Kur Farkı Faturası

Kur Farkı Faturası Nedir? Muhasebe Kaydı Nasıl Yapılır?

Yiğit Nail Çiğdem Muhasebe

Kur farkı faturası basitçe, iki taraflı bir ticari faaliyetin tahsilat günü geldiğinde fatura tarihi ile tahsilat tarihi arasındaki kur farkının, lehine olan tarafa fatura edilmesidir. Peki, kur farkı faturası KDV oranı kaçtır? Kur farkı faturası muhasebe kaydı nasıl yapılır?

Kur Nedir?

Kur farkı hakkında konuşabilmek için öncelikle kur kelimesinin anlamını iyi bilmemiz gerekir. Kur, iki ülkenin para birimleri arasındaki farka ya da bir başka ifadeyle yabancı bir para biriminin yerel para cinsinden değerine verilen isimdir.

Kur Farkı Faturası Nedir?

Hazırlanan faturaların tutarlarının tahsil zamanı gelince, fatura tarihi ile tahsilat tarihi arasında bir kur farkı oluşabilir. Oluşan kur farkı iki taraftan hangisinin lehine sonuç doğuruyorsa, o tarafa kur farkı faturası kesilir. Yani kur farkından dolayı ortaya çıkan ek tutarın fatura edilmesi olarak tanımlanabilir.

Hangi Durumlarda Kur Farkı Faturası Kesilmeli

Ülkeler genellikle dalgalı kur sistemi uygularlar. Ancak ekonomik istikrarsızlıkların yoğunlaştığı ülkeler sabit kur sistemine geçebilirler. Dalgalı kur sistemi beraberinde satış tarihi ile ödeme tarihi arasında kur farklılıkları getirebilmektedir. Yani döviz üzerinden yapılan bir satışta, ödenecek döviz miktarı aynı iken, yerli para birimi cinsinden değişimler olabilir. İşletmeler özellikle geçici vergi dönemi gibi süreçlerde kur farklılıklarından kaynaklı olarak problemler yaşayabilirler.

Döviz üzerinden borçlarını veya alacaklarını değerlendiren işletmeler, geçici vergi dönemlerinde fatura düzenlemektense, tahsilat esnasında fatura düzenlemeyi sık sık tercih ederler. Öte yandan Vergi Usul Kanunu 215. madde ile kayıt ve belgelerde Türk para birimi kullanmak zorunlu kılınmıştır. Ancak, yabancı para birimine göre fatura düzenlenmesi gerektiğinde, TL karşılığını göstererek faturayı düzenlemek de mümkün. İşte böyle durumlarda sonradan kur farkı faturası kesmek gerekebilir.

Yabancı para birimleri üzerinden hazırlanan faturalarda yer alan döviz tutarları, Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden hesaplanarak TL cinsinden deftere kaydedilir. Hazırlanan fatura tutarının tahsil günü gelince, eğer fatura tarihi ile tahsilat tarihi arasında oluşmuş bir kur farkı bulunuyorsa, taraflardan kur farkının lehine olan tara fatura kesilir.

Kur Farkı Faturası Zorunlu mu?

Kur farkı faturası düzenlemek zorunludur. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde, lehine kur farkı doğan alıcı ve satıcılar için kur farklarıyla ilgili fatura düzenlenmesinin gerekli olduğu belirtilmiştir.

Kur Farkı Faturası Neden Düzenlenir?

Kur farkı faturası düzenlenmesinin temel nedeni, şirket defterlerinde TL bakiyeyi kapatabilmektir. Yani kısaca açıklamak gerekir ise, dövizli veya dövize endeksli işlemlerin ödemesinin ardından TL bakiye kalırsa, söz konusu bakiyenin kur farkı faturası kesimiyle kapatılması gerekmektedir.

Kur Farkı Faturası Nasıl Hazırlanır?

Özünde kur farkı faturası ile diğer faturalar arasında şeklen bir farklılık bulunmaz. Ancak kur farkı faturası düzenlerken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır:

  • Kur farkı faturası kesinlikle TL türünden hazırlanmalıdır.
  • KDV hesabı kur farkına göre yapılmalı ve yazılır.
  • “Kur farkı faturası” ibaresinin açıklama bölümünde yer alması gerekir.
  • Eğer karşı taraf e-fatura mükellefi ise, kur farkı faturasının da dijital ortamda hazırlanması gerekmektedir.

Kur Farkı Faturası Nasıl Hesaplanır?

Kur farkı faturası hesaplanırken, kur farkı ile birlikte KDV’de eksi olarak hesaba katılır. Kur farkı faturası hesaplama ile ilgili bir örnek vererek, konuyu daha net anlatabiliriz. Bir ticari faaliyette fatura tutarını 4.000 ABD Doları, kuru da 10 TL olarak ele alalım. Tahsilat gününde ise kur 10,52 olmuş olsun. Bu noktada fatura tutarı 4.000 x 10 = 40.000 TL olur. Ancak değişen kurlardan kaynaklı olarak ödeme hesabı ise 4.000 x 10,52 = 42.080 TL olmaktadır. İşte böyle bir durumda tahsilat yapan taraf kur farkından kaynaklı olarak 2.080 TL gibi bir gelir elde eder. Bu yüzden satıcının 42.080 – 40.000 = 2.080 TL tutarında bir kur farkı faturası düzenlemesi gerekmektedir.

Kur Farkı Faturası Muhasebe Kaydı

Hesap döneminin kapanmasıyla birlikte tahsilatı yapılan ihracat tutarlarından dolayı oluşan kur farkı gelirlerinin 646 numaralı Kambiyo Karları hesabına, kur değişimlerinden kaynaklı zararların da 656 numaralı Kambiyo Zararları hesabına kaydedilir.

Muhasebe yazılımları alanında Türkiye’nin en gelişmiş bulut tabanlı yazılımı DİA hakkında bilgi almak için aşağıda yer alan formu doldurun, sizi arayalım!