endustri 4 0 nedir ne degildir kullanim alanlari nerelerdir

Endüstri 4.0 Nedir?, Ne Değildir?, Kullanım Alanları Nerelerdir?

Gözde Sünbül ERP | Teknoloji

Buharlı makinelerimizle ilk sanayi devrimini gerçekleştirdik, ardından elektrikle tanışarak bu devrimi ikinci evreye taşıdık ve dijital teknolojiyi keşfederek 3.Sanayi Devrimine kadar geldik. Sürekli gelişen teknoloji nedeniyle artık endüstrimiz bu evreyi de aşarak, Endüstri 4.0 adıyla da bilinen 4.Sanayi Devrimine ulaştık.

Endüstri 4.0 ya da 4.Sanayi Devrimi, birçok çağdaş otomasyon sistemini, veri alışverişlerini, üretim teknolojilerini ve daha bir çok şeyi içeren bir devrimdir. Bu devrim nesnelerin interneti, internetin hizmetleri ve siber – fiziksel sistemlerden oluşan değerler bütününü ifade etmektedir.

 

Endüstri 4.0 İlk Nerede Kullanılmıştır?

Endüstri 4.0, 4. Endüstri Devrimi ya da 4. Sanayi Devrimi terimi ilk olarak 2011 yılında Almanya Hannover Fuarı’nda kullanılmıştır. Ekim 2012 yılında ise Robert Bosch GmbH ve Henning Kagermann çalışma grubu oluşturarak hazırladıkları 4. Sanayi Devrimi öneri dosyasını Alman Federal Hükümeti’ne sunmuştur. 8 Nisan 2013 tarihinde yine Hannover Fuarı’nda çalışma grubu Endüstri 4.0 raporunu sunmuştur.

 

Endüstri 4.0 Yapısı ve Özellikleri Nelerdir?

Endüstri 4.0, bilişim teknolojileri ile endüstriyel faaliyetlerin birlikte kullanılmasını kapsayan organizasyon kavramlarının kolektif bir bütünüdür. Siber – Fiziksel sistemlerin kavramına, nesnelerin internetine ve hizmetlerin internetine dayalıdır. Siber – Fiziksel sistemlerin kullanılması demek insanlardan neredeyse bağımsız olarak kendi kendilerini koordine ve optimize ederek, üretim yapabilecek “akıllı fabrika” sistemlerinin oluşması anlamına gelmektedir. Endüstri 4.0 genel olarak aşağıdaki 3 yapıdan oluşmaktadır.

 • Nesnelerin İnterneti: Aklınıza gelebilecek her nesnenin bir şekilde internete erişerek, diğer cihazlarla iletişim halinde olmasıdır.
 • Hizmetlerin İnterneti: Bu yapı ile birlikte siber – fiziksel sistemler insanlarla ve diğer yapılarla hizmet bağı kurarak kendi devamlılıklarını sağlayabilir.
 • Siber – Fiziksel Sistemler: İnsanlardan bağımsız bir şekilde üretim aşamalarını organize edip, planlayıp, geliştiren sistemlerdir.


Endüstri 4.0 Yapı Taşları Nelerdir?

 1. Nesnelerin İnterneti, IoT
 2. Simülasyon (Simulation)
 3. Otonom Robotlar (Autonomous Robots)
 4. Katmanlı Üretim (Additive Manufacturing)
 5. Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Reality)
 6. Bulut Bilişim (Cloud Computing)
 7. Siber Güvenlik (CyberSecurity)
 8. Büyük veri ve analizi (Big Data and Analytics)
 9. Yatay ve dikey sistem entegrasyonu (Horizantal and Vertical System Integration)

 

Endüstri 4.0 Kullanım Alanları Nerelerdir?

Endüstri 4.0’ın en büyük amacı, birbirleriyle haberleşen, sensörlerle ortamı algılayabilen ve veri analizi yaparak ihtiyaçları fark edebilen robotların üretimi ve bu robotların üretimi devralıp; daha kaliteli, daha ucuz, daha hızlı ve daha az israf yapan üretim sistemlerinin oluşmasını sağlamaktır.

Endüstri 4.0 temel olarak Bilişim Teknolojileri ile Endüstriyi bir araya getirerek, akıllı fabrika sisteminin oluşmasına ve üretim ortamında her bir verinin toplanarak, iyi bir şekilde izlenip analiz edilmesine olanak sağlayacağı için daha verimli iş modellerinin ortaya çıkmasını sağlayacaktır.

Siber – Fiziksel Sistemler, Bulut Bilişim gibi modern bilgi ve iletişim teknolojileriyle imalat sektöründe verimliliği, kalite ve esnekliği artırmak için istenilen sistemlere entegre edilerek, olası verim durumlarını analiz edip rekabet ortamında avantaj sağlamanıza olanak tanıyacak.

Yeni Nesil Yazılım ve Donanımlarla, yani bugünün klâsik donanımlarından farklı olarak düşük maliyetli, az yer kaplayan, az enerji harcayan, az ısı üreten, ancak bir o kadar da yüksek güvenilirlikte çalışan donanımlar ve bu donanımları çalıştıracak işletim ve yazılım sistemleriyle; belki de en önemli bileşeni, yeryüzündeki tüm cihazların birbiriyle bilgi ve veri alışverişi için kullanıldığı, her türlü araç gerece entegre edilmiş sistemlerle kaynak kullanımlarındaki sorunların çözülmesi hedeflenmektedir.


Dönüşüme Hazır Olun!

Bugünkü ekonomik sistemin, devamlılığını koruyabilmesi için sürekli değişime ve gelişime ihtiyaç duyuyor. Hızla devam eden nüfus artışı ve kaynak kullanımında yaşanan sıkıntılar ile değişen dünya, beraberinde yenilikleri ve değişimleri de getiriyor. Üretimde verimlilik önemini devam ettirirken, kaliteli ürün üretimi de hayati önem tanışıyor. Bu durum teknolojik ilerlemeyi, robotlaşma veya Endüstri 4.0 gibi yaklaşımları da beraberinde getiriyor. Daha az insan gücü ile küçülen fabrika alanları, üretilen ürün çeşitliliği ve üretim miktarının artması, yeni ürünlerin hızlı bir şekilde piyasaya çıkarılması, üretim sürelerinin kısalması ve kalitenin artması gibi avantajlar sunuyor.

Firmaların Endüstri 4.0 prensiplerini başarı ile uygulayabilmesi insan, teknoloji ve süreç unsurlarının tümünü göz önüne alan bir yaklaşımla mümkün ve uzun soluklu bir dönüşüm çabası gerektiriyor. Firmaların bu dönüşüm yolculuğuna çıkarken kendi sektör ve iş modellerine Endüstri 4.0’ın etkisini, yaratacağı fırsatları anlaması, dönüşümü tetikleyen teknolojileri yakından izlemesi ve buna göre yol haritalarını çıkarmaları gerekiyor.

Endüstri devrimine tanık değil, ortak olun, geleceğin fabrikaları arasında yerinizi alın!