kobilerin bulut teknolojisine geciste neler yapmalari gerekir

KOBİ’lerin Bulut Teknolojisine Geçişte Neler Yapmaları Gerekir?

Yiğit Nail Çiğdem ERP

Dijitalleşmenin sağladığı faydaları giderek daha hızlı özümseyen KOBİ’ler, son yıllarda bulut teknolojisi kullanımını arttırıyorlar. Bulut teknolojisi, KOBİ’lerin verimliliklerini artırarak maliyetleri azaltmalarına yardımcı olur. Ayrıca, iş süreçlerini daha verimli hale getirerek rekabet avantajı sağlar. KOBİ’ler, bulut teknolojisine geçiş yaparken, güvenlik, uyumluluk ve maliyet gibi faktörleri dikkate almalılar.

Dijitalleşmenin KOBİ’lere Faydaları

Dijitalleşme, KOBİ’lerin büyümesine yardımcı olan birçok fayda sağlar. Genel olarak dijitalleşmenin KOBİ’lere sağladığı faydalar şunlardır:

  • İş süreçlerinin otomatikleşmesi
  • Yeni müşteriler kazanma
  • Rekabet avantajı
  • Esneklik
  • Veri analizi yapabilme
  • İşbirliği

KOBİ’lerin Buluta Geçişte Dikkat Etmesi Gerekenler

KOBİ’lerin bulut teknolojisine geçiş yaparken dikkat etmeleri gereken bazı faktörler şunlardır:

İhtiyaçları Belirlemek

KOBİ’lerin ilk olarak iş süreçlerindeki eksiklikleri ya da verimliliği artırabilecekleri alanları belirlemeleri gerekiyor. Bulut teknolojisinin hangi alanlarda ihtiyaçlarını karşılayabileceğini belirlemeleri oldukça önemli. 

Güvenlik

KOBİ’ler, bulut teknolojisini kullanarak iş süreçlerini yürütmeye başlamadan önce, bir takım veri güvenliği endişeleri duyabilirler. KOBİ’ler, bulut hizmet sağlayıcısının güvenlik önlemlerine ve verilerin korunması konusundaki başarısına dikkat etmeliler. Ayrıca, güvenlik açıkları, veri yedekleme, erişim kontrolleri veya kimlik doğrulama gibi konularda da seçici olmalılar.

Maliyet Hesabı

KOBİ’lerin bulut teknolojisine geçmek için belli bir yatırım yapmaları gerektiğini unutmamaları lazım. Bu yüzden, bulut hizmetlerinin kullananımının getireceği avantajları hesaplamalı ve maliyetleri belirlemeleri gerekiyor. Ancak bulut teknolojilerinin genel olarak işletme maliyetlerini azalttığı biliniyor.

Uyumluluk

KOBİ’ler, mevcut iş süreçlerinin ve sistemlerinin bulut hizmetleriyle uyumlu olup olmadığına bakmalılar. Bulut hizmetin mevcut yazılımlarla uyumlu olup olmadığına dikkat edilmeli.

Geçiş Stratejisi

KOBİ’ler bulut teknolojisine geçiş sürecinde aşamalı bir strateji izlemeliler. Önce işletmedeki kritik süreçleri ve verileri buluta taşıyabilirler ve daha sonra diğer iş süreçlerine geçebilirler. Böylece işletmeler, günlük faaliyetlerini de aksatmadan buluta geçmiş olurlar.

Özetle, KOBİ’lerin bulut teknolojisine geçerken dikkat etmeleri gereken birçok faktör var. Yapılacak doğru araştırmalar ve doğru stratejilerle, bulut teknolojisinin getirdiği avantajları en iyi şekilde kullanabilirler.

Bulut Teknolojisinin KOBİ’lere Sağladığı Avantajlar

Bulut teknolojisinin KOBİ’ler için birçok avantajı bulunuyor:

Maliyet Tasarrufu

KOBİ’lerin bulut teknolojisine geçerken, işletmelerinde kullanacakları donanım ve yazılım gibi teknolojik altyapılar için büyük yatırımlar yapmaları gerekmez.Örneğin, veriler bulutta saklanacağı için server maliyetlerinden tümüyle kurtulmak mümkün olur.

Gartner’in bir araştırmasına göre, bulut bilişim teknolojisi kullanan KOBİ’ler, kullanmayanlara göre %50 daha az IT bütçesi kullanıyorlar.

Verimlilik Artışı

Bulut teknolojisi, KOBİ’lerin iş süreçlerini daha verimli hale getirerek, çalışanların zaman ve kaynak kullanımını optimize eder. Bu da işletmenin üretkenliğini arttırır.

Microsoft’un yaptığı bir araştırmaya göre, bulut teknolojisi kullanan KOBİ’ler, kullanmayanlara göre %20 daha fazla verimlilik sağlıyorlar.

Esneklik

Bulut teknolojisi, KOBİ’lerin işletme ihtiyaçlarına uygun şekilde kullanabileceği esnek bir yapı sunar. İhtiyaçlar arttıkça veya azaldıkça, KOBİ’ler bulut hizmetlerinin kullanımını kolayca artırabilir veya azaltabilirler.

Veri Güvenliği

Bulut teknolojisi, KOBİ’lerin verilerini korumak için güçlü güvenlik önlemleri sağlar. Veriler, bulut hizmeti sağlayıcısı tarafından düzenli olarak yedeklenir ve doğru kimlik doğrulama protokolleriyle korunur.

McAfee’nin yaptığı bir araştırmaya göre, bulut bilişim kullanıcıları, güvenlik açısından daha iyi sonuçlar elde ediyorlar ve %50’ye kadar daha az güvenlik problemi yaşadıklarını belirtiyorlar.

Uzaktan Erişim

Bulut teknolojisi, KOBİ’lerin işletmelerine herhangi bir yerden erişmelerini sağlar. Çalışanlar, evlerinden veya farklı bir şehirden çalışarak iş süreçlerine katılabilirler.

COVID-19 pandemisinde yaşanan kapanma döneminde, bulut teknolojisi kullanan KOBİ’ler, uzaktan çalışma imkanı sağlayarak işlerini sürdürmeye devam edebildiler.

Çalışanların İletişimi

Bulut teknolojisi, KOBİ’lerin çalışanları arasındaki işbirliğini kolaylaştırır. Dosya paylaşımı ve ekip çalışması, bulut hizmetleri sayesinde daha kolay hale gelir. Departmanlar birbirleriyle daha kolay ve daha etkin bir iletişim kurmaya başlar.

Sonuç olarak, bulut teknolojisi, KOBİ’lerin işletme yönetiminde kullanabilecekleri verimli ve uygun maliyetli bir teknolojidir. Bulut hizmetleri, KOBİ’lerin işletmelerindeki teknolojik altyapı maliyetlerini azaltarak, verimliliklerini artırarak, veri güvenliği sağlayarak ve işbirliğini kolaylaştırarak rekabet avantajı kazanmalarına yardımcı olur.

Türkiye’nin en gelişmiş bulut ERP programı DİA ile KOBİ’ler, çok sayıda giderden tasarruf ederken, verimliliklerini de büyük oranda artırabiliyorlar.

Siz de değişime ilk adımı atmak için aşağıda yer alan formu doldurun, sizi en kısa sürede arayalım.