erp yazilimlarinin isletmelere otomasyonda en etkili faydalari

İşletmeler İçin ERP ile Otomasyonun 10 Faydası

Yiğit Nail Çiğdem ERP

Günümüzde giderek daha fazla işletme gelirlerini, verimliliğini ve müşteri memnuniyetini artırmak için otomasyona yatırım yapıyor. Peki, otomasyonun şirketler için faydaları nelerdir?

İş Otomasyonu Nedir?

İş otomasyonu, iş süreçlerinin minimum insan müdahalesi ile yürütülmesi için dijital teknolojilerden yararlanılması olarak tanımlanabilir. Kurumsal verimliliği artıran bir yöntemdir. Rutin görevlerin tamamlanma sorumluluklarını insanlardan alıp, makinelere kaydırarak, çalışanların katma değerli faaliyetlere daha fazla zaman harcayabilmesine olanak tanır.

Hangi İş Süreçleri Otomatikleştirilebilir?

Makineler, açıkça tanımlanmış süreçleri otomatikleştirmede oldukça başarılıdır. Bu yüzden içerisinde kurallar olan herhangi bir iş sürecini otomatikleştirmek mümkündür. Genel olarak bu süreçler şunlardan oluşur:

  • Belge Yönetimi
  • Fatura Yönetimi
  • Çalışan Yönetimi
  • Veri Girişi
  • Tarama
  • Veri Silme
  • İşlem Takibi

İş Süreci Otomasyonunun Faydaları Nelerdir?

İş süreci otomasyonu, zaman ve gelir kaybına yol açan darboğazları ortadan kaldırır. Verimliliğin ve takip edilebilirliğin artması, üretkenlikten uyumluluğa, daha iyi müşteri deneyiminden çalışan performansına kadar işletmenin her alanında güçlü fayda sağlar.

1. Zamandan Tasarruf

İş süreci otomasyonu, çalışanların büyük ölçüde zaman kazanmasını sağlar. Böylece çalışanlar, katma değer üretebilecekleri işlere daha fazla zaman ayırabilirler. Zamandan tasarruf edilmesiyle beraber ekipler, yaratıcılık ve eleştirel düşünme gibi özelliklerini geliştirebilirler.

2. Karlılık Artışı

Her şirketin işleyişi için rutin süreçler gerekli olmakla beraber, müşteriler için değer yaratmadıkları da gerçektir. Müşteriler için değer yaratmayan bu rutin süreçlerin çalışanlar tarafından manuel olarak yürütülmesi, işletme için kar kaybına yol açmaktadır.

İş süreci otomasyonu ile işletmeler, sıradan rutin görevleri ERP programlarına devrederek, müşterilerine değer katan faaliyetlere daha fazla zaman ayırırlar ve karlılıklarını artırırlar.

3. Üretkenlik Artışı

Süreçlerini otomatik hale getirmek için ERP teknolojisi kullanan işletmeler, üretkenliklerinde artış görürler. Bunun sebebi, ERP’nin aynı anda birden fazla görevi gerçekleştirebilmesi ve dolayısıyla da iş süreçlerinin hızlanmasıdır.

Çalışanların bazı görevlerini ERP programına aktarması, aynı mesai süresi içerisinde üretkenliği artıracak farklı işler yapabilmelerini sağlayacaktır.

4. Verimlilik Artışı

İş süreci otomasyonu, işletmelerin “sıkıcı” olarak kabul edilen görevleri otomatik hale getirmesini sağlar. Bu sıkıcı işlerin çok daha az maliyetle, daha güvenilir şekilde halledilmesi verimliliği önemli ölçüde artırır.

5. En Az Hata ile Çalışmak

En tecrübeli ve en yetenekli çalışanlar bile her zaman hata yapabilirler. Dikkat eksikliği, unutkanlık, dalgınlık ve çok fazla iş yükü gibi nedenler, özellikle de rutin görevleri yerine getirirken çalışanların performansını düşürebilir. Böyle durumlarda çalışanlar, hata yapmaya daha meyilli olurlar.

