vergi uyusmazligi nedir nelere dikkat edilmelidir

Vergi Uyuşmazlığı Nedir?

Yiğit Nail Çiğdem Muhasebe

Vergi uyuşmazlığı, Gümrük İdaresi ya da Mali İdare ile vergi mükellefleri arasında oluşan ihtilaflar için kullanılan bir terimdir. Vergi uyuşmazlığı neden olur sorusunun çeşitli yanıtları bulunmaktadır.

Vergi uyuşmazlığı genel olarak vergi ve gümrük mevzuatında yer alan tanımların ve çerçevelerin değişmesiyle, çeşitlendirilmesiyle ve güncellenmesiyle oluşabileceği gibi, mevzuatla veya hesapla ilgili hatalara bağlı olarak da ortaya çıkabilmektedir.

Vergi uyuşmazlığına neden olabilecek diğer sebepler ise, vergi miktarı, matrah, yükümlülük, mükerrerlik durumu ve yükümlünün şahsı gibi sebeplerdir. Öte yandan verginin konusuyla ya da alınması gereken dönemle ilgili hatalara bağlı olarak da uyuşmazlık olabilir.

Vergi Uyuşmazlığı Neden Oluşur?

Vergi ihtilafı olarak da bilinen vergi uyuşmazlığı aşağıdaki süreçlere bağlı olarak oluşabilmektedir:

 • Mükellefiyet
 • Vergi doğuran konu
 • Vergi tarhı
 • Vergi tebliği
 • Vergi tahakkuku
 • Ceza kesme
 • Vergi tebliği
 • Diğer vergi uygulamaları
 • Tahsil işlemleri

Vergi Uyuşmazlığı Nasıl Çözülür?

Vergi uyuşmazlığının adli ya da idari çözümleri bulunur. Ancak uyuşmazlığın çözümü sürecinde çok dikkatli olunması gerekir. Zira uyuşmazlık sürecinde atılan her adım, uyuşmazlık sonucunu da etkilemektedir. Bu sebeple vergi uyuşmazlığı çözümü süreçlerini uzmanlara yürüttürmek çok önemlidir.

İdari Çözüm Yolları

Taraflara arasında gerçekleşen çözüm sürecine idari usul yasalarında yer almasından kaynaklı olarak idari çözüm yolları denir. İdari çözüm yolları genel olarak şunlardır:

 • Pişmanlık ve ıslah
 • Tarhiyat öncesi ve tarhiyat sonrası uzlaşma
 • Düzeltme ve şikayet başvuruları
 • Cezalarda indirim
 • Kamu denetçiliği

Adli Çözüm Yolları

Taraflar arasındaki çözüm sürecine idari denirken, konunun yargıya taşınması halinde adli ya da yargısal çözüm yolu denir. Kanunlarla oluşturulan düzende, alt mahkeme olarak idare ve vergi mahkemeleri, yukarıda ise bölge idare mahkemeleri yer alır. Bölge idare mahkemeleri itiraz mercii olarak değerlendirilir. Temyiz noktasında ise Danıştay bulunmaktadır.

Kanun koyucuların zaman zaman çeşitli nedenlerle yürürlüğe koyduğu af gibi uygulamalar adli çözüm yolları ile karıştırılabilmektedir. Ancak bazı hukuksal yönleri tarafından idari çözüm olarak kabul edilmektedir.

Uzmanlar Vergi Uyuşmazlığını Nasıl Çözerler?

Vergi uyuşmazlığı çözümünde uzmanların sunduğu katkılar şunlardır:

 • Hukuki hizmetler
 • İnceleme esnasında tutanak imzalarının atılması için gerçekleştiren toplantılara müvekkil ile beraber katılım
 • Mükelleflerden istenilen bilgilerin, defterlerin ve dokümanların sunulmadan önceki kontrolünü sağlama
 • İncelemelerle ilgili araştırmalar ve değerlendirmeler
 • Görevliler ile mükellefler arasındaki iletişimin düzgün kurulması
 • Gerektiğinde gümrük veya vergi müfettişi için hazırlanacak olan mütalaanın hazırlanması
 • Tarhiyat öncesi uzlaşma şansının oluşup oluşmadığının değerlendirmesi
 • İnceleme sonrası hazırlanmış tutanaklara gereken açıklamaların ve itiraz şerhlerinin atılması için danışmanlık hizmeti
 • Uyuşmazlık yaratan gümrük ve vergi borçlarına dair gecikme faizlerinin hesaplanması
 • Rapor değerlendirme komisyonlarına katılımlarda destek
 • Tarhiyat ve risk tutarının hesaplanması

Türkiye’nin en gelişmiş bulut tabanlı muhasebe programı DİA hakkında bilgi almak ve geniş ERP çözümlerine geçiş yapmak için aşağıda yer alan formu doldurun, sizi arayalım!