Huzur Hakkı Nedir, Nasıl Hesaplanır?

Huzur Hakkı Nedir, Nasıl Hesaplanır?

Yiğit Nail Çiğdem Diğer | Muhasebe

Huzur hakkı, yönetim kurulu üyelerinin ve ortakların sorumlulukları sebebi ile karşı karşıya kalabilecekleri riskleri minimuma indirmek için belirlenmiş bir maddi karşılık olarak tanımlanabilir. Bu yazıda huzur hakkı nedir sorusunun detaylı yanıtlarını verirken, huzur hakkı hesaplama hakkında merak edilenleri paylaşacağız.

Kimler Huzur Hakkı Alabilir?

Firmalar, dernekler ve vakıflarda yönetim kurulu üyelerinin genel işleyişle ilgili karar toplantıları yaptığı bilinir. İşte yapılan bu yönetim kurulu toplantıları için ek bir zaman ve mesai harcanmaktadır. Huzur hakkı, harcanan mesainin ve zamanın karşılığıdır. Huzur hakkını bir pay dağıtımı olarak değil, bir hizmet karşılığı ödenen ücret olarak görmek gerekir. Bu yüzden de vergilendirmesi olmaktadır.

Huzur hakkı ödemelerini genel kurula gerek duymadan yönetim kurulu kararıyla yapmak mümkündür. Fakat bu ödemenin genel kurul tarafından tescil edilmesi de doğru olacaktır. Huzur hakkı ödemeleri, her bir toplantı başına ücret şeklinde hesaplanabilir. Aynı şekilde gün, ay ya da yıl üzerinden hesaplamak da mümkündür. Huzur hakkı ödemesi alabilmek için yönetim kurulu üyesi ya da şirket ortağı olmak yeterlidir.

Huzur Hakkı Hesaplama

Huzur hakkı hesaplamasında ilk olarak gelir vergisi ve damga vergisi oranları düşürülmektedir. Bunun nedeni, huzur hakkının vergilendirmeye tabi tutulmasıdır. Gelir vergisinin seviyeleri ise, artış gösteren bir oran düzenine sahip şekildedir. Huzur hakkını hesaplarken, brüt ücret üzerinden stopaj vergisi oranının hesaplanması gerekmektedir.

2021 yılı için stopaj vergisi oranları şu şekildedir:

  • 24.000 TL’ye kadar yüzde 15
  • 53.000 TL’nin 24.000 TL’lik kısmı için 3.600 TL, kalan için yüzde 20
  • 190.000 TL’nin 53.000 TL’lik kısmı için 9.400 TL, kalan için yüzde 27
  • 650.000 TL’nin 190.000 TL’lik kısmı için 46.390 TL, kalan için yüzde 35
  • 650.000 TL’den fazla miktarlarda 650.000 TL’lik kısım için 207.390 TL, kalan için yüzde 40

Stopaj vergisi hesabının yapılmasının ardından sıra damga vergisini hesaplamaya gelir. Damga vergisi 2021 yılında yüzde 9,48 oranında belirlenmiştir. Bu yüzdelik kesim de vergi olarak ödendikten sonra kalan miktar huzur hakkı olarak ödenir.

Huzur Hakkı Hesaplarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Huzur hakkı hesaplarken bordroya dikkat edilmelidir. Huzur hakkı bir ücrettir ve asgari geçim indirimi kapsamındadır. Ancak sigorta primi kapsamına alınmamaktadır. Bu yüzden huzur hakkı ödemesi yaparken bordro düzenlemek de gerekir. Ayrıca huzur hakkı ödemesinde, ödenecek tutarın şirketin ekonomik durumu ile uyumluluğuna da bakılır. Eğer şirketin mali yapısı ile uyumsuz bir huzur hakkı ödemesi yapılırsa, bu durum şüphe uyandırır ve kişinin haksız kazanç elde ettiği düşünülür. Bu da maddi cezalara, hatta yasal işlemlerin başlatılmasına neden olabilir.

Huzur Hakkı Vergisi

Huzur hakkı, şirketler tarafından gider olarak gösterilebilmektedir. Bu açıdan bakıldığında bir takım avantajları olduğu söylenebilir. 2021 yılında kurumlar vergisi yüzde 25 olarak kabul edilmiştir. Öte yandan her bir kar dağıtım döneminde ortaklar tarafından yüzde 15’lik vergi ödemesi de yapılmaktadır. Ancak huzur hakkı olarak dağıtılan tutar, miktara göre yüzde 15 ile yüzde 40’lara varan seviyelerde vergilendirilebildiği için, bu tutarı gider olarak göstermek de mümkündür. Huzur hakkının gider olarak gösterilmesi halinde, şirket karının yanında, geçici kurumlar vergisi miktarı da düşecektir.

Bir şirketin 3 aylık süreçte karlı bir dönem geçirdiğini varsayarsak, geçici vergilerin de 3 ayda bir ödendiğini göz önünde bulundurursak, huzur hakkı seçeneği mutlaka düşünülmelidir. Muhtasar beyannameler için, üstteki cümlede yer alan vergi beyan edildiği durumlarda, geçici vergi hesabı yaparken huzur hakkını gider olarak göstermek mümkündür.

Huzur hakkı ödemesinde AGİ ödemesi de yapılır. Asgari Geçim İndirimi dahil edildiğinde, kişinin alacağı huzur hakkı ödemesi, kişinin medeni durumu ve çocuk sayısına bağlı olarak 268 TL ile 456 TL aralığında bir artış gösterecektir.