tabloyu inceleyin.

e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu bulunan mükellefler;

 • 2021 yılında brüt satış hasılatı 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren (2021 veya sonrasındaki yıllarda hesap dönemlerini sağlayan mükellefler, ilgili hesap dönemini izleyen yılın yedinci ayın başından itibaren),
 • 2021 yılında EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu)’dan lisanslı özel tüketim vergisi kanununa ekli (ÖTV I) sayılı detaylı listede yer alan petrol ve türevlerini imal, ithal ve teslimini yapan firmalar ve bayileri 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren (2022 veya sonrasındaki yıllarda gerçekleştirenler ise lisans alımı veya imal, inşa veya ithalini gerçekleştirdiği ayı takip eden dördüncü ayın başından itibaren),
 • 2021 yılında özel tüketim vergisi kanununa ekli (ÖTV III) sayılı detaylı listede yer alan alkollü veya alkolsüz içecekler imal, ithal ve teslimini yapan firmalar ve bayileri 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren (2022 veya sonrasındaki yıllarda gerçekleştirenler ise lisans alımı veya imal, inşa veya ithalini gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren),
 • Aracı hizmet sağlayıcıları, internet reklamcılığı hizmet aracıları ile internet ortamında ilan yayınlayanlar 1 Temmuz 2022 tarihine kadar (2022 veya sonrasındaki yıllarda hesap dönemlerinden itibaren belirtilen çalışmaları yürütecek mükellefler ise işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde),
 • Hal kayıt sistemi kapsamında komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticareti yapan mükellefler 1 Ocak 2022 tarihine kadar (2022 veya sonrasındaki yıllarda hesap dönemlerinden itibaren belirtilen çalışmaları yürütecek mükellefler ise işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde) e-Fatura uygulamasına geçmek ile yükümlüdür.

e-Arşiv uygulamasına geçme zorunluluğu bulunan mükellefler;

 • Aracı hizmet sağlayıcıları, internet ortamında ilan yayınlayanlar ile internet reklamcılığı hizmet aracıları 1 Ocak 2022 tarihine kadar (2022 ve sonrasındaki yıllarda hesap dönemlerinden itibaren belirtilen işler ile ilgili çalışmaları yürütecek mükelleflerin ise işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde),
 • e-Fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu bulunan mükellefler ile isteğe bağlı olarak e-Fatura uygulamasına 19 Ekim 2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 509 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayım tarihi itibari ile geçmiş olan mükellefler 1 Ocak 2022 tarihine kadar,
 • e-Arşiv uygulamasına dahil olmayan mükellefler 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren vergiler dahil düzenlenecek faturalarının tutarı 30 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler için vergiler dahil 5 Bin TL’yi) aşması durumunda e-Arşiv fatura olarak düzenlenmeleri zorunludur.

e-İrsaliye uygulamasına geçme zorunluluğu bulunan mükellefler;

 • Komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticareti ile ilgilenen mükellefler 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren e-İrsaliye uygulamasına geçmek ile yükümlü tutulmuşlardır.

1 Temmuz 2022 tarihine kadar e-İrsaliye uygulamasına geçme zorunluluğu bulunan mükellefler;

 • 2021 veya sonraki yılların hesap dönemleri brüt satış hasılatı 25 Milyon TL ve üzeri olan ayrıca e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükellefler,
 • EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu)’dan lisanslı özel tüketim vergisi kanununa ekli (ÖTV I) sayılı detaylı listede yer alan petrol ve türevlerini imal, ithal ve teslimini yapan firmalar ve bayileri,
 • Özel tüketim vergisi kanununa ekli (ÖTV III) sayılı detaylı listede yer alan alkollü veya alkolsüz içecekler imal, ithal ve teslimini yapan firmalar ve bayileri,
 • Şeker imalatçıları, maden kanunu kapsamında düzenlenen işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ve işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ile yaptıkları sözleşmeye istinaden maden üretim faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişi mükellefler,
 • e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden demir ve çelik (GTİP 72) ile demir veya çelikten eşyaların (GTİP 73) imali, ithali veya ihracı faaliyetinde bulunan mükellefler,
 • Tarım ve Orman Bakanlığınca gübre üretim ve tüketiminin kayıt altına alınmasına yönelik oluşturulan Gübre Takip Sistemi’ne kayıtlı mükellefler e-İrsaliye uygulamasına geçmek ile yükümlüdür.

e-Defter uygulamasına geçme zorunluluğu bulunan mükellefler;

 • 19 Ekim 2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 509 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği‘nin yayım tarihi itibariyle Türk Ticaret Kanunun 397’nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bağımsız denetime tabi olan firmalar 1 Ocak 2022 tarihine kadar (2022 ve sonrasındaki yıllarda bağımsız denetime tabi olma şartlarını sağlayan mükellefler ise, şartların sağlandığı yılı takip eden yılın başından itibaren),
 • e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükellefler, geçiş süresi içinde (e-Fatura uygulamasına zorunlu olarak yıl içinde geçen mükellefler izleyen yılın başından itibaren) e-Defter uygulamasına geçmek ile yükümlüdür.

Resmi gazetede yayımlanan tebliğinde yer alan diğer uygulamalara geçiş tarihlerini buradan öğrenebilirsiniz.