ticari sicil kaydi nedir zorunlulugu nedir

Ticari Sicil Kaydı Nedir?

Yiğit Nail Çiğdem Muhasebe

Bir şirket sahibi olmaya karar veren herkes, çeşitli ön hazırlıkların ardından ticari sicil kaydı yaptırmak zorundadır. Peki, ticari sicil kaydı nasıl yaptırılır? Bu yazıda sizlere, ticari sicil kaydına ilişkin merak ettiklerinizi anlatmaya çalışacağız.

Ticari sicil kaydıyla ilgili bilgiler vermeden önce, ticaret sicilinin ne olduğuna dair kısa bir bilgilendirme yapmamızda fayda var. Ticari sicil kaydı, firmanın ve firma sahibinin bütün kayıtlarını kapsayan ve resmiyeti bulunan sicildir. Firma sahibinin hukuksal durumunun takip edilebilmesi, üçüncü kişilerin bilgilendirilebilmesi ve firma sahibinin haklarının korunabilmesini sağlamak gibi görevleri bulunur. Yüksek seviyede önemi bulunan bilgilerin yer almasından dolayı firma sahiplerinin ve üçüncü şahısların ticaret sicili hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Ticari Sicil Kaydı Öncesi Ne Tür Hazırlıklar Yapılmalı?

Bir şirketin ticari sicil kaydı alma aşamasına geçmeden önce, bir sermaye şirketi mi yoksa bir şahıs şirketi mi olacağını belirlemesi gerekmektedir. Sermaye şirketlerinin kurulmadan önce şirket ana sözleşmesi, NACE kodu, unvan, şirketin faaliyet alanı, adres, yönetim biçimi ve sermaye gibi konularının netleştirilmesi gerekmektedir.

Ticari Sicil Kaydı Nereden Alınır?

Bir ticari sicil kaydı alabilmek için, yukarıdaki ön hazırlıkların tamamlanmasının ardından Ticaret Odası’na başvuru yapılması gerekmektedir.

Ticari Sicil Kaydı Nasıl Yapılır?

Peki, ticari sicil kaydı nasıl yapılır? Bir şirketin ticari sicil kaydını yaptırabilmesi için, aşağıda yer alan adımları izlemesi gerekmektedir:

  • İlk olarak şirket ana sözleşmesi hazırlanır. Şirket ana sözleşmelerini mali müşavirler hazırlayabilmektedir. Şirket ana sözleşmesinde unvanın, faaliyet alanının, adresin, sermayenin, yönetim sisteminin, hissedarların ve kar dağıtım usullerinin belirtilmesi gerekmektedir. Şirket ana sözleşmesi hazırlama hakkında daha fazla bilgi almak için Şirket Ana Sözleşmesi Nedir? Neler İçerir? yazımızı okuyabilirsiniz.
  • Daha sonra şirket ana sözleşmesinin imzalarının atılması için notere gidilmesi gerekir. Ancak sözleşmenin Ticaret Odası’nda hazırlanması halinde notere gidilmesine gerek kalmaz. Kurucular tarafından ana sözleşme hazırlanır. Mali müşavire vekalet verilerek, diğer kuruluş işlerini halletmesi sağlanabilir. Öte yandan yöneticiler için imza beyanı hazırlanmalıdır. Aynı şekilde yöneticilerin noter tarafından onaylanmış kimlik fotokopileri de alınmalıdır.
  • Şirket ana sözleşmesi işlemlerinin tamamlanmasının ardından, ortaklar tarafından sermayenin yatırılabilmesi için banka hesabı açılır. Banka hesabına belirtilen sermayenin en az dörtte biri yatırılmalıdır. Daha sonra bankadan blokaj yazısı alınır. Firmanın kurulmasının ardından blokaj kaldırılabilir.
  • Mali müşavir tarafından şirket sermayesinin yüzde 0,04 oranında Rekabet Kurumu Fonu yatırılmalıdır. Bu para Halk Bankası’na yatırılır.
  • Kurucu ortaklardan oda kaydı beyannamesine eklenmesi için birer tane vesikalık fotoğraf alınır.
  • Mali müşavirin hazırlamış olduğu dilekçe, kurucu ve diğer yöneticiler tarafından imzalanır. Aynı şekilde kuruluş bildirim formu ve oda kayıt beyannamesinin de imzalanması gerekmektedir.
  • Daha sonra mali müşavirin, tescil talepnamesi, şirket ana sözleşmesi, kuruluş bildirim formu, dilekçe, banka blokaj yazısı, oda kayıt beyannamesi ve Rekabet Kurumu Fonu ödemesi dekontu ile beraber İTO’ya başvuru yapması gerekir.
  • İTO tarafından kimi zaman yeni evraklar istenebilir. Zaman zaman da verilen evrakların düzeltilmesi gereken yerler ortaya çıkabilir. Ancak genel olarak İTO tarafından şirket birkaç gün içerisinde tescil edilmektedir. Böylece firmanın hukuksal boyutta resmi olarak kurulduğu tescillenir.
  • Ardından mali müşavir İTO’dan sicil tasdiknamesini alır ve şirket yöneticilerine teslim eder. Devamında şirket yöneticileri ve kurucu ile beraber tekrar notere gidilir ve firmanın imza sirküleri çıkarılır. Mali müşavirlik vekaleti de çıkarılmalı ve mali müşavir tarafından resmi defterler notere onaylatılmalıdır.

Ticari Sicil Kaydı Sorgulama

Ticari sicil no sorgulama en merak edilen konulardan birisidir. İsteyen herkes kendi şirketinin ya da birlikte çalışmaya başlayacağı şirketin sicil numarasını, adresini, unvanını, semtini ve faaliyet durumunu öğrenebilir. Bu anlamda önemli bir güvenlik sistemi olarak da işlev görür. Ticari sicil no sorgulaması, her ilin kendisine özel ticaret odasına ait internet sitesinden yapılabilmektedir.