personel yonetim programi nedir

Personel Yönetim Programı Nedir?

Editör Muhasebe

İşletmeler öncelikle, toplumun sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak hizmetleri üretip pazarlamak üzere faaliyette bulunurlar. İnsan ve organizasyon kaynağını uygun bir şekilde kullanarak bazı amaçları gerçekleştirebilmeyi hedeflerler. Aynı zamanda işletmeler bu amaçlarına ulaşabilmek için, işletmede çalışan insanları bu amaçları gerçekleştirme doğrultusunda harekete geçirme zorunluluğundadır. Çünkü tüm örgütlerde etkinliğin gerçekleşmesinin ana koşulu, insan gücünü amaçlar doğrultusunda davranışa yöneltebilme ve ondan iyi bir verim alabilmeyi gerçekleştirebilmedir. İşletme yönetiminin hareket noktası insandır.

Personel Takibi Nedir?

İşletmelerde, üretimden pazarlamaya kadar yapılan tüm çalışmaların etkinliği ve verimliliği, çalışan personelin özelliklerine bağlıdır. İşletmenin amacına ulaşması için gerekli iş ve faaliyetler; iş bölümü, uzmanlık, yetki ve sorumluluk bakımından çeşitli görevler şeklinde planlanmaktadır. Böylece görev alan personelin verimli ve uyumlu biçimde çalışmasını sağlayan, işletmenin amaçlarına varılmasını kolaylaştıran eylem ve uğraşlar olan personel yönetiminin temel amacı da iş gücü kaynağının analiz edilip geliştirilmesidir.

Fakat, bu amaçlar gerçekleştirilirken bireysel amaçlar ve personelin beklentileri göz önünde bulundurulmalıdır. Personel yönetimi, çalışanların yeteneklerinden en iyi düzeyde yararlanmayı planlarken, diğer bir yandan çalışanların işletmeyle bütünleşmesine, mutluluk duymasına yönelik önlem ve uygulamaları da birlikte getirmelidir. İşletmelerin yönetim sorunları günümüzde çok önemlidir. İşletmeler zorlu şartlar altında mükemmel kararlar almak ve bu kararları çabuk ve etkin şekilde uygulamak durumundadırlar. İşletmede çalışan bireyin tüm sorunlarını teknik açıdan ele alıp çözümleyen personel yönetimi işletmeyi başarıya ulaştırmada personelin sağlanması, yetiştirilmesi, maddi açıdan tatmini, sağlık ve korunmasının temin edilmesi gibi işlevleri üstlenmektedir.

Personel yönetimiyle personelin yürüteceği işin asgari şart ve gereklerine uygunluğu sağlanmakta, çalışanların değerlendirilmesi ve güdülenmesi yoluyla maksimum faydayı verecek duruma gelmeleri için uğraşılmaktadır. İyi üretimin iyi personelle sağlanması çağdaş işletmecilik ve yönetim anlayışının benimsediği temel bir amaç haline gelmiştir. Personel yönetimi sürecinde, çalışanlarla ilişkiler geliştirici ve iş birliğine dayalı, problem çözümünde iş görenlerin katılımına başvuran biçimde, çalışanlara odaklanılmalıdır. Bu yüzden, işletmelerin başarılı örgütsel yaşam evreleri geçirmelerinin, insanın artan önemini dikkate alınması şartına bağlı olduğu görülmektedir. Örgüte ait maddi ve beşeri kaynakların etkin bir biçimde planlanması, organize edilmesi, yönlendirilmesi ve kontrol edilmesi yoluyla belirlenen örgüt amaçlarının gerçekleştirilmesi olarak tanımlanan yönetim, bir faaliyetler grubudur. Bu yönetim grubu gelişen ve büyüyen teknoloji kapsamında artık bilgisayar destekli yazılımlar ile yapılabilmektedir. 

Personel Yönetim Programı (Personel Takip Programı)

Yönetici, personel ve müşteri arasındaki bilgi akışını en düzgün şekilde tek bir yerde toplayan sisteme personel yönetim programı denir. Personel takip programı olarak da bilinen bu program, zamandan tasarruf sağlayarak iş sürecini hızlı ve verimli bir şekilde yöneten yazılımdır. Personel takip programına kayıtlı veriler sağlıklı bir şekilde doğru verilerdir. Bununla birlikte yönetici, personel ve müşteri arasındaki bilgi akışının güvenliği ve doğruluğu sağlanır.

Programın temel görevi personel takibini sağlamaktır. İşletmede görev alan personeller kullanılan program sayesinde 7/24 yönetici tarafından takip edilip kontrol edilebilir.

Personel takip programı sayesinde işletmelerin güvenli ve verimli çalışmalar gerçekleştirmesi amaçlanmaktadır. Yöneticiler, işletme içerisinde personel takip programını personellerin giriş – çıkış saatlerini kontrol etmek için kullanılmaktadır. Personel takip programının adından da anlaşılacağı üzere yönetici ve personel arasındaki işlemler kontrollü şekilde ilerler.

Program sadece personellerin giriş çıkış saatini kayıt etmekle sınırlı değildir. Takip programıyla giriş çıkış saatlerinin kontrolünden çok daha fazla işlemler yapılabilir. Çalışan sayısı fazla olan işletmelerde personel kontrolü çeşitli zorluklar çıkarabilir. Çok sayıda personele sahip işletmeler, tüm personelin giriş çıkış saatleriyle birlikte bazı bilgilere doğru bir şekilde ulaşmak ister.

