uretim planlama ve asamalari nelerdir

Üretim Planlama ve Aşamaları Nelerdir?

Gözde Sünbül ERP

Üretim, insan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mal ve hizmetlerin elde edilmesi için yapılan çalışmalardır. Toplumun ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen işletmeler mal veya hizmet üretmek için üretim fonksiyonlarını doğru planlamalı ve yönetmelidirler.

Günümüzün rekabetçi koşulları, artan ürün ve hizmet fiyatları, kısalan teslimat süreleri, sipariş ile imalat ve daha pek çok farklı sebep, işletmeleri üretim süreçlerini iyileştirmeye yönlendiriyor. Üretim süreçlerini doğru ve devamlılığı olacak şekilde optimize edebilen işletmeler, hedeflerine daha hızlı ulaşıyor.

Üretim Yönetimi, işletmelerin elinde bulundurduğu malzeme ve insan gücü kaynaklarını, sınırlı bulunan ham maddeyi kullanarak istenilen kalitede, talep edilen zamanda, en düşük bütçe ile en yüksek karlılıkla üreterek bir araya getirmesini sağlıyor.

Üretim Planlama Nedir?

İşletmelerin istenilen zamanda, istenilen miktarda, istenilen kalitede ürün veya hizmetin üretilmesini bunun yanında da zamandan ve maliyetten tasarruf edilmesini sağlayan, üreticilerin hem müşteri beklentilerini hem de işletme hedeflerini öngören süreçlerin tümüne üretim planlama denilmektedir.

Üretim Planlama, üretim yapan işletmeler için çok önemli bir departmandır. Mal veya hizmet üreten işletmeler için üretim planlama departmanları siparişten sevkiyata kadar bütün aşamaları analiz edip, planlama ve yönlendirme yaparak tüm birimler ile koordinasyonlu ilerlerler.

İşletmeler hedeflerini gerçekleştirebilmek için üretecekleri mal veya hizmetlerin miktar ve türünü belirlemeli, talep öngörülerini planlamalı ve üretilecek ürünlerin ne miktarda, ne zaman üretilmesi gerektiğini analiz ederek, işletme verimliliklerini artırabilirler.

İşletmeler için Üretim Planlamanın Önemi Nedir?

Bugün ve gelecekte üretilecek ürünleri veya hizmetleri belirlemede, ne kadar ürün veya hizmet üretileceğine karar vermede, üretim için gerekli olacak envanterlere, istenen kalite ve maliyette, istenen sürede doğru zamanda, istenen miktarda ürün veya hizmet üretilebilmesi için işletmelerin üretim planlamalarını doğru bir şekilde analiz edilerek yapmaları gerekmektedir.

Üretim planlamasıyla; sistemlerinin faaliyet yoğunluğu ve karmaşıklığını gidermek, işletme içi faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak, işletmeler arasındaki bağlılık ve ilişkilerin gelişmesini sağlamak, tüketici talebinin artması ve talepleri doğru analiz etmek, tedarik ve dağıtım süreçlerinin kontrollerini yapmak, hizmet, kalite ve fiyat rekabetinin artmasıyla işletmelerin ekonomik düzeyde çalışmasını ve malzeme, makine, zaman ve insan gücü kayıplarının en az düzeye indirilmesini sağlar. Bu da işletmeler için üretim planlamanın önemini arttırmaktadır.

Üretim Planlaması Nasıl Hazırlanır?

İşletmelerin üst düzey yöneticilerin oluşturduğu planlamalar ile uzun vadeli, operasyonda sorumlu yöneticilerin oluşturduğu planlamalar ile orta vadeli ya da haftalık veya aylık olarak oluşturulan kısa vadeli planlamalar ile farklı üretim süreçlerini, farklı zamanlarda planlayıp hazırlayabilirler.

Sürekli üretim yapan, ürün çeşidi ve talep çeşitliliği fazla olan işletmelerin stok bulundurma zorunluluğu olması sebebiyle işletmede üretim planlaması hazırlanırken aşağıdaki maddelere dikkat etmelidir.

 • Ürünün talep edilme düzeyinin öngörülmesi
 • Ürünün hangi zaman dilimlerinde daha fazla ihtiyaç duyulacağının belirlenmesi
 • Uygun üretim planlama periyodunun belirlenmesi
 • Uygun ürün imalatında kullanılacak malzemelerin gruplandırılması
 • Kısıtlı stokların doğru analiz edilmesi
 • Talep fazlalığının oluşma ihtimaline karşı stok bulundurma
 • Stok başlangıç, bitiş seviyelerinin kontrolleri, üretim hızının değişkenliği ve tatil kayıplarının, izinlerin belirlenmesi konularına dikkat edilmelidir.

Üretim Planlama Aşamaları Nelerdir?

 • Üretimin yapılmasının planladığı zaman aralığının belirlenmesi
 • Stok düzeylerinin hesaplanması
 • Tüketici talep tahminleri yapılması
 • Üretim planlaması döneminde başındaki ve sonundaki stok düzeylerinin belirlenmesi
 • Başlangıç ve bitiş stokları arasındaki farkın bulunması
 • Planlama dönemi içinde üretilmesi gereken miktar bulunması
 • Üretilmesi gereken miktarın planlanan döneme dağıtılması

Üretim yapan işletmelere göre bu başlıklara eklemeler yapılabilir.

Üretim Planlama Aşamalarının Amacı Nelerdir?

