sahis sirketi kurmanin avantaji ve dezavantajlari nelerdir

Şahıs Şirketi Nedir, Kurmak İçin Gerekenler Nelerdir?

Yiğit Nail Çiğdem Muhasebe

Birçok insan, kendi işini kurmayı ve kendi kendisinin patronu olmayı düşünür. Şirket kurma hayalinin gerçek olabilmesi için kimileri hem tecrübe hem de sermaye birikimi yaparken, kimileri de risk alır ve direkt olarak işin içine dalar. İki senaryoda da, küçük bir şahıs şirketi kurarak yola çıkmak doğru tercih olacaktır. Bu yazımızda şahıs şirketi nedir, şahıs şirketi nasıl kurulur gibi soruların yanıtlarını ararken, şahıs şirketi kurmanın avantajları ve dezavantajları hakkında da bilgiler vermeye çalıştık.

Şahıs Şirketi Nedir?

Bireylerin kişisel olarak kurabilecekleri ve ortaklarının sınırsız sorumluluklarının olabileceği şirket yapılarına şahıs şirketi denir. Şahıs şirketi kurabilmek için tek bir kişi yeterli olsa da, az ortaklı bir yapıda da kurulabilmektedir.

Şahıs şirketlerinde ortakların onayı alınmadan ortaklık payı devri mümkün olmamaktadır. Bu yüzden şahıs şirketlerinde ortaklık devri süreçleri hiç de kolay ilerlememektedir.

Şahıs şirketleri limited ve anonim şirketlere kıyasla çok daha küçük ölçeklidir. Bu durum kurulum sürecinin de çok daha hızlı ve basit ilerlemesini sağlamaktadır.

Şahıs şirketlerinde ortaklar gerçek kişilerden oluşur ve şirketin borçlarından bu kişiler tüm mal varlıklarıyla sorumlu tutulurlar. Türk Ticaret Kanunu’na göre şahıs şirketlerinin üç farklı türü bulunmaktadır:

 • Adi şirketler
 • Kolektif şirketler
 • Komandit şirketler

Şahıs Şirketlerinde Tüzel Kişilik Bulunabilir Mi?

Şahıs şirketlerinde tüzel kişilik bulunabilir mi sorusunu yanıtlamadan önce, tüzel kişilik nedir sorusunun yanıtına bakmamız gerekir. Tüzel kişilik, belli bir amaç ya da kazanç hedefiyle bir araya gelmiş kişi ya da mal varlıkları bütünüdür. Şahıs şirketlerinde tüzel kişilik bulunabilmektedir. Bu noktada ilk olarak hangi tipteki şahıs şirketi olunduğuna bakılması gerekmektedir. Örneğin komandit şahıs şirketlerinde ortaklardan birinin tüzel kişiliğe sahip olması mümkündür. Ancak adi şirket türünde şirket sahibinden bağımsız olamamaktadır. Bir başka deyişle şirketin gerçek bir kişi ile kurulması gerekmektedir.

Adım Adım Şahıs Şirketi Kurma

Şahıs şirketi kurabilmek için şu adımların izlenmesi gerekir:

 • İlk olarak gereken belgelerin hazırlanması ve ilgili kurumlarla paylaşılması gerekmektedir.Bu belgeler şirketi kuracak olan kişi ya da kişilerce hazırlanabileceği gibi, bir muhasebeciye ya da mali müşavire vekalet vererek de hazırlatılabilmektedir.
 • Tüm belgelerin eksiksiz bir biçimde teslim edilmesi halinde ortalama 2 iş günü içerisinde şirket açma işlemleri tamamlanmaktadır.
 • Ardından ilgili vergi dairesinin gerçekleştireceği yoklama sürecini tamamlamak gerekir.
 • Yoklama sürecinden sonra sıra, yazar kasa levhası ve vergi levhası almaya gelir.
 • Daha sonra aşağıda yer alan başvuruları gerçekleştirmek mümkün hale gelir:
 • Fatura
 • İrsaliye
 • Gider pusulası
 • E-imza
 • E-fatura
 • Yukarıda yer alan adımların tamamlanmasının ardından, sicil gazetesine ilan vererek ilgili ticaret odası kaydı gerçekleştirilmelidir.
 • Son olarak SGK ve Bağ-Kur başvuruları da yapılarak süreç tamamlanır.

