dia proje yonetimi nedir

Proje Yönetimi Yazılımı Nedir?

Gözde Sünbül ERP

Proje verilen bir hedefe, belirlenen süre içinde, verimli ve uygun bir şekilde ulaşabilmesi için iş gücü, malzeme vb. kaynakların yönetimi, tahsisi ve zamanlama sürecini kapsamaktadır. 

Proje yönetimi ise kaynakların etkin kullanılması, belirtilen takvimlerde yürütülmesi ve tamamlanması sürecidir. Firmalar proje yönetimi yazılımları ile organizasyon ve planlamalarını yapabilirler.

Proje Yönetimi Yazılımının Avantajları?

Proje yönetimi yazılımları ile firmalar tahminleme ve planlama, zamanlama, maliyet kontrolü ve bütçe yönetimi, kaynak ayırma gibi tüm alanlarda yapılan çalışmalarda düzenli organizasyonlar yapabilir. Proje Yönetimi Yazılımı ile projenin fikir aşamasından son aşamasına kadar devam eden tüm süreçlerin en uygulanabilir planlarını oluşturabilirsiniz.

DİAnın modüller yapısı sayesinde DİA Proje Yönetimi Yazılımı ile bütünleşik olarak tam ve sürekli bir proje yönetimi planı oluşturabilirsiniz.

DİA Proje Yönetimi Yazılımı ile proje hazırlık aşamalarında talep ve teklif yönetimini  kullanabilirsiniz. Proje içerisinde tedarik edilecek veya siparişe alınacak stokun en etkin biçimde yönetimini sağlayabilirsiniz.

Sipariş planlamaları projelere göre yapılabilir. Sevkiyat ve malzeme hareketlerini  projelerinizde detaylı olarak analiz edebilirsiniz. Müşterinize farklı farklı projeler için sevk edilmiş ürünlerin detaylı ve pratik bir şekilde takibini sağlayabilirsiniz.

Müşteri ve tedarikçiler ile olan finansal süreçlerin tümünü projelere göre bakiye kontrollerini sağlayabilirsiniz. Bu sayede proje bazlı tahsilat ve ödeme ( Kasa, Banka, Çek-Senet, Cari Hesap Fişleri …) planlamalarını hızlıca yapabilirsiniz.

DİA ile işletmenizin gider yönetimi içerisinde yer alan Personel ve Demirbaş giderlerinizi projeler üzerinde izleyerek gerçek proje karlılığına ulaşabilirsiniz.

Proje özeti olarak gelir-gider ve kar-zarar dengelerini tek tuşla analiz edebilirsiniz.

Sağlıklı bir proje takibi için vazgeçilmez olan bilginin takip edilmesi, diğer departmanlara doğru bilgi aktarılması ve işin takip edilmesi aşamalarıdır. DİA Proje Yönetimi Yazılımı ile bütünleşik olarak DİA CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) ve Görev Takip Sistemiyle yapılacak projelerde görev atamaları tanımlayabilir, kişilerin çalışmalarını kontrol edilebilir, potansiyel müşterilere özel projeler oluşturabilirsiniz. 

Proje süresince ve sonrasında olabilecek Servis Gelirleri ve Hizmet Randevu takiplerini de tam proje yönetimi sağlayabilmek üzere DİA Proje Yönetim Yazılımı içerisinde bulacaksınız.