Personel yönetimi programının kullanımı özellikle fabrika, plaza gibi çok sayıda çalışanın olduğu iş yerleridir. Bu yazılım sayesinde, personellerin kayıtları rahatlıkla tutulabilir.

Personel Yönetim Programı Özellikleri

Şirketler, çalışanların faaliyetlerini düzenlemek ya da bu gibi amaçlarla özellikle mesai saatleri içinde çalışanlarının faaliyetlerini takip etmek için çeşitli girişimler denemiştir. Personel takip programı işverenler ve işçiler için doğru denetimlerin yapılması ve saptanması için çok önemlidir.

Her geçen gün kullanımı artan bu uygulamalar için kullanıcıların memnuniyeti ise son derece yüksektir. İşverenler ve çalışanları arasında elbette ki bir takip ve düzen mekanizması olmak zorunda. Çalışma düzeninin sağlanması, personel arası dengenin sağlanması, personele verilen iş yükünün kapasitesine uygun ve müşterinin beklentilerini karşılayacak düzende olması için personelin günlük rutin iş takibinin yapılması çok önemlidir.

Bu yüzden şirketler, çalışanların doğru zamanda doğru şeyi yapmalarını sağlamak ve bu bilinç ile hareket etmelerini sağlamak adına bu uygulamayı kullanmaktadırlar. Yalnızca sayıca fazla çalışanı olan işletmeler değil; küçük ölçekli işletmelerin de personel takip yazılımı kullanması çalışma düzeninin verimli şekilde sağlanmasına olanak verir.

Küçük ölçekli işletmelerde personelin çalışma düzeni, süreç içerisindeki verimliliği, verilen hizmetin sağlandığı müşterinin süreçten memnun kalıp kalmadığı gibi konular program aracılığıyla objektif ve hassas bir şekilde uygulanabilir. Süreci daha iyi yönetmek ve kişisel iş yüklerini belirginleştirmek adına verilere göre çalışma düzeninde değişiklikler yapılabilir. Sayıca fazla personele sahip işletmelerde ise elbette bu takip çok daha zor ve hataya açık bir süreç olabilecek iken, personel takip programı ile oldukça düzenli bir şekilde bu işlem yapılabilir. 

Personel Yönetim Programının Avantajları

Personel yönetim programıyla sadece personellerin giriş çıkış bilgileri kontrol edilmez. Artık geliştirilen sistem sayesinde farklı işlemler de yapılabiliyor. Öncelikle, personellerin giriş çıkış saatleri kaydedilir ve böylece giriş çıkış saatleri denetlenerek personel içi disiplin sağlanabilir. Personellerin maaş ve avans bilgileri kaydedilebilir. Böylelikle, personel giderleri takip edilmiş olur. Personellerin izin ve çalışma saatleri kaydedilerek, personellerle ilgili iş disiplin süreçleri kontrol altında tutulur. Personellere yeni iş ve görev ataması yapılabilir. İşle ilgili tüm faaliyet süreçleri kolayca takip edilebilir.

Öte yandan, personellerin çalışma verimlilikleri için gerekli raporlar oluşturulabilir. Sistem üzerinde belirlenen aralıklarda ve belirlenen detaylarda rapor hazırlanabilir. Böylece, bütün raporlama süreci, basit ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilir. Sistem üzerinde veriler aktarılıp yedeklenebilir. Personellerin yürüttüğü iş ile ilgili tüm faaliyetleri izlenebilir ve bunlarla ilgili raporlama yapılabilir. Müşteri ve işlerle ilgili tüm süreçler kaydedilip iş faaliyet süreçleri kolayca takip edilebilir. Personelinizle ilgili tüm bilgileri SSL sertifikaları ile depolamak oldukça basittir. Şirket dışı kişilerin, program üzerinden gerekli izinler verilerek gerekli bilgilerin aktarımı sağlanabilir.

Tüm bu özellikleri personel yönetimi yazılım sistemiyle yapmak mümkün. İş faaliyetlerinizde ve personel faaliyetlerinizde size yardımcı olacak bu yazılıma uygun fiyatlardan ulaşabilirsiniz. Şirketinizdeki tüm personelleri tek bir ekrandan kolaca takip edebilirsiniz. Gereken raporlamaları yaparak daha düzenli ve sağlıklı şekilde işletmenizi yönetebilirsiniz. Şirketinizin başarılı bir şekilde hizmet vermesini sağlayabilirsiniz. Personelinize istediğiniz atamaları yaparak görev dağılımını sınıflandırabilirsiniz. İşletmenizi çağa uygun ve teknolojinin avantajlarından yararlanarak işletebilirsiniz. 

Personel takip programı avantajlarından hem işletme hem de personel faydalanmış oluyor. Personelin bütün bilgileriyle birlikte bir raporlama oluşturup iş verimliliğini kolayca takip edebilirsiniz. Kısa bir araştırmayla işletmenize en uygun personel takip programı yazılımını bulabilirsiniz.

DİA Personel Yönetimi ile, personel devam takip kontrol cihazı yönetimi ve günlük personel puantaj hesabı işlemleri bulut teknolojisi farkıyla yapılabilir. Bilgi almak için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.