kobilere özel dijital dönüşüm önerileri

KOBİ’ler İçin Dijital Dönüşüm Tavsiyeleri

Yiğit Nail Çiğdem Girişimcilik | Teknoloji

Sadece toplumların değil, ekonomilerin de dijitalleştiği yeni bir dünyanın içerisindeyiz. Dijital dönüşüm, hızlı kararlar alabilen şirketlerin büyümesini sağlıyor. Dijital dönüşüm halen evrimini sürdürüyor ve iş dünyasının yeni kuralları yazılmaya devam ediyor. Peki, KOBİ’ler dijital dönüşüme ne kadar ayak uydurabiliyor? Bu yazıda, KOBİ’ler için değerli olan birkaç dijital dönüşüm önerisi vermeye çalıştık.

Teknolojiye olan ulaşımın günden güne artmasıyla, yeni girişimlerde bulunmak eskisinden çok daha kolay bir hal aldı. Büyük kitlelerin sermayeyi fonlayabildiği bu yeni ekonomi sisteminde, küçük şirketler büyük şirketlere kolaylıkla rakip olabilir hale geldi. Ancak, bu sistemin içerisinde kalabilmek için, dijital dönüşümü tamamlamak elzem oldu.

Günümüzde faaliyetlerini etkili hale getirmeyi ve maliyetlerini azaltmayı isteyen her şirket, dijital teknolojileri daha yakından takip etmeye başladı. Günümüz teknolojilerini şirketlerine entegre etmeyi başarabilen yöneticiler, yüksek rekabetin olduğu bu ortamda hayatta kalabilmeyi başarıyor.

Elbette dijital dönüşüm her yönetici için anlaması kolay değil. Karşılaşılabilecek riskler ve yeni teknolojilerin maliyetleri hakkında kafa karıştırıcı düşüncelere kapılmak mümkün. Ancak dijital dönüşümün bir firmaya zarar verme ihtimali yok denecek kadar azdır. Peki dijital dönüşüm KOBİ’lere ne gibi faydalar sağlıyor?

Dijital Dönüşüm Nedir?

Dijitalleşmenin KOBİ’lere sağladığı faydalara değinmeden önce, dijital dönüşüm terimini açıklamamız gerekir. Dijital dönüşüm terimi, şirket işleyişinin dijital teknolojilerle beraber yürütülmesi olarak tanımlanabilir. Bir başka deyişle, bütün yönetim ve işleyiş süreçlerinin teknolojilerle donatılması da denebilir.

Dijital dönüşüm, müşteri yönetimi, ürün ve hizmet yönetimi, yazılım altyapısı, pazarlama taktikleri, e-ticaret sistemi, internet sitesi yapısı ve hatta sosyal medyadaki var oluşa kadar her konuyu ilgilendirmektedir. Dijital dönüşümü bir ya da birkaç ürün gibi değil, bir vizyon olarak düşünmek gerekir.

Türkiye’de KOBİ’lerin Dijitalleşme Karnesi

Covid-19 pandemisiyle mücadele halinde olan tüm dünyada, e-dönüşüm noktasında yatırımlarını hızlandıran ve faaliyetlerini bu alana yönelten şirketlerin, pandemi sürecinin zorluklarını daha iyi yönettiği görülüyor.

TÜBİSAD tarafından 2020 yılında hazırlanmış olan Türkiye’nin Dijitalleşme Endeksi Raporu’nda belirtildiği üzere, Türkiye’de dijitalleşmeye verilen önem artsa da, henüz istenen seviyelere ulaşılamadı. 5 puan üzerinden yapılan değerlendirmeye göre 2019 yılında 2,94’lük bir artış varken, 2020’de bu rakam 3,06’ya yükseldi.

Her ne kadar Türkiye’de KOBİ’lerin e-dönüşüm hızında bir artış gözlemlense de, Avrupa ile kıyaslandığında geride kaldığımız görülüyor. Son yıllarda iş yapış şekillerinin değişimi dikkate alındığında, rekabet edebilir olabilmek için güçlü teknoloji hamleleri yapmak gerekiyor. 

KOBİ’lere Dijital Dönüşüm Önerileri

Ekonominin lokomotifi olarak görülen KOBİ’lerin dijitalleşmeleri, uluslararası pazarda daha rekabetçi olmaları açısından da büyük önem taşıyor. Sürdürülebilir şekilde büyümenin sağlanabilmesi adına da teknoloji hamlesi şart olmuş durumda. Peki, KOBİ’lerin hangi adımları takip etmesi gerekiyor?

Yeni Teknolojileri Takip Edin

Dijital dönüşümün ilk adımı, yeni teknolojilerin sağlamış olduğu uygulama ve cihazların, şirket süreçlerine adapte edilmesidir. Böylece şirket yönetiminde özgürlük kazanılır. İstenilen her yerden, istenilen cihazla işleri yürütmek mümkün hale gelir. Dolaylı yoldan şirket operasyonlarındaki verimlilik de artmış olur.

Dijital Raporları Doğru Analiz Edin

Bir firmanın dijital dönüşüme adım atmasıyla, tüm verilerini saklayabilmesi ve düzenli raporlar alması mümkün olur. Raporların doğru analiz edilmesiyle, gelecekte alınabilecek kararlar da daha güven verici bir hale gelir. Öte yandan şirket gelir ve giderleri daha yakından takip edilerek, şirket içerisindeki her birim ve departman hakkında fikir sahibi olunabilir. Böylece neye hız verilmesi gerektiği ya da neyin azaltılması gerektiği değerlendirilebilir. Günün sonunda şirketin, müşterilerine sunduğu hizmet kalitesi bir hayli artmış olur.

Rekabet İçin Araştırın

Dijital dönüşümün KOBİ’lere en büyük faydası, kendilerinden çok daha büyük şirketlerle rekabet edebilmelerini sağlamasıdır. Günümüz dünyasının yeni ekonomi sistemi bunu mümkün kılarken, elbette bu rekabet kendi kendine oluşmamaktadır. Şirketlerin dijital dönüşüm hakkında araştırmalar yapması ve doğru adımları atmaları gerekmektedir.

Hızınızı Avantaja Dönüştürün

Dijital teknolojilerin doğru kullanımı sayesinde üretim yönetimi de güçlenir. Bu sayede ürünlerin ve hizmetlerin kalitesi de artar. Böylece KOBİ’lerin ürün ve hizmetlerini yerelden ulusala ve hatta uluslararası arenaya taşıması kolaylaşır. Araştırmalar, küçük işletmelerin büyük şirketlere göre çok daha kolay ve hızlı bir şekilde dijitalleşebildiğini gösteriyor. Bu da küçük işletmelere, büyük şirketlere göre büyük bir avantaj sağlar. 

Genel olarak baktığımızda, teknoloji hamlesini doğru yapan ve dijitalleşmeyi başaran KOBİ’lerin, rakiplerinin birkaç adım birden önüne geçtiğini görüyoruz. Ancak dijital dönüşümün de kendi içerisinde sürekli değişime uğradığını unutmadan, her zaman araştırma yapmanızı ve yeni teknoloji trendlerini takip etmenizi öneririz.