KOBİ’ler için Ön Muhasebe Programı Kullanmanın Önemi Nedir?

KOBİ’ler için Ön Muhasebe Programı Kullanmanın Önemi Nedir?

Yiğit Nail Çiğdem Girişimcilik

Günümüzde veri, KOBİ’lere rekabet gücü veren en önemli unsur haline geldi. Ön muhasebe de, işletmelere sunduğu imkanlarla vazgeçilmez bir faaliyet halini aldı. İşletmeler veriye ulaşabilir ve kararlarını doğru verilere dayandırabilirse, bulunduğu pazarda öne çıkar hale geldi. Bu yüzden KOBİ’lerin elde ettikleri verileri organize edebilmesi ve karar mekanizmalarında kullanabilmesi çok önemli.

Ürün seçimi, fiyatlandırma, harcama politikaları ya da stok takibi gibi faaliyetler, işletmelere önemli veriler sunar. Bu faaliyetler, doğru şekilde kayıt altına alınabilir ve değerlendirilebilirse, KOBİ’lere gelecekte neler yapmaları gerektiğine dair önemli işaretler sunabilir. Bu bakımdan KOBİ’lerin, ilgili faaliyetlere dayalı belgeleri sistematik bir şekilde kayıt altına alması gerekir.

Peki, ön muhasebe nedir? KOBİ’ler ön muhasebe programı kullanarak hangi avantajları elde ederler?

Ön Muhasebe Nedir?

Basitçe ön muhasebe, bir işletmenin gerçekleştirdiği tüm ticari faaliyetleri düzenli olarak kaydetmesidir. Her faaliyetin belirli bir tutarlılıkla kaydedilmesi ve sınıflandırılması, işletmenin gelir ve giderleri izlemelerini, stoklarını takip etmesini, mevcut varlıklarını planlamasını, alacak ve borçların bir bütün olarak görülebilmesini sağlar. Bu bakımdan, tüm faaliyetlerin eksiksiz bir şekilde kayıt altına alınması sonucunda işletmenin genel bir görünümü elde edilebilir. Bu da zaten ön muhasebenin en temel işlevidir.

Kuruluştan itibaren bir KOBİ’nin çok sayıda farklı işi ve işlem türü bulunur. Bu işlemler, yatırım, finansman, kar dağıtımı gibi temel fonksiyonları içerir. Stratejik faaliyetlerin yanı sıra, gündelik işlemler de bulunmaktadır. Her işlemin amacı ve yapılma şekli işi farklı yönde etkileyebilir. Örneğin, bir demirbaş satın alımı ile basit bir malın satın alınması farklı işlemlerdir. Benzer şekilde bir ürünün nakit ile alınmasıyla, kredi ile alınması arasında da farklar vardır. Aynı zamanda satılan malların nakit veya kredi ile tahsilatları, tedarikçilerle karşılıklı cari hesapların kullanımı, sermaye yapısının değişimi gibi farklı şekillerde etkiler olur. Sonuç olarak tüm bu değişkenler, işletmelerin mevcut yapısı ve gelecekteki durumu hakkında fikir vermektedir.

Tahakkuk ve Nakit Bazlı Ön Muhasebe

Ön muhasebe faaliyetlerinin nakit ve tahakkuk olmak üzere iki farklı yöntemi vardır. Nakit bazlı yöntemde işletmeler, nakit hareketleri bazında yapılan işlemleri dikkate alır ve kaydeder. Tahakkuk esaslı yöntemde işletmeler, yaptığı ticari faaliyetleri, nakit hareketlerinden bağımsız olarak, işlemler yasal olarak yürürlüğe girmeye başlar başlamaz kayıt altına alır. Özetle tahakkuk esasına göre ön muhasebe tutan işletmeler, ticari faaliyet gerçekleştiğinde, nakit bazlı ön muhasebe tutan işletmeler de, nakit akışı gerçekleştiğinde kayıt tutarlar.

Ön Muhasebe KOBİ’ler İçin Neden Önemlidir?

Ön muhasebe, işletmelerin sağlıklı büyümesi açısından yapılacak tespitlerde temel unsurdur. İşletmeye ait her türlü finansal işlemin kalem kalem kayıt altına alınması, işletmenin mevcut durumunun belirlenmesi açısından oldukça önemlidir. Gelir ve giderlerin belirlenmesi, karşılaştırılması, daha sonra da aralarındaki farkların değerlendirilmesi ve bu çerçevede yapılabilecek iyileştirme ya da uyarlamalara karar verilmesi, işletmenin etkin yönetimine dinamik bir katkı sağlar.

Hangi ürün kaleminden ne kadar karlılık elde edildiği veya hangi müşterilerin tahsilat problemi yaşadığı gibi konuları değerlendirme fırsatı verir. Benzer şekilde, taksitli satışların işletmenin nakit akışını nasıl etkilediği ve stok devir hızının ne seviyede olduğu gibi bir dizi faktör de ayrıntılı olarak takip edilebilir.

Ön muhasebe çerçevesinde kayıtların eksiksiz ve düzgün tutulması, verilerin kullanıma hazır hale getirilmesi açısından oldukça önemlidir. Eğer veriler hatasız şekilde giriliyorsa ve verilerin doğruluğuna yönetim kadrosunda tam bir inanç varsa, işletmenin geleceğine yönelik kararlar alınırken veriler etkin ve samimi bir şekilde kullanılabilir. En iyi ön muhasebe programı, kayıtların iyi organize edilmiş ve güncel olduğu programdır. Verilerin doğruluğu, denetimler açısından da çok önemlidir.

Öte yandan çatışmaya izin vermeyecek şekilde düzenli ve şeffaf tutulan kayıtlar sayesinde, işletme ile bayi, müşteri, tedarikçi ve çalışan gibi paydaşlar arasında ortaya çıkabilecek potansiyel sorunların da önüne geçilir.

KOBİ’ler için Türkiye’nin en iyi ön muhasebe programı DİA hakkında bilgi almak için aşağıda yer alan formu doldurun, ekiplerimiz sizi en kısa sürede arasın.