konkordato nedir cesitleri nelerdir

Konkordato Nedir? Ne İşe Yarar?

Yiğit Nail Çiğdem Muhasebe

Son zamanlarda sık sık duyulan konkordato, hem şirketler hem de vatandaşlar tarafından çokça merak edilen bir konu haline gelmiştir. Peki, konkordato nedir? Konkordato nasıl ilan edilir? Konkordato komiseri kimdir? Konkordato süreci nasıl işler? Konkordato veren şirketler ve konkordato ilan eden firmalar hakkında tüm merak edilenleri bu yazıda anlatmaya çalıştık.

Konkordato Nedir?

İtalyanca’dan Türkçe’ye giren konkordato kelimesi, iflas halinde olan firmaların, var olan borçlarının bir miktarını ve bu miktarın da belli taksitlerle ödenmesi şeklinde alacaklılar ile mahkeme huzurunda yapılan anlaşmadır. Bir başka deyişle firmaların borçlarının yeniden yapılandırılmasının hukuki yoludur.

Konkordato başvurusu kabul edilen firmalar, kısa bir süreliğine devlet koruması kazanmış olurlar. Konkordato ilan etmiş bir şirkete haciz işlemi uygulanamaz ve bankalar tarafından şirketin kredi borçlarının tahsili gerçekleştirilemez. Aynı zamanda ipotekler de satışa çıkarılamamaktadır.

Neden Konkordato İlan Edilir?

Konkordato, ekonomik durumu büyük oranda bozulmuş ancak çalışkanlığını, dürüstlüğünü ve iyi niyetini koruyan firmaları korumak amacıyla ilan edilir. Kooperatiflerin ve firmaların ekonomik durumunu düzeltmeyi, iflas sürecinden kurtulmasını ve alacaklıların da güvenle alacaklarını alabilmelerini sağlar.

Konkordato Çeşitleri Nelerdir? 

Konkordato kendi içerisinde dörde ayrılmaktadır. 2004 sayılı İcra İflas Kanunu 285-309 maddelerince düzenlenmiştir. Bölümleri ise şöyledir:

 • İflas sonrası (iflas içi) konkordato
 • Adi konkordato
 • Mal varlığının terki şeklinde konkordato
 • Sermaye firmaları ve kooperatiflerin uzlaşması sayesinde borcun yeniden yapılandırılması şeklindeki konkordato

Kimler Konkordato İsteyebilir?

İflas durumunda olan ya da olmayan her borçlu firma konkordato isteyebilme hakkına sahiptir. Öte yandan aynı şekilde her alacaklı da konkordato isteyebilmektedir.

Alacaklı Konkordatosu

İflas etme sürecine girmiş olan her alacaklının, borçlusu için konkordato isteme hakkı bulunmaktadır. Böylece belgelerin eksik olmaması ve şartların uygun olması halinde alacaklı için konkordato ilan edilebilir ve mal varlıkları muhafaza altına alınır. Daha sonra da borçluya, borcunu ödemesi için 1 yıllık bir süre tanınır.

Konkordato İçin Hangi Mahkemeye Gidilir?

Hem iflasa tabi olan hem de iflasa tabi olmayan borçlu firmalar için konkordato başvurusu, Asliye Ticaret Mahkemesi üzerinden yapılır.

Mühlet Süresi Ne Kadar?

Borçlu firmanın konkordato başvurusu ile beraber yasalarda ortaya konan ve istenen belgelerin teslim edilmesi halinde mahkemeler, 3 aylık bir geçici mühlet tanımaktadır. Talebe bağlı olarak bu mühlet 2 ay daha uzatılabilmektedir. Daha sonra mühlet veren mahkeme, konkordatonun yapılıp yapılamayacağını incelemek amacıyla bir konkordato komiseri atar. Alacaklıların sayısına bağlı olarak konkordato komiseri sayısı üçe kadar çıkarılabilir.

Daha sonra mahkeme kesin mühlet verebilmek için komiserden rapor alır. Bu rapor incelenir ve mahkemenin uygun görmesi halinde 1 yıllık konkordato mühleti verilir. Daha sonra mahkeme bu mühlet süresini şartlara bağlı olarak uzatabilmektedir.

