ticari yazilim secerken dikkat edilecekler

Ticari Yazılımda Tüketici Davranışları Araştırması

Gözde Sünbül Muhasebe

Ticari Yazılım seçimi firmaların; satış ve pazarlama, stok ve depo, satın alma ve tedarik, müşteri ilişkileri, dağıtım ve üretim alanlarındaki faaliyetlerinin tek bir bütün halinde bağlantılı olarak yönetimi için önemlidir. 

DİA Yazılım, tüketici davranışlarını anlamaya yönelik bağımsız bir araştırma firması ile beraber pazar araştırması çalışması yürüttü. 

22 farklı sektörden, mikro, küçük ve orta büyüklükteki firmalarda ticari ve muhasebe yazılımı satın alımından sorumlu 325 kişiye telefon anketi uygulayarak, ticari yazılım seçilirken dikkat edilen 5 önemli unsuru araştırdı.

Türkiye çapında 22’den fazla sektörde yapılan araştırmada çıkan ilgi çekici sonuçlar şöyle:

Küçük ölçekli firmalarda, yazılım tercihinde “fiyat” %52 ile ilk akla gelen unsur olurken, %26 ile en yüksek cevap “veri güvenliği” oldu.

Orta ölçekli firmalarda ticari yazılım seçerken; “ihtiyaçlarını karşılayacak özelliklerinin olması” ve “kullanacak kişinin daha önce de bu programı kullanmış olması” öncelik verdikleri kriterlerden oldu.
Ticari yazılım seçerken firmaların diğer kriterleri ise yazılımın: 

  • İhtiyaçlarını karşılayabilecek esneklikte olması, 
  • Kullanım kolaylığı, 
  • Güvenilirlik ve 
  • Gerektiğinde hızlı destek alabilmek.

tuketici davranislari rapor 1

Firmalar için yeni bir yazılıma geçme veya değiştirme eski alışkanlıkların değişmesi, sistemsel değişiklikler gibi sebeplerle biraz sancılı olabiliyor. Ticari yazılım seçerken ihtiyaçların iyi kurgulanması, personel eğitiminin kısa sürede tamamlanması gibi konular seçilecek olan sistemin daha kolay kullanılmasını sağlıyor.

Görüşülen kişilerin %75’i internet üzerinden kullanılabilen ticari programlardan haberdar olduklarını belirtirken, ticari yazılım hizmetini internet tabanlı bir yazılım dan almaya yönelik duyulan güvenin %50 oranında olduğu görüldü.

tuketici davranislari rapor

Ticari yazılımın daha çok hangi amaçla tercih edildiği sorulduğunda; en yüksek kullanım alanı tahmin edilebileceği gibi Muhasebe oldu. Onu sırasıyla E-Fatura ve E-Arşiv Çözümleri, Stok Depo, Üretim, E-Ticaret, Mağaza Yönetimi, CRM, Restoran Yönetimi ve Otel Yönetimi takip etti.

Tüketici Davranışları Raporu 3

Araştırmada ayrıca ticari yazılım satın alma kararını veren kişilerle ilgili; firmada tek başına karar veren kişilerin oranının %67 olduğu görüldü. Tek başına karar verenler içinde ise finans / muhasebe müdürlerinin oranı %11 iken ortaklaşa karar alanlar içinde finans / muhasebe müdürlerinin etkisinin %95 olduğu görüldü.

tuketici davranislari rapor 4

tuketici davranislari rapor

Ticari yazılım sektöründe pazarın büyük kısmını halen yerleşik yazılımlar elinde tutuyor. Ama özellikle mobil dünyadaki gelişmelerle internet tabanlı program ve uygulamalar her alanda olduğu gibi muhasebe ve diğer ticari yazılımlarda da hızla ihtiyaca dönüşüyor. Araştırma sonucunda da görüldüğü gibi tüketicinin aklındaki “veri güvenliği” sorusu giderildiğinde bulut yazılım birçok avantajıyla pazarda çok daha hızlı bir şekilde yol alacak gibi görünüyor.