kasa hesabi nedir nasil tutulur

Kasa Hesabı Nedir, Nasıl Tutulur?

Gözde Sünbül Pazarlama

Kasa hesabı, muhasebenin en önemli hesap kalemi olarak kabul edilir. Nakit giriş ve çıkışlarının takibinin yapıldığı kasa hesabı hakkındaki tüm detayları Tek Düzen Hesap Planı’ndaki ve Vergi Usul Kanunu’ndaki açıklamalar ışığında sizler için derledik. 

Kasa Hesabı Nedir?

Dönen varlıklar grubunda ve bilançonun aktifinde yer alan, 100 hesap kodu ile bulunan kasa hesabı, işletmenin elindeki ulusal ve yabancı paraların Türk lirası karşılığının takip edildiği hesaptır. 

Kasa Hesabı Nasıl İşler?

Kasa hesabının işleyişinde, aktif karakterli hesaplar için nakitte artış olduğunda hesabın borcuna yazılır. Azalış olduğunda ise hesabın alacağına kaydedilir. Kasa hesabı, daima borç bakiyesi verir veya sıfır olur. Hiçbir zaman alacak bakiyesi oluşmaz. Bu hesaba üçüncü kişilerden alınmış olan çeklerin kaydı girilemez. Alınan çek ve senetlerin tahsili, bankadan kasaya para çekilmesi, mal ve hizmet alışları için peşin olarak avans alınması, alıcılardan yapılan nakit tahsilat ve ortaklardan kasaya nakit olarak para aktarılması gibi durumlar kasa hesabının borç hareketleri kısmına yazılmaktadır. Kasadan bankaya para yatırılması, verilen çek ve senetlerin nakit ödenmesi, satıcılara yapılan nakit ödemeler, mal ve hizmet satışları için peşin olarak avans verilmesi, kasadan ortaklara nakit olarak verilmesi gibi durumlar alacak hareketleri kısmına yazılmaktadır. Tahsilat niteliğindeki kasadaki artış işlemleri kayıt sırasında muhasebe programında tahsil fiş türü olarak seçilir. Kasada azalma durumu söz konusu olduğunda hesap, yevmiye fişinde kasa hesabına alacak, diğer ilgili hesaplara ise borç olarak kaydedilir. Nakit ödemesi olan bu kayıtlar için muhasebe programında seçilen fiş türü tediye fişidir.

Kasa Hesabında Yıl Sonu İşlemleri

Kasa hesabı için yıl sonunda, envanter ve değerleme işlemlerinin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yapılması gereklidir.

Envanter

Bir işletmenin sayım, kontrol ve düzeltme işlemlerini yapmak amacıyla belli tarihlerde gerçekleşen alacak, borçlar ve varlıkların miktar ve değerlerinin saptanması, envanter işlemleri olarak ifade edilir. Kasanın mevcudu bilançoya göre varlık kalemi olduğundan sayılması ve sonucun tutanağa bağlanması gerekir. Envanter işlemleri; borçların ve varlıkların fiili durumunun tespiti (muhasebe dışı envanter), bulunan fiili durumla kayıtların karşılaştırılması ve envanter kayıtlarının yapılması (muhasebe içi envanter) kısımlarından oluşur. Muhasebe dışı envanterin sonucu ile muhasebe kayıtları sonucunun farklı olması durumunda, farklar negatif ise, 197-Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları hesabı aksi halde, 397-Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları hesabı kullanılarak kayıt yapılmalıdır. Oluşan farkın nedenlerine göre bu hesaplar yıl içinde kapatılmalıdır.

Değerleme İşlemi

Kasa hesabında hem TL  cinsinden hem de döviz cinsinden varlıkların takibi yapılabilir. Döviz cinsindeki varlıkların kasaya girmesi durumunda TL cinsi karşılığı kasa hesabında takibi yapılır. Döviz cinsinden değerleri ise 900 nazım hesaplarda takip edilir. Bu durum ay sonlarında yapılacak değerleme işleminde döviz tutarının tespitini kolay hale getiren bir işlemdir. Yabancı paraların değerleme işleminde bilanço yapılan günde açıklanan döviz kuru ile nazım hesaplarda gösterilen döviz cinsinden miktarının çarpımında ortaya çıkan değerin muhasebe kaydı yapılır. Bu işlemin sonunda oluşan kur farkı negatif sonuç verirse 656-Kambiyo Zararları, pozitif sonuç verirse 646-Kambiyo Karları hesabında takibi yapılır.

Tüm muhasebe süreçlerinizi kolayca kontrol altında tutmak için DİA kullanın. Ücretsiz denemek için hemen formu doldurun!

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.