tevkifatli fatura hakkinda bilinmesi gerekenler

Tevkifatlı Fatura Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Gözde Sünbül Muhasebe

Muhasebe ve vergi faaliyetleri için önemli bir yere sahip olan tevkifatlı faturayla ilgili tüm detayları sizler için derledik. Tevkifat kelimesinin anlamının yanı sıra, tevkifatlı faturanın ne olduğunu, gelir vergisi  tevkifatını ve KDV tevkifatını, kimlerin tevkifat yapabileceğini ve diğer önemli detayları bu yazımızda bulabilirsiniz. 

Tevkifat Nedir?

Arapça kökenli olan tevkifat sözcüğü, para konusunda kesintiler anlamına gelir. Vergi kapsamında, vergiler üzerinde kesinti yapma anlamında kullanılır.

Tevkifatlı Fatura Nedir?

Tevkifatlı faturanın normal veya irsaliyeli faturadan ayrılan özelliği, faturaya konu olan verginin alıcı ve satıcı arasında bölüştürülerek iki taraftan da alınmasıdır. Bunun dışında normal veya irsaliyeli faturadan farkı yoktur.

Gelir Vergisi Tevkifatı Nedir?

Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinde yer alan gelir türleri üzerinden yine aynı yasada belirtilen kesintiler gelir vergisi tevkifatı olarak adlandırılır. Tevkifat oranları için tıklayınız

KDV tevkifatı nedir?

KDV alacağının, kanunda belirtilmiş malların KDV’sinin, bazen tamamı alıcılardan olacak şekilde, bazen de kanunda belirlenen oranda kesinti yapılarak vergi dairesine beyan edilip ödenmesi işlemine KDV tevkifatı denir.

Kimler Tevkifat Yapar?

 • Genel bütçeye dahil daireler, il özel idareleri, katma bütçeli idareler, belediyeler, köyler ve bunların teşkil ettikleri birlikler,
 • Döner sermayeli kuruluşlar, 
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
 • Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,
 • Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,
 • Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),
 • Bankalar,
 • Sigorta ve reasürans şirketleri,
 • Sendikalar ve üst kuruluşları,
 • Vakıf üniversiteleri,
 • Mobil elektronik haberleşme işletmecileri,
 • Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,
 • Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,
 • Payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören şirketler

Tevkifatlı Fatura Hesaplama Örneği

Örneğin; elimizde KDV hariç fiyatı 1000 liralık bir ürün olduğunu düşünelim. Bu faturaya %18 oranında KDV eklediğimizde vergi 180 lira ve KDV dahil tutar ise 1180 lira olacaktır. Yani satıcının 180 liralık KDV ödemesi gerekiyor. Eğer bu faturada tevkifat oranı bulunuyorsa, 5/10 oranında 180 liralık  bir KDV tutarı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla KDV’nin 90 liralık miktarı satıcıya, geri kalan 90 liralık KDV miktarı ise alıcıya ait oluyor. Tabii ki tevkifat oranları değişiklik gösterebiliyor. Tevkifatlı fatura talep edildiği takdirde, uygulanacak olan oranın mutlaka sorulması gerekiyor. 5/10 oranında olduğu gibi, 9/10 oranında da uygulanabiliyor. 

Yakın zamanda yapılan son güncellemeyle birlikte bazı hizmetlerde uygulanan tevkifat oranında değişikliğe gidilmiştir. Bu konuyla alakalı detaylı bilgiyi (https://www.diaakademi.com/bilgi-bankasi/31057-sayili-resmi-tevkifat/) üzerinden  inceleyebilirsiniz. 

Tevkifat Uygulanabilecek İşlemler Hangileri?

Tevkifatlı fatura her ürün ve  hizmet satışında uygulanan bir işlem değildir. Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen işlemler için tevkifat uygulanabilir. Tevkifat uygulanabilen hizmetleri aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz;

 • Yapım işleri ve bunlara ait mühendislik veya mimarlık hizmetleri,
 • Temizlik, bahçe ve çevre bakım hizmetleri,
 • Yemek servisi,
 • Demirbaş, makine, teçhizat ve taşıtlara ilişkin bakım, onarım ve tamirat hizmetleri,
 • Özel güvenlik hizmetleri,
 • Yapı denetim hizmetleri,
 • Danışmanlık ve denetim hizmetleri
 • Yük ve servis taşımacılığı hizmetleri,
 • Her türlü baskı ve basım hizmetleri,
 • Ticari reklam hizmetleri,
 • Ağaç ve orman ürünleri teslimi

Tevkifatlı Fatura Nasıl Oluşturulur?

DİA’da tevkifatlı fatura oluşturmak çok kolay. E-faturanızı hazırlarken fatura tipini Tevkifat olarak seçip ilgili muafiyet kodunu girmeniz ve stoklarda tevkifat oranı belirlemeniz yeterli.

DİA'da Tevkifatli Fatura

Ücretsiz denemek için hemen demo talep formumuzu doldurun.