tedarik zinciri nedir surecleri nelerdir

Tedarik Zinciri Nedir? Süreçleri Nelerdir?

Gözde Sünbül ERP

Tedarik Zinciri (Supply Chain) ürün veya hizmetlerin üretiminden başlayıp tüketiciye ulaşana kadar geçen operasyonel süreçlerin tümüne denilmektedir. Tedarik zinciri; malzeme temini, üretim, stok ve depo, dağıtım, envanter yönetiminin yanı sıra, satış ve müşteri ilişkileri gibi departmanların da birbirine bütünleşik olmasını sağlar.

Günümüz teknolojilerini kullanarak üretim sürecinden müşteri hizmetlerine kadar tüm tedarik zincirini izleyip, yönetmenizi sağlayacak yazılımları kullanarak ihtiyaçlarınıza yönelik adımları hızlıca atıp süreçlerinizi iyileştirmenizi sağlar.

Tedarik Zinciri Neleri Kapsar?

Tedarik Zinciri ürün veya hizmetin üretilmesinden dağıtılmasına kadar olan tüm süreçleri kapsar. Kısaca, hammaddeleri nihai ürüne dönüştüren tüm süreçleri içerir diyebiliriz. İşletmenin ürün veya hizmet geliştirme, depo, stok, dağıtım, satış, pazarlama, tedarikçi ve müşteri ilişkileri, finans ve muhasebe birimlerinin birbirleri ile entegre çalışmasını da sağlar.

Tedarik Zinciri Yönetimi Nedir?

Tedarik Zinciri Yönetimi (Supply Chain Management – SCM) firmaların üretimden başlayıp ürün veya hizmetin müşterinin eline ulaşması için kullandığı tüm kanallardaki bilgi akışını ve malzeme kullanımınının doğru planlanmasını, pazarlanmasını ve doğru müşteriye doğru zamanda ulaştırılmasının yönetimine denilir.

Tedarik zincirini doğru planlamak ve yönetmek, firmalara müşteri memnuniyetlerini artırmada ve hammadde kullanımlarında tasarruf sağlarken, tedarik süreçlerinin iyileştirilmesini ve rekabetçi pazarda arz talep dengesini kavrayabilmelerini de sağlar.

Tedarik Zinciri Süreçleri Nelerdir?

Birçok operasyonel süreci kapsayan tedarik zincirinin süreçleri şu şekildedir;

 • Strateji ve Planlama: Ürün veya hizmetin maliyet hesabınının yapılarak üretim sürecinin şekillenmesini sağlar. Belirli bir stratejide hangi üründen ne kadar ve ne zaman üretilmesi gerektiği ile ilgili de planlama oluşturulur.
 • Satın Alma: Üretim için gerekli tüm malzemelerin ve hammaddelerin satın alınmasıdır. 
 • Üretim: Firmaların en önemli iş süreçlerinden biri olan üretimde malzemelerin doğru planlanması, talebin doğru değerlendirilerek kaliteli ve en düşük fire ile üretilmesidir.
 • Stok/Envanter Yönetimi: Üretim için gerekli malzemelerin stok durumlarını kontrol ederek, üretimin bu stok durumuna göre devam etmesi ve tükenen materyallerde tedariğinin sağlanmasıdır. 
 • Depo yönetimi: Ürünlerin üretilmesinde kullanılacak malzemelerin, üretilen ürünlerin ve sevkiyata hazır ürünlerin depolanması ile ilgili süreçlerin yönetilmesidir.
 • Teslimat ve Dağıtım: Üretimi tamamlanmış ürünlerin depodan müşteriye, toptancıya veya perakendeciye teslimatı ve dağıtımı ile ilgilenir.
 • Sipariş Yönetimi: Tüketici tarafından sipariş verilen ürünün kaliteli,  hızlı, hasarsız ve doğru bir şekilde ulaşmasını kapsayan süreçleri içermektedir.

Öncelikle, üretimi yapılacak hizmet veya ürün için gerekli hammadde temini sağlanır, üretime geçilir ve dağıtım kanalları belirlenerek perakendeci ve toptancı firmalara buradan da ürünün son tüketiciyle buluşacağı kanallara ulaştırılır. Ürünlerin sevkinde ve depolanmasındaki maliyetler de bu süreç içinde yer alır. Tüm bu operasyonel faaliyetleri takip edebilmek ve maliyetleri kontrol altında tutabilmek için tedarik zinciri yönetimi süreçlerini doğru takip etmek önemlidir.

Tedarik Zinciri Yönetiminin Avantajları Nelerdir?

Tedarik zinciri yönetimi, operasyonel sürecin devamlılığı, maliyetlerin düşürülmesi ve karlılığın artırılması için önemlidir.

 • Başarılı bir tedarik zinciri yönetimi, ürün teslimatındaki gecikmeleri azaltır.
 • Stok ve deponun etkin yönetilmesini sağlar.
 • Müşteri hizmetleri sürecinin geliştirilerek iyileştirilmesini sağlar.
 • Müşteriye doğru ürün veya hizmetin ulaşması sağlandığından yüksek müşteri memnuniyeti kazandırır.
 • Daha düşük maliyetler ve daha hızlı bir üretim döngüsü sağlar.
 • Tedarik, teslimat ve dağıtım sürelerinin doğru planlanmasını sağlar.
 • Taleplerin doğru analiz edilerek gereken zamanda, fiyatta ve en uygun maliyetle ürün veya hizmetlerin oluşturulmasını ve satışa sunulmasını sağlar. Böylelikle pazardaki ani değişimlerde piyasadaki diğer oyuncularla rekabet edebilirsiniz.
 • Ürün geliştirme, pazarlama, operasyon, dağıtım, finans ve müşteri hizmetleri gibi birimlerin koordineli çalışmasını sağlayarak bilginin şirket içinde sağlıklı akışını sağlar.
 • Kaynakların doğru kullanılmasını sağlayarak ürün fazlalığını engeller. Böylelikle stoklarınızı doğru yöneterek depolama maliyetlerinizi kontrol altında tutmanızı sağlar.

Tedarik zincirinizi doğru teknoloji ve yazılımları kullanarak bütünleşik bir şekilde yönetebilir, işinizi büyütürken işletme maliyetlerinizi azaltıp karlılığınızı artırmada fayda sağlarsınız.

Tedarik Zinciri Yönetiminde Planlama Nasıl Yapılır?

Tedarik zinciri yönetiminde ileri düzey planlama oluşturmaya başlayabileceğiniz konular:

 • Talepleri planlamanıza alarak, satış tahminleri ve teknikleri belirlemelisiniz.
 • Satış ve operasyonun nasıl ilerleyeceğine yönelik planlama yapmalısınız.
 • Üretimde genel planlama yaparak takvimlerinizi oluşturmalısınız. 
 • Ana üretim kapasitesini ve malzeme planlamasını yapmalısınız.
 • İş gücü planlaması yapmalısınız.
 • Stok yönetimini, depo ve lojistik planlamalarınızı oluşturmalısınız.

Yoğun rekabet karşısında departmanlarınız arası bilgi akışını kesintisiz sağlayabilmek için tüm süreçlerinizi bütünleşik bir bakış açısıyla değerlendirmelisiniz. Zincirin bir halkasının bozulması planlamanızın doğru ilerlememesine ve verimliliğinizin düşmesine neden olabilir. 

DİA’nın entegre kurumsal çözümleri sayesinde, üretim planlamadan itibaren tüm tedarik zinciri süreçlerinizi verimli yönetirsiniz.

DİA çözümleriyle ilgili bilgi almak için aşağıdaki formu doldurun, sizi arayalım.