ERP Yazılımları ile Kurumsal Kaynaklarınızı Planlamanın Önemi Nedir?

ERP Yazılımları ile Kurumsal Kaynaklarınızı Planlamanın Önemi Nedir?

Gözde Sünbül ERP

Büyük, orta ve küçük ölçekli girişimciler ve KOBİ’lerin, mal ve hizmet üretiminde gereken işgücü, makine, malzeme gibi kaynakları en verimli şekilde planlaması gerekmektedir. Bu süreçte ERP yazılımları ile kurumsal kaynak planlama önem kazanır. Böylece hızla değişen iş dünyasında, ERP yazılımları ile kurumsal kaynak planlama, işletmelerin operasyonel verimliliğini artırarak rekabet avantajı sağlamasına yardımcı olur.

ERP Yazılımları ile Kurumsal Kaynak Planlaması Hangi Süreçlerde Kullanılır?

Günümüzde ERP programları ile kurumsal kaynak planlaması, farklı sektörlerdeki ve çeşitli ölçekteki işletmelerin stok kontrolü, üretim ve tedarik yönetimi, muhasebe yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi gibi süreçleri bütünleşik hale getirir. Böylece kurumsal kaynak planlamanızı kolayca yönetip takip etmenize olanak tanır. Bu yazılımlar sayesinde, işletmeler tüm operasyonlarını tek bir platform üzerinden entegre bir şekilde yürütebilir ve zaman ve maliyet tasarrufu yapabilir.

ERP Yazılımları Nasıl Sistemlerdir, İşletmeler Nasıl Entegre Çalışır?

Dijitalleşen süreçlerde ERP yazılımları ile kurumsal kaynak planlaması, işletme birimlerinin birbirleri ile tek bir veri tabanı üzerinden iletişim ve bilgi paylaşımı temeline dayanır. Bu sistemler, işletmelerin finans, üretim, satın alma, satış, lojistik ve insan kaynakları gibi iş süreçlerini entegre ederek tek çatı altında toplar. Bu sayede, işletmeler kurumsal kaynaklarını en etkin ve verimli şekilde planlayabilir, müşteri taleplerini hızlı ve doğru bir şekilde karşılayabilir, maliyetleri azaltabilir. Farklı lokasyonlarda bulunan tedarik, üretim, dağıtım ve mali kaynakların koordinasyonu ve kontrolü de bu sistemler sayesinde sağlanır.

Kurumsal Kaynak Planlama Örnekleri

Çözüm odaklı yapısıyla ERP yazılımları, işletmelerin çeşitli operasyonel süreçlerini optimize etmelerine yardımcı olur. İşte bazı kurumsal kaynak planlama örnekleri:

 • Malzeme sipariş verme ve onay,
 • Sipariş teklif oluşturma ve onay,
 • Depo içinde malzeme arama ve bulma,
 • Anlık stok görme ve gün içinde yüklenecek miktarı değerlendirme,
 • Haftalık ve aylık üretim planlama,
 • Ürün maliyet hesaplama,
 • İşçi fazla mesai süresi hesaplama,
 • Dönem sonu müşterilere mutabakat mektubu gönderme,
 • Müşterilere fatura kesme,
 • Maaş hesaplama ve bordro basma süreci,
 • Ay kapama ve yeni dönemi açma,
 • Yönetimsel raporlama.

DİA Kurumsal Yönetim Sistemi, yukarıdaki örnek olay çalışmaları ve daha fazlasını her yerden ve her cihazdan entegre bir şekilde yapmanıza olanak tanır. ERP yazılımları ile kurumsal kaynak planlamada maliyet, esneklik ve hizmet kalitesi başta olmak üzere birçok konuda işletmeniz için üstünlük sağlayabilirsiniz. DİA Kurumsal Yönetim Sistemi ile muhasebeden finans yönetimine, üretimden stok ve depo yönetimlerine, servis hizmet yönetiminden CRM ile müşteri ilişkileri yönetimlerine kadar birçok sürecinizi planlayabilirsiniz. Ayrıca elde ettiğiniz verileri ölçümleyebilir, raporlayabilir, belgelerinizi paylaşabilir ve daha birçok faaliyetlerinizi tek bir sistemden gerçekleştirebilirsiniz. Siz de ERP çözümlerimiz hakkında ayrıntılı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Denemek İçin Ücretsiz Demo Talebinde bulunabilirsiniz: https://www.dia.com.tr/demo-talep-formu/