Şahıs Şirketi Kurmak İçin Gereken Evraklar

 • Başvuru formu (Başvuru formunu internet üzerinden temin etmek mümkündür. Formda yer alan bilgilerin eksiksiz biçimde doldurulması çok önemlidir.)
 • Şirketi kuracak kişinin 2 adet vesikalık fotoğrafı
 • 2 adet ikametgah belgesi, kira kontratı veya tapu fotokopisi
 • Şirketi kuracak kişinin 2 adet nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Noterden alınması gereken 2 adet imza beyannamesi

NOT: Eğer şirketi kuracak kişi değil de bir muhasebeci veya mali müşavir bu süreci yürütecekse, yukarıda yer alan belgelere ek olarak vekalet ve imza beyannamesi de gerekmektedir.

Şahıs Şirketi Kurmanın Avantajları

 • Bütün yetkilerin kurucuda veya ortaklarda olması nedeniyle, karar verme süreçleri çok daha hızlı ilerlemektedir.
 • Diğer şirket türlerine nazaran kurulumu oldukça kolaydır. Evrakların teslim edilmesini takiben 2 iş günü içerisinde şirket açılmış olur.
 • Kuruluş sürecinde masraflar az olur.
 • Muhasebeciye ya da mali müşavire ödenecek ücretler, diğer şirket tiplerine göre çok daha düşük olur.
 • Şahıs şirketlerinde gelire göre kademeli bir vergi sistemi bulunmaktadır. İlk dönemlerde yüksek gelir elde etme ihtimalinin olmadığı bir şirket kuruluyor ise, şahıs şirketi kurmak oldukça mantıklı bir eylemdir. Ancak gelirlerin artmasıyla beraber, şirket türünü değiştirmek gerekebilmektedir.
 • Yeni bir sektöre giriş yapan ve risk aldığını düşünen girişimciler için şahıs şirketi kurmak oldukça mantıklıdır. Çünkü şahıs şirketlerini kapatmak, kurmak gibi kolaydır. 2 gün içerisinde kurulabilen şahıs şirketleri, 1 gün içerisinde kapatılabilmektedir. Diğer şirket tiplerinde kapatma süreçleri 1 yıla kadar uzayabilmektedir.
 • Şahıs şirketleri az sayıda ortakla da kurulabilmektedir. Bir ortağın şirket bünyesinden ayrılmak istemesi halinde, diğer ortakların buna onay vermesi gerekir. Şirketin borçları bütün ortakların sorumluluğu altındadır. Bu yüzden az da olsa ortaklı yapı, işlerin yolunda gitmemesi halinde belli bir güvence sağlamaktadır.

Şahıs Şirketi Kurmanın Dezavantajları

 • Şahıs şirketlerinde gelire göre vergi oranının artıyor olmasını avantajlar bölümüne yazmıştık. Ancak bu durum aynı zamanda bir dezavantajdır. Çünkü şirketin gelirlerinin yüksek oranda artış göstermesi, beraberinde ciddi bir vergi artışı anlamına gelmektedir. Özetle, şahıs şirketlerine uygulanan kademeli vergi sistemi, kimileri için avantaj olabilirken, kimileri için de dezavantajdır.
 • Şahıs şirketlerinin gelirleri genellikle diğer şirketlere göre daha düşüktür. Bu durum bankaların gözünde şahıs şirketlerinin daha düşük itibara sahip olmasına neden olur. Hal böyle olunca bir limited şirketin, kredi ya da sanal POS onayı alması çok daha kolayken, şahıs şirketleri için daha zordur. E-ticaret faaliyeti göstermek amacıyla kurulan şahıs şirketlerinin sanal POS onayı alması çok önemlidir.

Şahıs Şirketleri E-Ticaret Yapabilir Mi?

Bir şahıs şirketinin borsa ve bankacılık dışındaki tüm sektörlerde faaliyet göstermesi mümkündür. Bir e-ticaret sitesi kurmak isteyen girişimciler için şahıs şirketi kurmak oldukça mantıklıdır. Şirket kurulduktan sonra bankalara başvurarak sanal POS alınabilir. Daha sonra e-ticaret sitesi üzerinden kredi kartı ile ürün satışına başlanabilir.