imza sirkusu nedir ne degildir

İmza Sirküsü Nedir, Nasıl Alınır?

Gözde Sünbül Muhasebe

Kişiler ve kurumlara ait bilgilerin çok hızlı bir şekilde yayıldığı günümüz dünyasında belgede sahtecilik ve sahte imza kullanımı gibi ciddi sorunlarıyla karşılaşabiliyor. Bu tarz olumsuz durumları engellemek için ise imza sirküsü, sahip olmamız gereken belgelerden bir tanesi. Sahte imza kullanımının önüne geçmek ve yetki karmaşasını önlemek açısından son derece önemli olan imza sirküsü uygulaması hakkındaki tüm detayları yazımızda bulabilirsiniz.

İmza Sirküsü Nedir?

Resmi bir işlem için yetkili olan kişinin imza örneğinin veya örneklerinin bulunduğu belgeye imza sirküsü adı verilir. Herhangi bir şirket, şirket adına resmi işlemleri yapacak kişiyi belirler ve daha sonra bu kişinin üç adet imza örneğiyle birlikte diğer bilgilerinin de yer aldığı bir belge oluşturulur. Bu belgeye imza sirküsü adı verilir.

İmza Sirküsü Ne İşe Yarar?

İmza örnekleri sayesinde özellikle sahte imza kullanımının önüne geçilmiş olur. İmza sirküsünü özel kılan budur. Bu belgeye sahip olmayan bir kişinin ilgili kurumu ya da şirketi temsil yetkisinin var olduğundan bahsetmek mümkün değildir. Herhangi bir şirket hakkında bir problem ile karşılaşıldığında bu problem ile ilgilenecek kişiler yine imza sirküsü sayesinde netlik kazanmış olur. Bir şirket adına izinsiz ticari faaliyetlerde bulunulmasını engeller ve şirkette yetki sahibi olan kişilerin belli olmasını sağlar. Böylece yaşanabilecek herhangi bir olumsuz durumda şirket adına muhatap belli olacaktır. Bu durum hem şirket hem de muhatap adına güvenirlik oluşturur.

İmza Sirküsü Nereden Alınır?

İmza sirküsü, tüzel kişilerin noterden talebi üzerine hazırlanan resmi bir belgedir. Bu belge belirli bir ücret karşılığında kısa sürede alınabilir. İlgili yetkilinin nüfus cüzdanı ve fotokopisi, sirküde adı geçecek olan kurumun vergi levhası ve kurumun kayıtlı olduğu yerin ticaret sicil gazetesi, bu işlemi gerçekleştirmek adına gerekli olan belgelerdir.

İmza Beyannamesinin İmza Sirküsünden Farkı Nedir?

Kişinin imza örneklerinin yer aldığı ve noter tarafından onaylı olarak hazırlanan imza sirküsü ile imza beyannamesi sıkça karıştırılmakta ve günlük dilde birbirinin yerine kullanılmaktadır. Aslında her iki belge de hemen hemen aynı niteliği taşımakla beraber imza beyannamesi daha çok ticari faaliyetlerde kullanılır. İmza beyannamesinin en önemli özelliği, gerçek kişiler tarafından talep ediliyor olmasıdır. İmza sirküsü ise şirkete özel bir belge niteliği taşır. Gerçek kişiye göre düzenlenen bir belge değildir.