KOSGEB Teşvik ve Kredileriyle Makine ve Teçhizat Alımı - 2020

KOSGEB Teşvik ve Kredileriyle Makine ve Teçhizat Alımı – 2020

Gözde Sünbül Girişimcilik

KOSGEB tarafından makine teçhizat kapsamında verilen hibe ve kredilerden yararlanabilmek için firmaların bu programın yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

İşletmelerin KOSGEB desteklerden yararlanabilmesi için genel olarak:

– KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerde yer almaları ve

– KOSGEB Bilgi Beyannameleri’nin güncel olması, (yeni kurulmuş işletmeler hariç bir önceki mali yıl verileri GİB’den temin edilebilir olması) gereklidir.

Makine ve Teçhizat Alımı için; işletmenizin özelliklerine bağlı olarak farklı teşvik ve kredilerden faydalanabilirsiniz:

KOBİ Finansman Destek Programı

 • Bu programda işletmelerin bankalardan uygun koşullarda kredi temin edebilmeleri için faiz/kar payı tutarları desteklenir.
 • Bu destekten yararlanabilmek için KOSGEB’in yukarıda belirtmiş olduğumuz genel şartlarına ek olarak; işletmelerin programda tanımlanmış işletme türlerinden (girişimci, stratejik, öncelikli sektörlerdeki işletmeler) birinde yer alması gerekmektedir.
 • İşletmeler destekten 3 yıl süreyle yararlanabilir. 3 yıldan sonra yeniden başvurabilirler.
 • Vade: 12,18, 24, 30 ve 36 aydır.
 • Kredi üst limiti;
 • Girişimci İşletmelerde 50.000 TL (girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda 70.000 TL),
 • Stratejik ve öncelikli sektörlerdeki işletmelerde 500.000 TL’dir. 

Yeni Girişimci Programı

2.1) İleri Girişimci Programı: 

İhracat yapabilecek, daha fazla istihdam oluşturabilecek, marka ortaya çıkarabilecek, yenilikçi ve teknolojik altyapıya sahip sektörlerde yer alan girişimler.

2.2) Geleneksel Girişimci Programı: 

İleri Girişimci Programı’na dahil olan işletmelerin dışında kalan ve KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerde faaliyet gösteren girişimler.

 • Girişiminizin İleri Girişimci kapsamında olup olmadığını öğrenmek için listeye göz atabilirsiniz. Eğer girişiminizin faaliyet konusu listede yer almıyorsa sadece Geleneksel Girişimci Programı’na başvurabilirsiniz. Ancak Geleneksel Girişimci Programı’nda makine teçhizat desteği verilmemektedir.
 • Başvuru öncesinde, online olarak gerçekleşen (İleri Girişimci ya da Geleneksel Girişimci) eğitimlerine katılmanız zorunludur. (Eğitimi tamamlamadan işletme kurmanız durumunda Yeni Girişimci Destek Programına katılamazsanız.)
 • Adi ortaklıklar bu programdan destek alamazlar.
 • Eğitimi almış kişinin şirket ortaklık payının en az %50 olması ve başka bir işletmede SGK kaydının olmaması (başka bir kurumda çalışmıyor olması) gerekmektedir.
 • Girişimcilik eğitimini ve şirket kurulumunu tamamladıktan sonra online olarak KOSGEB veritabanına kayıt yaptırabilirsiniz.
 • İleri Girişimci Programı’na kabul edilen işletme için makine teçhizat ve yazılım desteği, işletmenin teknolojik seviyesine göre değişmektedir:
 • Düşük, orta-düşük teknoloji düzeyinde ise 100.000 TL’ye kadar,
 • Orta-yüksek teknoloji düzeyinde ise 200.000 TL’ye kadar,
 • Yüksek teknoloji düzeyinde ise 300.000 TL’ye kadar geri ödemesiz makine, teçhizat ve yazılım desteği sağlanabilir.
 • Örneğin; bir işletmeye KDV hariç 100.000 TL tutarında bir makine desteği verilme kararı verildiyse:
  İşletmenin alacağı destek tutarı 100.000 TL’nin %75’i olan 75.000 TL’dir.

Eğer bu makine yerli malı belgesine sahipse %90 oranında hesaplanarak 90.000 TL destek alır.

 • Destek ödemesi yapılabilmesi için öncelikle işletmenin makine alımını, işletme kuruluşundan birinci yılı sonuna kadar gerçekleştirmiş olması gerekir.
 • Programdan faydalanan işletmeler, KOSGEB tarafından online olarak ya da yerinde ziyaret edilerek gözlemlenir.

İŞGEM (İş Geliştirme Merkezi) – TEKMER (Teknoloji Geliştirme Merkezi) Programı

 • Bu destek; enerji, yenilenebilir enerji, havacılık, savunma, ilaç, tıbbi cihaz, medikal, biyoteknoloji, nanoteknoloji, genetik, robotik, makine, elektrik, elektronik, kimya, bilgi ve iletişim teknolojileri, yazılım, dijitalleşme, yapay zekâ ve benzeri konular için ve İŞGEM’in veya TEKMER’in bünyesinde yer alan işletmelerin tasarım, ürün geliştirme ve üretim faaliyetlerini gerçekleştirmelerine yöneliktir.
 • Destek programı süresi içinde girişimcilerin ve işletmelerin ortak kullanımına yönelik satın alınan makine-teçhizat giderleri ile yazılım lisans bedeli veya zaman sınırlı lisans kullanım bedelinin % 75’i için 500.000 TL’ye kadar geri ödemesiz ve 1.000.000 TL’ye kadar geri ödemeli destek sağlanır. Yine makine, teçhizat ve yazılımın yerli olması durumunda destek oranına %15 eklenir.
 • Geri ödemeli desteklerde, programın tamamlanma tarihinden itibaren 12 ayı ödemesiz olmak üzere, 4’er aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte yapılır.
 • Bu desteğe başvuru yapacak kurucuların destek programı süresindeki ortaklık payı toplamı en az %50 olmalıdır.
 • Kurul tarafından reddedilen başvuru için tekrar başvuru yapılamaz.
 • Bu destek kapsamında satın alınacak makine-teçhizat ve yazılımın yeni olması gereklidir.
 • İŞGEM – TEKMER desteği kapsamında ayrıca; personel giderleri, organizasyon ve tanıtım, eğitim ve danışmanlık destekleri de verilir.

%100 yerli ticari yazılımımız DİA’yı stok yönetiminden e-ticarete, muhasebeden restoran yönetimine tüm süreçlerinizi firmanıza ve sektörünüze özel ihtiyaçlarınızı göz önünde bulundurarak tasarladık.  DİA’yı hemen denemek için formu doldurun, sizi arayalım.