sirket unvani secerken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir

Şirket Unvanı Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Yiğit Nail Çiğdem Muhasebe

Şirket unvanı ticari hayatın içinde prestij açısından büyük öneme sahiptir. Şirketin ömrü boyunca taşıyacağı unvanlar, resmiyette de hep karşısına çıkacaktır. Bu yüzden şirket unvanı seçerken oldukça dikkatli olmak gerekir. Şirket unvanlarını belirlerken dikkat edilmesi gerekenler, şirket türüne göre farklılıklar gösterir.

Şirket Türüne Göre Unvan Seçimi

  • Şahıs şirketlerinde unvan seçimi: Şahıs işletmelerinde ticari unvan seçerken mutlaka şahsın adı ve soyadı kullanılmalıdır. İşletme açısından yanlış izlenim yaratabilecek ifadeler dışında istenilen ekler unvana eklenebilir. Gerçek kişilerin ticaret unvanlarının içerisine bir şirketin varlığını gösteren ifadeler eklemesi yasaklanmıştır.
  • Kolektif şirketlerde unvan seçimi: Kolektif şirketlerde unvan belirlerken, bütün ortakların ya da en az bir ortağın adı ve soyadı, şirketi ve şirket türü unvan içerisinde gösterilmelidir.
  • Adi veya komandit şirketlerde unvan seçimi: Adi şirketlerde veya sermayesi paylara bölünen komandit şirketlerde unvanlar, ortaklardan en az birinin ismini taşımalı, şirketi belirtmeli ve şirketin türünü yansıtmalıdır. Öte yandan ticaret unvanlarında komanditer ortakların isimlerinin bulunması kanunlarla yasaklanmıştır.
  • Limited, anonim ve kooperatif şirketlerde unvan seçimi: Bu şirketlerin unvanlarında faaliyet konuları yer almalıdır. Bununla beraber limited şirket, anonim şirket ve kooperatif şirket gibi kelimeler de ticaret unvanında yer almalıdır. Unvanda işletme ile ilgili yanlış izlenim uyandırabilecek ifadeler yer almamalıdır. Bunun dışında istenilen ekler unvanda bulunabilir. Fakat gerçek kişinin adı ve soyadı varken, şirket türünü belirtici ibarelerin kısaltılarak yazılmaması gerekir.

Ticari Unvan Belirlerken Diğer Dikkat Edilmesi Gerekenler

  • Eğer bir gerçek kişiyseniz, aynı Ticaret Sicili Memurlukları’nın görev alanı içerisinde yer alan başka bir gerçek kişinin ticari unvanının aynısını seçmeniz mümkün değildir.
  • Şirketler ise, Türkiye sınırları içerisindeki başka bir şirketin unvanının aynısı seçemezler.
  • Diğer şirketlerin unvanlarından farklı unvanlar seçebilmek için, unvanın sektörle ilgili kısmının iki kelimesinin farklı belirlenmesinin gerekir.
  • Şirketlerin belirledikleri unvanların, farklı şirketlerle aynı olup olmadığını kontrol edebilmeleri için, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğü sayfasında bir sorgulama bölümü bulunmaktadır.
  • İşletmelerin şubeleri de ticaret unvanı seçiyorlarsa, kendi merkez şirketlerinin unvanını kullanmaları gerekir. Bununla beraber şubenin, şube unvanı sonunda şube olduğunu belirtmesi gerekmektedir. Şube olduğu belirtildikten sonra, şube ile alakalı ek ifadeler eklenebilmektedir.

Şirket Unvanı Örneği

Şirket unvanı veya ticari unvan seçerken bazı kafa karıştırıcı durumlar yaşanabilmektedir. Özellikle şirket unvanlarında bazı kelimelerin aynı olmasından kaynaklı olarak sorunlar yaşanabilir. Bu yüzden insanlar sık sık unvan örnekleri araştırmaktadır. Dolayısıyla iki farklı örnek üzerinden bu sorunu size açıklamak istedik.

“Umut İnşaat Otomotiv Sanayi A.Ş.” şirketi ile, “Kemal Turizm İnşaat Sanayi A.Ş.” şirketinin çekirdek kelimesi “Kemal”dir. Çekirdek kelimeden sonra gelen ilk iki sektör kelimelerinden birinin aynı olmasından dolayı, iki unvanın aynı olduğu kabul edilir.

Diğer taraftan, “Rüya İnşaat Otomotiv Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.” şirketi ile, “Rüya Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.” şirketinin çekirdek kelimeleri “Rüya”dır. Çekirdek kelimeden sonra gelen ilk iki sektör kelimeleri birbirlerinden farklı olduğu için, iki işletmenin ayrı unvanları olduğu kabul edilir.