ortak girisim joint venture

Joint Venture (Ortak Girişim) Nedir?

Gözde Sünbül Girişimcilik

Firmalar büyüdükçe yeni tür faaliyetlerde bulunarak coğrafi bölgelerini genişletmeyi ve yabancı ülkelerdeki müşterilere de satış yapmayı hedefliyorlar. Bazı şirketler ise ürün gruplarını genişletip bunları müşterilerine satmak için yeni ürünler üretmeyi planlıyorlar. 

Yeni bir ürün veya yeni bir hizmetin sunulabilmesi, bir işletme için büyük bir risk ve maliyet gerektirmektedir. Joint Venture (Ortak Girişim) ile bir proje için bir araya gelen işletmeler ürün veya hizmetin sunulmasında kaynak kullanımına katkıda bulunurlar. Böylelikle hem üretim hem de AR-GE çalışmalarındaki maliyetler daha kolay karşılanır.

Günümüzde rekabet ortamında başarılı olabilmek, pazar alanını büyütmek isteyen, kısa sürede de gelirini artırmak isteyen işletmeler Joint Venture (Ortak Girişim) ile bir araya gelerek amaçlarını gerçekleştiriyorlar.

Sizler için de Joint Venture’ı daha detaylı ele aldık.

Ortak Girişim Nedir?

İki veya daha fazla işletmenin günümüzün rekabet ortamında başarılı olabilmek, pazar alanını büyütebilmek, kısa sürede de gelirini artırabilmek için bir araya gelmesine Ortak Girişim denilmektedir.

Bu ortak girişim ile daha büyük rakiplerle aynı pazarda yer alabilir, birleşme sebebiniz olan projenizdeki finansal konuları daha kolay çözümleyebilirsiniz.

Ortak Girişim ve Konsorsiyum Arasındaki Fark Nedir?

Ortak girişim ve konsorsiyum birbirleri ile karıştırılan iki kavramdır. Ortak girişim ile tamamlanacak projedeki sorumluluklar tüm tarafları ilgilendirirken, konsorsiyumda şirketler bir veya daha fazla proje için sorumlu oldukları aşamaları tamamlamakla yükümlüdürler.

 • Ortak Girişim ile yeni bir şirket kurularak çalışmalar onun üzerinden devam ederken, konsorsiyumda yeni şirket kurulması gerekmeden her işletme kendi firmaları üzerinden projelerdeki sorumluluklarını yerine getirir.
 • Ortak Girişimde bir proje için çalışmalar yürütülürken, konsorsiyum ile birden fazla proje yürütülebilir.
 • Ortak girişimde tüm taraflar projenin tüm aşamalarından sorumludur. Konsorsiyumda ise her şirket sadece sözleşme ile belirlenen sorumlulukları yerine getirmekle yükümlüdür.

Ortak Girişimin Amacı Nedir?

 • Dış pazara ve hatta yeni veya gelişmekte olan pazara girmek,
 • Yatırımdaki risk faktörünü azaltmak,
 • Kaynakları etkin şekilde kullanmak,
 • Üretimi artırmak ve maliyetleri düşürmek,
 • Ortak hedefler doğrultusunda uyumlu ve ortak güç olup uyumlu bir şekilde çalışmak.

Ortak Girişim Yapısı

 • Ortak girişim; oluşturulma amacı, dahil olan işletme sayısı ve oluşturulma süresi gibi çeşitli faktörlere dayanır.
 • Hem hukuksal hem de finansal olarak birbirinden ayrıdır.
 • Ortak kurulacak şirketin sözleşmesinin açık ve net bir şekilde hazırlanıp tarafların ne kadar değer katacağı belirlenmelidir.
 • Ortak hedef, beklentiler ve izlenecek yollar netliğe kavuşturulmalıdır. 

Güçler birleştirilmeden önce ortak girişim sürecinin ve yapısının ayrıntılı olarak planlanmasını sağlayacak bazı sorular:

 1. Hedeflediğiniz pazara nasıl ulaşabilirsiniz?
 2. Sattığınız ürün veya hizmeti kimler alıyor?
 3. Rakipleriniz kim, hedeflediğiniz pazardaki konumları ne ve neler yapıyorlar?
 4. Ortaklık kurmadan önce maliyetleriniz ne?
 5. Hedeflediğiniz pazarda var olabilmek için kim veya kimlerle ortaklık yapabilirsiniz?
 6. AR-GE, üretim, pazarlama, satış ve operasyon birimleriniz var mı? Yoksa bu birimleri oluşturmalı mısınız yoksa bunun için bir ortaklık yapabilir misiniz? 
 7. Kaynaklarınızı birleştirmeye hazır mısınız?
 8. Yapılacak ortaklıktan doğan haklarınız veya hazırlamanız gereken yasal mevzuatlar neler?
 9. Tecrübelerinizi paylaşabilecek ortak girişimciler ile iletişiminiz var mı?
 10. Bu ortaklık ile iş gücü azalması yaşanacağı için bazı personellerinizi işten çıkarmaya hazır mısınız?
 11. Ortak girişim bir son kurtuluş planı değildir. Bunu gerçekten hacminizi büyütmek için mi yapmak istiyorsunuz?
 12. Ortaklık kurmayı planladığınız işletme ile görüştünüz mü? Değerlendirmeniz ne yönde?
 13. Güçlü ve zayıf yanlarınız, pazardaki tehdit ve fırsatlar neler?

Bu sorulara vereceğiniz cevaplar ile ortak girişim ile birleşeceğiniz kişiyi ve işletmeyi seçerek planlamanızı yapmaya başlayabilirsiniz.

Ortak Girişim Örnekleri

Birçok tanınmış şirket ortak girişim olarak diğer kuruluşlarla ortaklık kurarak projelerini geniş kitlelere duyurmayı başarmışlardır. Ortak girişim ile güçlerini birleştiren NASA ve Google’ın ortaya çıkardıkları Google Earth, ortak girişime örnek verilebilir.