ufrs nedir dikkat edilmesi gerekenler nelerdir

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) Nedir?

Yiğit Nail Çiğdem ERP

International Financial Reporting Standarts (IFRS), Türkçe’ye Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) olarak çevrilmiştir. Kısaca farklı farklı ülkelerden şirketlerin finansal raporlarını birbirleriyle karşılaştırabilmelerini sağlayan bir standartlar bütünüdür.

UFRS sayesinde farklı ülkelere yatırım yapmış olan şirketler, yatırımlarını takip ederek finansal raporlarını inceleyebilirler. UFRS’nin bir diğer önemli özelliği, tek bir standart üzerinden ya da diğer bir deyişle tek bir dil üzerinden yorumlanabiliyor oluşudur. Bunu biraz açmak gerekirse, bir yatırımcı için şirketlerin UFRS ile hazırlanmış raporlarını okumak çok kolaydır. Şirketin hangi ülkede olduğunun hiçbir önemi olmaz. Yatırımcı da ülke farkı olmadan istediği şirkete yatırım yapabilir.

UFRS, 2005 yılında Avrupa Birliği üye ülkeleri şirketleri için bir zorunluluk haline getirilmiştir. UFRS standartlarını kullanan şirketlerin raporları, bu standartları bilenler tarafından çok net ve açık şekilde anlaşılabilmektedir.

UFRS’nin Faydaları Nelerdir?

  • UFRS, global standartları temsil eder. Eğer bir şirket, global dünyada var olduğunu iddia ediyor ya da olmayı hedefliyorsa, UFRS’yi benimsemelidir.
  • UFRS, şirketlere karşılaştırılabilirliği, şeffaflığı ve anlaşılabilirliği kazandırır.
  • Finansal tablolarda kullanılan dilin aynı olması sebebiyle, yatırımcılar için kolay ve güvenilir bir ortam oluşur.
  • Her ülkenin kendisine ait raporlama standartlarını takip etmek ve bunlara göre raporlar hazırlamak zorunda kalınmayacağı için, emekten ve zamandan tasarruf sağlar.
  • UFRS’ye göre hazırlanan raporlarda, raporu hazırlayan kişinin bakış açısı ya da yorumu yer almaz. Böylece gereksiz, taraflı, eksik ya da yanlış bilgiler yer almaz.

UFRS Raporları Nelerden Oluşur?

UFRS raporlarıyla birlikte muhasebe politikalarının özeti de sunulmalıdır. Son dönem raporunun yanında, bir önceki dönemin raporu da sunulur. Böylece kar / zarar oranlarındaki değişiklikler karşılaştırılabilir. Genel olarak UFRS raporları şunlardan oluşmaktadır:

  • Detaylı gelir tablosu
  • Şirketin finansal durumuna ait tablo
  • Nakit akışı verileri
  • Finansal tablo açıklamaları
  • Öz sermayedeki değişikliklerin yer aldığı tablolar

UFRS Hangi Ülkelerde Kullanılmaktadır?

Dünya genelinde 150’den fazla ülkede kullanılan UFRS, özellikle Avrupa Birliği ülkeleri tarafından yoğun kullanılır. Ancak ABD’de halen ABD’nin kendi mali rapor sistemi olan US GAAP kullanılmaktadır. Tıpkı ABD gibi, Kanada ve İngiltere de kendilerine ait raporlama standartları belirlemişlerdir.

Türkiye’de, Sermaye Piyasası Kurulu ve BDDK tarafından Türkiye Muhasebe Standartları yürürlüğe koyulmuştur. Bu standartlar UFRS ile büyük oranda uyumlu ve benzerdir. Bu yüzden ülkemizdeki şirketlerin finansal raporlamaları, UFRS hakkında bilgi sahibi olan yatırımcılar tarafından rahatlıkla anlaşılabilmektedir.

Günümüzde global piyasalar çok daha fazla ulaşılabilir hale gelmiştir. Aynı şekilde rekabet, eskisine göre çok daha yoğun şekilde yaşanmaktadır. Bu da muhasebe ve finansal raporlar konularında standartlaşmayı getirmektedir. IFRS veya Türkçe kısaltmasıyla UFRS, hem şirket yöneticilerine hem de yatırımcılara büyük oranda rahatlık sağlamaktadır.