Konkordato Komiserliği Nedir? Konkordato Komiserinin Görevleri Nelerdir?

Mahkeme tarafından borçlu firmanın gereken şartları karşıladığı görülürse, borçlu firmaya geçici bir konkordato süresi verilir ve bir konkordato komiseri görevlendirilir. Bu görevli kanunlarda yer alan görevleri yerine getiren bir kamu görevlisi olmalıdır.

Genel olarak konkordato komiserinin görevleri şunlardır:

 • Konkordato sürecinin tamamlanmasına katkı sağlamak
 • Borçlu firmanın faaliyetlerini gözlemlemek
 • Kanunlarda kendisine yüklenmiş görevleri yerine getirmek
 • Mahkemece istenen konular hakkında raporlar hazırlamak
 • Alacaklıları konkordato süreci hakkında belirli aralıklarla bilgilendirmek
 • Mahkeme tarafından istenen diğer görevleri yapmak

Alacaklılar kurulunun komiseri gözlemleme hakkı bulunur. Bununla beraber, komisere tavsiyeler verebilirler ve mahkemeye görüşlerini bildirebilirler. Alacaklılar kurulu tarafından komiserin çalışmaları tatmin edici bulunmazsa, mahkemeye komiserin değişmesi talebi iletilebilir. Talep hem borçlunun hem de komiserin mahkeme tarafından dinlenmesinin ardından karara bağlanır.

Konkordato Tasdiki

Mahkeme eğer konkordato talebini yetersiz görürse, gereken düzeltmelerin yapılmasını isteyebilir. Eğer mahkeme konkordatoyu yeterli bulursa, alacaklıların alacaklarından ne kadar vazgeçtiğini ve borçlu firmanın da hangi takvimde kalan borcu ödeyeceğini belirler. Konkordato tasdiki sonrası, sürecin düzgün bir şekilde ilerlemesi ve gereken gözetimin ve yönetimin yapılabilmesi adına borçlu şirkete kayyum atanabilir.

Konkordato ve İflas Erteleme Arasındaki Farklar

2018 yılında iflas erteleme kaldırılmış ve yerine bu boşluğu doldurabilmek adına konkordato sistemi getirilmiştir. Genel olarak iflas erteleme ve konkordato arasındaki farklılıklar şunlardır:

 • Bir şirketin iflas erteleme başvurusu yapabilmesi için, alacaklarının borçlarından daha fazla olmasına bakılırdı. Ancak konkordato için borçları ödeyememe yeterli görülmektedir.
 • İflas erteleme başvurusunu sadece anonim şirketler yapabilirken, konkordatoya şahıs şirketleri ve kooperatifler başvuru yapabilmektedir.
 • Sadece borçlarını ödeyemeyenler değil, alacaklarını alamadığı için iflas edebilme riskiyle karşı karşıya kalan firmalar da, alacaklarını alabilmek için konkordatoya başvurabilmektedir.
 • İflas maliyetli bir süreçken, konkordato daha az masraflı bir süreçtir.
 • İflas ertelemede şirketin tasarruf ehliyeti kaldırılırken, konkordatoda tasarruf ehliyeti sürdürülebilir.
 • Konkordato sürecinde borçlu, mahkeme tarafından belirlenen borçları öder ve diğer borçlardan kurtulur. Alacaklılar kurulu dışında kalanlar, alacaklarını alamazlar.
 • İflas ertelemede alacaklıların rızasına mahkemede bakılmazdı. Fakat konkordato kararı alınabilmesi için, mahkeme tarafından toplantıya katılanların belli bir sayıyı aşıp aşmadığına ve rızalarının olup olmadığına bakılır.
 • İflas erteleme sürecinde faizler işlemeye devam ederdi. Konkordato sürecinde ise faizler işlememektedir.
 • İflas ertelemesi süreci 5 yıla kadar uzayabilirdi. Konkordato için ise maksimum süre 23 aydır.