kdv tevkifati hesaplama nasil yapilir

KDV Tevkifatı Hesaplama

Yiğit Nail Çiğdem Muhasebe

KDV tevkifatı, faturalandırma süreçlerinde kullanılan bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Tevkifat kelime anlamı olarak kesinti anlamı taşımaktadır. Bu yazımızda KDV tevkifatı nedir ve KDV tevkifatı nasıl hesaplanır sorularının yanıtlarını paylaştık.

KDV Tevkifatı Nedir?

KDV tevkifatı, bir ürünün satıcısına ödenen KDV miktarının tümünü veya bir bölümünü ödenen miktardan düşürerek, direkt olarak vergi dairesine ödeme işlemidir.

KDV tevkifatı işleminde faturaya uygulanan verginin bir bölümü satış yapandan, bir bölümü de alıcı taraftan alınmaktadır. KDV tevkifatı işleminin esas amacı, KDV ödemelerinden direkt olarak devlete vergi ödemesi yaptırılarak, vergi kaçakçılığı gibi olumsuzlukların önüne geçmektir.

KDV tevkifatı işleminde satışı yapılan ürün veya hizmetlerin türlerine göre hareket etmek çok önemlidir. Çünkü satışı yapılan ürün veya hizmetin türüne göre farklılıklar bulunmaktadır. KDV tevkifatı hesaplarken, satın alınan ürün veya hizmete ödenen toplam miktar üzerinden hareket edilir. Ardından satın alınan mal veya hizmetlerin toplam tutarı, hizmete ödenen toplam miktardan düşülür. Ortaya çıkan tutar satıcıya ödenir. Kalan tutar ise KDV tevkifatı uygulaması gereği vergi dairesine ödenir.

Tevkifatlı faturaların içerisinde KDV tevkifat oranı ve KDV tevkifat tutarı bilgileri yer alır. KDV tevkifatı hesabını elden yapmak yerine, faturada yer alan vergi numarası üzerinden vergi dairesine başvurarak yapmak da seçenekler dahilindedir. Bu sayede söz konusu dönemlere dair ödemeleri beyanname ile ödemek de mümkün hale gelir.

KDV Tevkifatı Nasıl Hesaplanır?

KDV tevkifatı hesaplarken dikkat edilmesi gereken en önemli unsur, satın alınan ürün veya hizmetin türüne göre hareket etmektir. KDV oranları, satın alınan ürün veya hizmetin çeşidine göre farklılıklar gösterir.

Örnek vermek gerekirse, 4000 TL’lik bir hizmet aldınız ve bu hizmetin KDV oranı yüzde 8 olarak belirlenmiş. Bu durumda 4000 TL’nin yüzde 8’i 320 TL KDV tutarı olur. Diğer yandan hizmetin KDV tevkifat oranı da 5/10 olarak belirlendiyse, 320 TL’nin yarısı yani 160 TL tutarındaki ücreti vergi dairesine ödemek gerekecektir. Toplam tutar 4000 TL ve bu tutardan 160 TL çıkarıldığında geriye 3840 TL kalır. 3840 TL, söz konusu hizmetin alındığı yere ödenecektir.

KDV Tevkifat Oranları

KDV tevkifat oranları her sene değişebilmektedir. 2022 KDV tevkifat oranları, vergi dairesinin resmi internet sitesinde ve resmi gazetede yer almaktadır.

KDV Tevkifatı Uygulanan İşlemler Nelerdir?

KDV tevkifatı işlemi yapabilmek için belli başlı mal veya hizmetlerin satışının gerçekleşmesi gerekmektedir. Bütün hizmetler veya ürünler için KDV tevkifatı uygulanamamaktadır. Tevkifat yapılabilecek işlemlerin hangileri olduğuna dair resmi açıklama, Bakanlar Kurulu tarafından yapılır. Genel olarak KDV tevkifatı uygulaması yapılabilen ürün veya hizmetler aşağıdakiler gibidir:

  • Yapım, restorasyon gibi hizmetler ve bu hizmetlere dair gerçekleştirilen mühendislik veya mimarlık ücretleri
  • Bahçe, çevre ve temizlik hizmetleri
  • Makine, teçhizat, demirbaş ve taşırlar ile ilgili bakımlar, onarımlar ve tamiratlar
  • Danışmanlık ve denetim hizmetleri
  • Yemek servis hizmetleri
  • Yapı denetim hizmetleri

Tevkifat uygulamalarının döner sermaye kuruluşları, kamu kuruluşları, belediyeler, kamu bütçeli idareler, bankalar, il özel idareleri, özelleştirilmiş kuruluşlar, kamu iktisadi kuruluşları, vadeli işlem borsaları ve organize sanayi bölgeleri gibi pek çok yer tarafından uygulanması gerekmektedir.