santiye takip programi nedir nasil kullanilir

Şantiye Takip Programı Nedir?

Yiğit Nail Çiğdem Muhasebe

Bir inşaat firmasının şantiye operasyonlarıyla ilgili bütün süreçleri doğru şekilde yürütülebilmesi için şantiye takip programına ihtiyaç duyulur.

Şantiye takip programlarının temel özelliği, şantiyelerin sanal ortamda yönetilebilmesini sağlamasıdır. Bir şantiye takip programı sayesinde, şantiye içerisindeki tüm bölümlerin güncel halini, çalışanları, taşeronları, maliyetleri ve puantaj durumlarını anlık olarak görüntülemek mümkündür. Bütün bu bilgilere tek bir platform üzerinden ulaşmak, projenin rahatlıkla istenilen her yerden takip edilebilmesini ve ileriye yönelik kararlar alırken daha az riskle hareket etmeyi sağlar. Sonuç olarak da şirketin geleceği çok daha kolay ve etkin bir şekilde belirlenmiş olur.

Bütün bu faydalar göz önüne alındığında, şantiyesi bulunan şirketlerin şantiye takip programı kullanmaya geçmesinde büyük avantajlar bulunmaktadır.

Şantiye Takip Programlarının Özellikleri

Şantiye takip programları, bir inşaatın plan, tasarlama ve yapım aşamalarını denetlemek üzere uzmanlaşan ve inşaat yönetimi tekniklerinden faydalanan profesyonel bir hizmet olarak sunulur. Şirket taleplerine göre şekillenen bu programlar, şeffaf proje kontrollerini, raporlamayı ve karar alma süreçlerini optimize etmeye yönelik olarak tasarlanırlar.

Şantiye takip hizmetleri, özellikle inşaatın gecikebileceği ve maliyetlerin artabileceği projelerde tercih edilmektedir. Böylece projenin gecikmesi ya da maliyetlerin aşırı yükselmesi gibi sorunların önüne geçmek mümkün hale gelir.

Bir inşaat projesi, henüz daha tasarım aşamasındayken bütçe ve program açısından dikkatli bir şekilde hazırlanmalıdır. Projenin tasarım aşamasında şantiye takip programı konusunda karar alınırsa, şantiyenin ilk gününden itibaren program aktif bir şekilde kullanılabilir. Eğer iyi bir şantiye takip programı tercihi yapılmamışsa, öngörülemeyen sorunlardan dolayı proje riske girebilir. Bu bakış açısıyla bakıldığında, şantiye takip programları sadece firmaya para ve zaman kazandırma açısından değil, ileride ortaya çıkabilecek problemleri önceden belirlemek açısından da çok önemlidir.

Şantiye takip hizmetlerinde temel hedefler planlama ve organizasyon yapabilmedir. Şantiye yönetimi planlar, fonksiyonlar, süreçler, kaynakların tahsis edilmesi ve bütçeler üzerinden gerçekleştirilir. Bu yüzden şantiye takip programları, tüm bu süreçlerin planlamasını ve organizasyonunu yapar.

Şantiye Takip Programları İle Yapılabilecekler

 • Çalışanlara iş emirleri atanabilmektedir.
 • Belirli süreçler, o süreçleri takip etmesi gereken ekiplerle paylaştırılabilir.
 • Giderler izlenebilir.
 • Şantiye için gereken malzemelerin talepleri kontrol edilebilir.
 • İhaleler takip edilebilir.
 • Verilen teklifler düzen altında tutulabilir.
 • Personeller arasında puantaj takibi sağlanabilir.
 • Depo durumları gözlemlenebilir.
 • Hakedişler anlık olarak takip edilebilir.
 • Satın alma yönetimi yapar.
 • Sigorta ve demirbaş yönetmeyi kolaylaştırır.
 • İş makinelerinin ikmal durumlarını kontrol etmeyi sağlar.

Şantiye Takip Programının Faydaları

Şantiye takip programları iletişim, koordinasyon ve takım çalışması sağlanmasında oldukça etkili olmaktadır. Şantiye içerisinde belirlenmiş olan kurallar ve bu kurallara uyulmasını da sağlayarak, belirli bir standart oluşturur.

 • Operasyon maliyetlerini azaltarak, karlılığı artırır.
 • İşleyişin belirlenen yol haritası çerçevesinde ilerlemesini sağlar.
 • İşin her aşamasında detaylı raporlama sunarak, sipariş ihtiyaçlarını, üretim planını ve iş yükünü sunar.
 • Şirket kalitesini artırarak, uluslararası bir imaj yaratır.
 • Nakit akışının kontrol edilebilmesini sağlar.
 • Profesyonel bir gider yönetimi oluşturarak, bütçenin sürekli kontrol altında tutulmasına yardımcı olur.
 • Şantiye içerisindeki iletişimi güçlendirerek, iletişim eksikliğinden kaynaklanan problemlerin önüne geçilmesini sağlar.
 • Sağladığı otomasyon sayesinde, insan kaynaklı hataların önüne geçilir.
 • Total performansı yükselttiği için, iş performansının da ivme kazanmasına yardımcı olur.
 • Sürekli tekrar eden işleri ortadan kaldırarak, hem maliyetleri düşürür hem de zamandan tasarruf sağlar.
 • İşleyiş sürecinde oluşturulan dokümanları belirli bir düzen içerisinde saklayarak, yönetimini kolaylaştırır.
 • Bir projeye başlamadan önce ya da proje esnasında gereken güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlayarak, iş kazalarının da önüne geçer.
 • Üretimsel hataları minimum düzeye indirir.

Türkiye’nin en gelişmiş bulut tabanlı ERP programı DİA ile ilgili bilgi almak için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.