ERP Yazılımları ile Kurumsal Kaynaklarınızı Planlamanın Önemi Nedir?

ERP Yazılımları ile Kurumsal Kaynaklarınızı Planlamanın Önemi Nedir?

Gözde Sünbül ERP

Büyük, Orta ve Küçük ölçekli Girişimciler ve KOBİ’lerin işletmeleri için mal ve hizmet üretiminde gereken işgücü, makine, malzeme gibi kaynaklarını en verimli şekilde planlayıp uçtan uca bütünleşik bir yapı ile yönetmeleri ERP yazılımları ile mümkündür. Her geçen gün hızlı bir şekilde değişen iş dünyasındaki ihtiyaçlar sürekli artmakta ve sistemlerin verimliliğine olan gereksinim daha da önem kazanmaktadır.

Kurumsal Kaynak Planlaması Hangi Süreçlerde Kullanılır?

ERP yazılımları farklı sektörlerdeki ve çeşitli ölçekteki işletmelerin kullandığı stok kontrolü, üretim ve tedarik yönetimi, muhasebe yönetimi, müşteri ilişkilerinin yönetim süreçlerini bütünleşik hale getirerek kurumsal kaynak planlamalarınızı kolayca yönetip takip etmenize olanak tanır.

ERP Yazılımları Nasıl Sistemlerdir ve İşletmeler Nasıl Entegre Çalışır?

İşletme birimlerinin birbirleri ile tek bir veri tabanı üzerinden iletişim ve bilgi paylaşımı temeline dayanan ERP sistemleri işletmelerin finans, üretim, satın alma, satış, lojistik, insan kaynakları vb. iş süreçlerinin entegre edilerek tek çatı altında toplanmasını sağlıyor. İşletmeler için kurumsal kaynaklarını en etkin ve en verimli şekilde planlanma, müşteri taleplerinin en etkin şekilde karşılanmasını ve bu süreçlerde de maliyetlerin azaltılması amacıyla konum olarak farklı yerlerde bulunan tedarik, üretim, dağıtım ve mali kaynaklarının koordinasyonunu ve kontrol edilebilmesini de sağlar. ERP Yazılımlar firmalar için oldukça yararlı ve kullanışlı sistemlerdir.

DİA Kurumsal Yönetim Sistemi çözümleri ile kurumsal kaynak planlama örnek olay çalışması:

Malzeme sipariş verme ve onay => Sipariş teklif oluşturma ve onay => Depo içinde malzeme arama ve bulma => Anlık stok görme ve gün içinde yüklenecek miktarını değerlendirip gelen siparişlere cevap verme => Haftalık üretim planlama => Aylık üretim planlama => Ürün maliyet çıkarma => İşçi fazla mesai süresi hesaplama => Dönem sonu müşterilere mutabakat mektubu gönderme => Müşterilere fatura kesme => Maaş hesaplama ve bordro basma süreci => Ay kapama, Yeni dönemi açma => Yönetimsel raporlama

DİA Kurumsal Yönetim Sistemi, yukarıdaki örnek olay çalışmasını ve daha fazlasını her yerden ve her cihazdan ulaşarak entegre bir şekilde yapmanıza olanak tanır. ERP yazılımları ile maliyet, esneklik ve hizmet kalitesi başlıca olmak üzere birçok konuda işletmeniz için üstünlük sağlayabilirsiniz.

DİA Kurumsal Yönetim Sistemi ile muhasebeden finans yönetiminize, üretimden stok ve depo yönetimlerinize, servis hizmet yönetiminden, CRM ile müşteri ilişkileri yönetimlerinize birçok sürecinizi planlayarak, ölçümleyip raporlayabilir, belgelerinizi paylaşabilir ve daha birçok faaliyetlerinizi tek ve bütünleşik bir yapıda kontrol ederek yönetebilirsiniz. ERP yazılımları ile zamandan ve maliyetten tasarruf edip sorunsuz ve  hızlı bir şekilde operasyonel süreçlerinizi başarılı bir şekilde ilerletebilirsiniz. DİA Kurumsal Yönetim Sistemi kullanılabilirliği açısından sınırlı kalmayan çözümleri sizlere sunmaktadır.

DİA Kurumsal Yönetim Sistemi Çözümlerimizi İncelemek İçin Tıklayın: https://www.dia.com.tr/

Denemek İçin Ücretsiz Demo Talebinde Bulunabilirsiniz: https://www.dia.com.tr/demo-talep-formu/