gelir tablosu nedir nasil hazirlanir dikkat edilmesi gerekenler

Gelir Tablosu Nedir? Nasıl Hazırlanır?

Gözde Sünbül Muhasebe

Kar zarar tablosu olarak da bilinen gelir tablosu, “gelir gider hesabı”  (İng. operating statement) “kar zarar hesabı” (İng. profit and loss statement) gibi isimlerle de anılmaktadır. Bu yazımızda gelir tablosunun tanımına, ne amaçla kullanıldığına, nasıl hazırlandığına yakından bakacağız. 

Gelir Tablosu Nedir?

Gelir tablosu, firmaların belirli bir zaman aralığındaki gelir ve giderlerinin yer aldığı tablodur. Bir başka ifade ile gelir tablosu, firmaların belli bir zaman içinde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde oluşan tüm giderleri ve bunların neticesinde firmanın sahip olduğu dönem net karını yahut dönem net zararını gösteren çizelgedir. 

Gelir tablosu, bir firmanın belirli bir faaliyet zaman aralığı sonrasındaki faaliyet sonucunu verir. Bir başka deyişle, firmanın faaliyet dönemine değin olağan ve olağandışı gelir ve giderlerinin toplandığı hesaplardır. 

Gelir Tablosunun Bilançodan Ne Farkı Vardır?

Gelir tablosu bilançodan farklı olarak durağan değil, dinamik bir yapıya sahiptir ve net iki tarih aralığındaki firma faaliyetlerinin sonuçlarını özetler.

Gelir Tablosu Kalemleri Nelerdir?

Gelir tablosunda yer alan kalemleri üç grup halinde ifade edebiliriz:

  • Brüt satış karı
  • Faaliyet karı
  • Net kar ya da zarar

Gelir Tablosu Nasıl Hazırlanır?

Gelir tablosunu hazırlarken mali tablolarda verilmiş açıklamalar esas alınmaktadır. Bu tablonun düzenlenmesinde ana faaliyetlerden elde edilen gelir ile devamlılık gösteren başka olağan faaliyetlerden sağlanan gelir ve devamlılık göstermeyen olağandışı gelirler ayrı gösterilir. Bu doğrultuda, ana faaliyetler için yapılan giderler ile devamlılık gösteren diğer olağan faaliyet giderleri ve devamlılık göstermeyen olağan dışı giderler farklı yerlerde gösterilir. Firmanın sene içerisinde sahip olduğu gelirler; 6 ile başlayan gelir hesaplarının alacak kısmına, giderler ise 7 ile başlayan gider hesaplarının borç kısmına yazılır.

Gelir tablosu düzenlenirken dönem sonlarında; dönem sonu envanter işlemleri yapılır, satılan ürün veya hizmetin maliyetleri kaydedilir. Gider hesapları, yansıtma hesapları kullanılarak 6 ile başlayan gelir tablosundaki  gider hesaplarına aktarılarak kapatılır. Bütün gelir ve gider hesapları 6 ile başlayan gelir tablosu hesaplarında toplandığında da gelir tablosu düzenlenir. Daha sonra da 6 ile başlayan tüm gelir ve gider hesapları 690- “Dönem Kar ve Zarar Hesabına devredilerek kapatılır.

DİA Yönetiminde Hızlı ve Güvenli Hesap Yönetimi

DİA’nın gelişmiş muhasebe programı ile satışları, satış iadelerini, satış maliyetlerini, satış indirimlerini, faaliyet giderlerini yani kısacası planlı veya plan dışı olan tüm gelir gider kayıtlarını genel muhasebeniz ile hızlıca entegre edip dönem net kar veya zararını kolaylıkla gelir tablosu olarak alabilirsiniz. Ayrıca; gelir-gider raporu, nakit akış raporu, kar-zarar raporu gibi birçok rapora anında ulaşabilirsiniz.

DİA’yı hemen denemek ya da daha detaylı bilgi almak için formu doldurun, sizi arayalım.