 • Talep edilen ürünlerin siparişlerinin oluşturulması,
 • Gelecekte talep edilebilecek ürün veya hizmetlerin belirlenmesi,
 • Mevcut ve kullanılabilir durumda olan hammadde, yarı mamul ve mamul stoklarının takibinin yapılması,
 • Üretime verilmiş olan açık emirler ile tedarikçilere verilmiş olan açık siparişlerin takibinin yapılması,
 • Ürünlerin kapasite miktarlarının analiz edilmesi,
 • Üretim kaynaklarının kapasiteleri ve var olan iş yüklerinin kontrolünün sağlanması,
 • Ürünleri oluşturan malzemelerin güncel listesi ve miktarlarının (ürün ağaçları) takibinin sağlanması,
 • Üretim elemanlarının (kalıp, vb.) kapasiteleri ve kullanılabilirliğinin analizinin yapılması,
 • İşgücü kapasitesine ilişkin kısıtlamaların (vardiya adetleri, fazla mesai, vb.) kontrol edilmesi,
 • Kurumsal hedefler ve performans göstergelerin raporlarının alınabilinmesi
 • Satın alma, üretim, depolama veya lojistik süreçlerine ilişkin öncelikler, kısıtlamalar ve maliyetler, kontrollerinin ve takibinin doğru yapılabilmesi, üretim planlamanın işletmeler için ne denli önemli olduğunu göstermektedir.

Her işletme için farklı maddelerinde yer alabileceği aşamaları doğru belirleyerek üretim planlama ve kontrollerinizde, gelecek dönem içinde hangi ürün ve hizmetin ne kadar üretilmesi gerektiği, hangi ürünlerin üretilmesi gerektiğinin saptanması müşteri memnuniyeti ve fazla ya da eksik stok sorunlarının önüne geçmenizi sağlayıp, karlılığınızı artırmanıza olanak tanır.

Neden DİA Üretim Yönetimi Kullanmalısınız?

DİA Üretim Yönetimini üretim reçetesi oluşturmadan sipariş emri vermeye kadar detaylı bir şekilde iş süreçlerinizi diğer birimleriniz ile entegre yönetebilir, iş emirlerinizi ve bu makinelerde çalışacak personellerinizin zaman planlamalarını kolaylıkla yapabilirsiniz.

DİA ile İşletmenizdeki tüm birim entegre çalışsın!

 • Gelişmiş reçeteler oluşturun:

  Üretim yönetimi modülü üzerinden tanımlanan reçeteler ile üretim işlemine giren, çıkan, fire verilen, yarı mamul olarak çıkan malzemelerin miktarları formüllerle belirlenebilir.

 • Üretim ve iş emirlerinizi oluşturun, takip edin, yönetin:

  Her bir sipariş için alınan malzeme, üretim emri ve bu üretim emrinde seçilen reçeteye bağlı olarak hangi iş istasyonunda hangi operasyonun hangi malzemelere uygulanacağını bildiren alt iş emirleri otomatik olarak tanımlanabilir.

 • Otomatik yarı mamul üretimi yapın:

  Reçete tanımlarında yarı mamullerin alt reçeteleri de tanımlanarak Ürün Ağacı otomatik olarak oluşturulur ve üretim esnasında alt reçetelere göre iş emirleri otomatik olarak oluşur.

 • Sipariş entegrasyonunuzu kolaylıkla yapın:

  Ön muhasebe sistemi üzerinden aldığınız siparişler ile entegrasyon sağlayarak, alınan siparişler üzerinden direkt üretim emirleri verilebilir ve sipariş listesinden ilgili üretimin durumu anlık takip edilebilir. Üretim esnasında operatörler üretim işleminin hangi müşteri siparişi için olduğunu takip edebilirler.

 • Maliyet analizinizi yapın:

  Üretim Emri, İş Emri ve Üretim Reçetesi bazında maliyet analizi yapılabilir. Tanımlanan maliyet atamalarına göre mamul maliyetine istasyonların amortisman maliyetleri, elektrik harcamaları, gaz harcamaları, çalıştıkları süre için operatör maliyetleri gibi farklı maliyetler eklenerek maliyet analiz raporu alınabilir.

 • Operatör bazında işlem takibi sağlayın:

  İş istasyonlarında çalışan operatörlerin (personeller) yaptıkları işlem girişleri sonrası hem iş emirlerinin durumu, hem üretim emrinin durumu, hep ilgili sipariş üzerinden durum takip edilebilir. Bu işlemler sonrası barkod etiket basımı yapılabilir ve istenirse operatör performansları takip edilebilir.

 • Operasyon rotalarınızı oluşturun, iş istasyonlarınızı belirleyin, kalite kontrollerinizi yapın:

  İmalathanede veya fabrikada bulunan tezgahlar ve makineler için iş istasyonu tanımı, personeller için operatör tanımı, yapılan işlemler için operasyon tanımı, operasyonların sıralamasını belirtmek üzere rota tanımı, operasyonlar üzerinde yapılacak olan kalite kontrol kartları ve kalite kontrol fiş tanımları gelişmiş üretim modülü içinde tanımlanabilir.

 • DİA Üretim Yönetimi Şimdi de Mobil’de:

  DİA ile cep telefonlarınızdan ürün reçeteleri oluşturarak;

  • Üretim emirleri verebilir, 
  • Üretim emirlerine bağlı iş emirlerini oluşturabilir,
  • İstasyonlara atamalar yapabilir,
  • Operatör hareketlerini takip edebilirsiniz.

Demo talebi oluşturmak ve daha detaylı bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.