is zekasi nedir ve isletmelere faydalari nelerdir

İş Zekası Nedir? Faydaları Nelerdir?

Gözde Sünbül ERP | Teknoloji

İş zekası (Business Intelligence) çok boyutlu veri analizleri, mantıksal çözümlemeler, veri madenciliği, süreç madenciliği, olay analizleri, iş performans takibi ve yönetimi, iş süreçlerini performansa göre kıyaslama ve ölçümleme gibi çok fazla veri üreten firmaların tüm süreçlerini kapsamaktadır. Peki, iş zekası nedir? İş zekası (Business Intelligence), ham veriyi işleyip daha anlamlı ve kullanışlı hale getirerek veriyi bilgiye, bilgiyi ise stratejiye dönüştüren süreçlere ve yöntemlere verilen isimdir.

Günümüzde her şeyin dijitalleşmesiyle, iş yaşamında ve günlük hayatta sayısız veri, dijital ortamlarda dolaşmaya başladı. Firmaların devamlılığı için büyük rol oynayan satış için müşteri taleplerini anlamlandırabilmek, isteklere doğru cevaplar verebilmek ve edindikleri verileri anlamlı grafiklere dökecek yazılımlarla; karar verme, fikir edinme ve yeni iş fırsatlarını tanımlama imkanı bulmaya çalışıyorlar. İş zekası ile gözden geçirilmesi gereken süreçleri de belirlemek mümkün olunca, işletmeler verimsiz olduğunu düşündüğü çalışmalarını doğru analiz edebiliyor.

İş zekası teknolojileri, restoran zincirlerinde, perakende mağazalarında, üretim firmalarında, finansta, kamu sektöründe, sağlıkta ve çok fazla veri üreten işletmelerde stratejik kararlar verirken, süreçlerini doğru değerlendirip, beklenilen performansı elde etmek için iş zekası çözümlerinden elde edilen verilerden yararlanmaktadır. İş zekasında yeni teknolojiler işletmeler için verilerin bilgiye, bilginin yoruma, yorumun karara ve kararın eyleme dönüştürülebilmesine yardımcı oluyor.

İş Zekası Uygulamaları ve Faydaları

İş zekası çözümleri, hemen hemen her sektörde üretilen verilerin, işletme süreçlerini iyileştirme, müşteri memnuniyeti yaratma, çalışan performanslarını ölçümleyerek raporlama gibi imkanlar sunuyor. Genel olarak iş zekası çözümlerinin firmalara kazandırdıkları ise şunlardır:

  •     Firma içi bilgi paylaşımını ve bilgi şeffaflığını artırır.
  •     Finansal raporlamalar alınmasını ve alınan verilerden elde edilen sonuçlarla yeni bütçelerin oluşturulmasını sağlar.
  •     Firmanın maliyet kontrolü yapabilmesine olanak tanır.
  •     Gelirlerin artırılmasını veya karlılığın ölçülmesini sağlar.
  •     Çalışanların, iş birimlerinin, yöneticilerin, iş ortaklarının, tedarikçilerin ve daha birçok birimin performansının ölçümlenebilmesini sağlar.
  •     Müşteri memnuniyeti için her türlü sadakat, satın alma eğilimi, karlılık vb. unsurlarının ölçülmesini sağlar.
  •     Rekabet ve pazar payı ölçümlemesinin yapılmasını sağlar.
  •     Yeni iş alanlarına yatırım yapma noktasında öngörü oluşturur.
  •     Firmanın vizyon, misyon ve politikalarının yenilenmesinde yol gösterici bir etki gösterir.

Gelişen teknolojiler ile iş zekası projeleri günlük hayatımıza çok daha fazla yer ederek, firmaların müşteriye erişimlerini sıkılaştırmayı sağlayacaktır.

DİA BI – İş Zekası Çözümleri

DİA BI entegrasyonu ile iş zekasının tüm avantajlarından faydalanabilmek mümkündür. DİA BI ile tüm veriler hızlıca görselleştirilebilirken, tüm detayları sorgulayacak şekilde raporlar oluşturulabilmektedir. Bununla beraber, sunulan iş zekası çözümleri sayesinde firmaların verilerini analiz edebilme ve raporlar hazırlayabilme yeteneği oluşur. Bu süreçte firmanın bir iş zekası uzmanı istihdam etmesine bile gerek yoktur. Yeniliklerin öncüsü olabilmek ve rakiplerinizin bir adım önüne geçebilmek için DİA BI – iş zekası çözümlerini deneyin.

DİA’nın verdiği tüm hizmetlerle ilgili bilgi almak için formu doldurun, sizi arayalım.