kosgeb kobigel kobi gelisim destek programi

KOSGEB KOBİGEL 2019 Proje Destekleri

Gözde Sünbül Girişimcilik

KOSGEB 2019 KOBİGEL Proje Destekleri için Son Başvuru Tarihi 2 Mayıs 2019!

KOBİGEL KOBİ Gelişim Destek Programının Amacı Nedir?

İmalat sanayi sektöründe dijitalleşme sürecine katkı sağlayabilecek yerli teknoloji geliştiricisi KOBİ’lerin desteklenerek, hızlı ve sürdürülebilir ekonomik büyüme için modern imalat ve bilişim teknolojilerinin desteği ile verimlilik ve yüksek katma değer odaklı imalat sanayi yapısının oluşturulması hedeflenmektedir.

Akıllı dijital teknolojilerle imalat sanayinde verimi artırırken, stok masraflarını ve hataları en aza indirme hedefini taşımaktadır. KOBİGEL Destek Programı ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ulusal ve uluslararası ekonomideki etkinliklerini artırmayı hedefleyerek, rekabet güçlerinin geliştirilmesini ve sağladıkları katma değerin yükselmesi de amaçlanmaktadır.

Türkiye ekonomisi için bu gibi projelerin başarıyla gerçekleştirilmesi ve yetkin teknoloji geliştiricisi KOBİ’lerin desteklenmesi, üretim süreçlerinde hız ve verimlilik artırırken ülke ekonomimize de katkı sağlayacaktır.

KOBİGEL KOBİ Gelişim Destek Programına Başvuru Yapabilecek Proje Teklif  Çağrıları Nelerdir?

Yerli teknoloji geliştiricisi KOBİ’ler KOBİGEL KOBİ Gelişim Destek Programına aşağıdaki konularda hazırladıkları çalışmalarla başvurularını yapabilirler.

 1. Akıllı imalat sistemlerinin kullanılması ve yaygınlaştırılması sağlayan sistemlerin oluşturulması.
 2. Akıllı sistem teknolojilerinin kolay erişilebilir olmasını sağlamak.
 3. Mevcut ürün veya yazılım çalışmalarında tasarımsal iyileştirmelerin yapılmasını sağlamak.
 4. Farklı teknolojilerle entegrasyon yapılmasını sağlamak.
 5. Sektörel ihtiyaçlara uyarlayarak modül ekleme, işlev optimizasyonu vb. iyileştirmelerin geliştirilmesi ve geliştirilen bu ürün veya yazılımların ticarileştirilmesi sağlayan ürün ve yazılım çalışmaları ile ilgili projelerini sunabilirler.

KOBİGEL KOBİ Gelişim Destek Programına Başvuru Yapılabilecek Proje Konu Başlıkları Nelerdir?

Dijital teknoloji geliştiren KOBİ’lerin KOBİGEL Gelişim Destek Programına sunabilecekleri projelerde aşağıdaki konulardan birini veya birkaçını üretim süreçlerine ve ilişkili süreçlerine uygulamaları gerekmektedir.

 1. Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı
 2. İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti
 3. İmalat Sanayinde Otonom Robot Teknolojileri
 4. İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri
 5. Yapay Zekaya ile Geliştirilmiş Akıllı Fabrika Sistemleri
 6. İmalat Sanayinde Siber Güvenlik Sistemleri

KOBİGEL KOBİ Gelişim Destek Programına Yapılan Teklif Çağrısının Amacı Nedir?

Proje teklif çağrısının amacı; imalat sanayi sektöründe dijitalleşme için yerli imkanlardan faydalanılmasını sağlamak ve imalat sanayinde yer alan KOBİ’lerin yerli imkanları kullanan teknoloji geliştiricilerle beraber akıllı ve otonom sistemlerin oluşturulmasında katkıda bulunmaktır.

KOBİGEL KOBİ Gelişim Destek Programı Proje Teklif Çağrısı Kapsamı Nedir?

2019-01 Proje Teklif Çağrısı Kapsamı: Teknoloji geliştiricisi KOBİ’ler, proje teklif çağrısında yer alan 6 dijital teknolojiden birini veya birkaçını entegre ederek  yeni ürün veya yazılım geliştirmek ve bu ürün gruplarıyla ilişkili faaliyet kapasitelerini artırmaya yönelik hazırlanacak projeleri kapsamaktadır.

2019-02 Proje Teklif Çağrısı Kapsamı: İmalat sanayi sektöründeki KOBİ’ler, imalat sanayi sektörüyle ilişkili 6 dijital teknolojiden biri veya birkaçını birlikte üretim ve ilişkili iş süreçlerine uyarlayarak hazırladıkları projeleri kapsamaktadır.

Bu kapsamlara göre hazırlanacak projelerin başvuruları, KOSGEB tarafından belirlenen değerlendirme kriterlerine göre puanlanacak ve puan sıralamasına göre bütçe imkanları dahilinde desteklenmesi mümkün olan sayıdaki başvuru desteklenecektir. Başvuru yapılmış olması işletmeye herhangi bir hak doğurmayacaktır.

KOBİGEL KOBİ Gelişim Destek Programına Verilecek Destek Miktarları Nelerdir?

KOBİGEL KOBİ Gelişim Destek Programının destek oranı %60’tır.

2019.01 Proje teklif çağrısı için kapsamında işletme başına 300.000 TL’ye kadar geri ödemesiz, 350.000TL’ye  kadar geri ödemeli (teminat veya Kredi Garanti Fonu karşılığı) olmak üzere toplam 650.000TL’ye kadar destek verilebileceğini KOSGEB duyurdu.

2019.02 Proje teklif çağrısı için kapsamında işletme başına 700.000 TL’ye kadar geri ödemesiz, 700.000TL’ye  kadar geri ödemeli (teminat veya Kredi Garanti Fonu karşılığı) olmak üzere toplam 1.000.000 TL’ye kadar destek verilebileceğini KOSGEB duyurdu.

Proje çağrılarının toplam bütçesi; 2019-01 çağrısı için 100 Milyon TL, 2019-02 çağrısı için 150 Milyon TL olmak üzere toplam 250 Milyon TL’dir.

KOSGEB KOBİGEL 2019 KOBİ Gelişim Destek Programına Başvuru Tarihleri

İşletmelerin projelerini sunabilmeleri için KOSGEB veri tabanına kayıtlı ve aktif olmaları gerekmektedir.

Proje Başvurusu: 04 Mart – 2 Mayıs 2019 (60 gün)
İlk Kontrol: 06 Mayıs – 19 Mayıs 2019 (10 iş günü)
İşletme Düzeltme (Varsa): 20 Mayıs – 24 Mayıs 2019 (5 iş günü)
Son Kontrol: 27 Mayıs – 09 Haziran 2019 (5 iş günü)
Kurul Değerlendirmesi: 20 – 03 Temmuz 2019 (1.bölüm – online değerlendirme, 10 iş günü)

22 Temmuz – 18 Ağustos 2019 (2.bölüm  – toplantılar, 17 iş günü)

Kabul Edilen Projelerin Bildirilmesi: 29 Ağustos 2019
Kurul Değerlendirme Sürecine İtiraz:    29 Ağustos – 12 Eylül 2019 (15)

 

Başvuru formlarını, mevzuatı, yürürlükte olan çağrıları, desteklenecek projeleri ve destek unsurlarını detaylı bir şekilde incelemek için aşağıdaki linke göz atabilirsiniz.

KOSGEB KOBİGEL 2019 Proje Destekleri