ERP programları, unutmazlar, dikkat eksikliği yaşamazlar veya yorulmazlar. Bu yüzden iş süreçlerini otomatikleştirmek, insan kaynaklı hata ihtimalini minimuma indirir.

6. Daha İyi Standartlar

Belli başlı bir işi her çalışan farklı şekillerde gerçekleştirebilir. Ancak işin belli bir standartta ilerlemesi gerekiyorsa bu durum problem yaratabilir.

Otomasyon çözümleri görevlerin tamamlanması için her zaman aynı adımları takip eder. Böylece söz konusu görev, belirlenmiş olan kuralların dışarısına asla çıkmaz.

İş süreçlerinin otomasyonu, pek çok rutin görevin standart haline gelmesini sağlayarak, tutarlı sonuçlar alınmasını sağlar.

7. Denetlenebilir Kayıtlar

İş süreçlerinin otomasyonu, denetlenebilir kayıtlar oluşmasını sağlar. Böylece aşağıda yer alan iş süreçleri istenildiği zaman incelenebilir:

  • İş sürecinin her bir adımının takibi
  • Hangi personelin, hangi işi ne zaman yaptığını görebilme

Denetlenebilir kayıtlar yalnızca yalnızca şirket içi hesap verilebilirliği ve veri güvenliğini teşvik etmez. Aynı zamanda resmi denetimlerde de, şirketin uygun durumda olduğunu göstermeye yardımcı olur.

8. Üstün Güvenlik

ERP otomasyon çözümleri mevzuatlara uygunluğu daha basit hale getirir. Otomasyon çözümleri sayesinde şifreleme ve rol tabanlı erişim kontrolü gibi güvenlik denetimlerinden geçiş kolaylaşır.

Öte yandan otomasyonun getirdiği otomatik veri silme gibi özellikler de, şirketlerin verilerin korunmasına yönelik yasal yükümlülükleri yerine getirmesini sağlar.

9. Yüksek Müşteri Memnuniyeti

Günümüzde müşteriler, ürün veya hizmetlere kolay ve hızlı şekilde ulaşmayı istiyorlar. İş süreçlerinin otomasyonu, farklı kanallarda daha hızlı yanıt sürelerine ve veriye dayalı kişiselleştirmeye olanak tanıyor. Böylece müşteri deneyimi geliştiriliyor ve şirketlerin kendilerini rekabette bir adım öne çıkarmalarına yardımcı oluyor.

10. Gelişmiş Ölçeklenebilirlik

Çalışanlar tarafından manuel yürütülen süreçler yeterince ölçeklenebilir değildir. Bu da işlerin büyümesini engelleyebilir. Örnek vermek gerekirse, yüz adet müşteriyi manuel olarak faturalandırmak, 10 müşteriyi faturalandırmaktan çok daha fazla kaynak gerektirir. Şirketler bu tarz durumlarla her zaman başa çıkamayabilir.

Öbür taraftan, otomasyon sayesinde iş süreçleri ölçeklenebilir. Kurgusu doğru yapılmış bir ERP programı, birden fazla görevi herhangi bir insanın yapabileceğinden çok daha hızlı ve hatasız biçimde yapabilir. Bu yüzden iş yükü, talep ve müşteri sayısındaki önemli artışları kolayca yönetebilirler.

Sonuç

İş süreci otomasyonu, çalışanların sürekli tekrar eden işlere vakit ayırmak yerine, katma değer sağlayacak işlere vakit ayırmalarına olanak sağlar. Bu da işletmelerin hem zamandan hem de maliyetlerden tasarruf etmesini sağlarken, verimliliğin artmasıyla beraber nakit akışı da hızlanır.

Türkiye’nin en gelişmiş bulut ERP programı DİA ile iş süreçleri en verimli şekilde otomatik hale getirilebilir. DİA hakkında daha fazla bilgi almak için, aşağıda yer alan formu doldurun, sizi en kısa sürede arayalım.